Eksport deklaracji do pliku XML
(wysyłanie do systemu e-Deklaracje)

W module FK istnieje możliwość wypełnienia deklaracji VAT-7 oraz przesłania jej w postaci pliku XML do formularza interaktywnego PDF. Opcja taka jest możliwa dla formularza VAT-7 w wersji min. 16 (obowiązujący od 2016-01). Konieczna jest licencja min. 1.36

 1. Zasady działania
  1. Deklaracja jest tworzona w module FK. Może być wypełniona ręcznie lub w oparciu o definicje pobierania danych, które można przypisać do poszczególnych pól deklaracji.
  2. Tak wypełniona deklarację można wyeksportować do pliku XML.
  3. Następnie ten plik XML można zaimportować do interaktywnego formularza PDF VAT-7
  4. Tak wypełnioną deklarację można wysłać do Systemu e-Deklaracje
 2. Niezbędne komponenty
   Aby zrealizować wysyłkę deklaracji VAT-7 konieczne jest aby :
  1. Na komputerze zainstalowany był program Adobe Reader (najlepiej w wersji XI).
  2. Zainstalowana była wtyczka e-Deklaracje.
  3. Zainstalowane było oprogramowania do wykonania podpisu elektronicznego.
  4. Na komputerze był dostępny formularz interaktywny VAT-7 w odpowiedniej wersji.
  5. W module FK trzeba ustalić folder, do którego będą eksportowane pliki XML. Wykonuje się to w funkcji VAT-7->Deklaracje VAT-7 przyciski Parametry domyślne zakładka Eksport do XML.
 3. Wykonanie eksportu deklaracji do pliku XML
   Kiedy deklaracja jest wypełniona (funkcja VAT->Deklaracje VAT-7) należy :
  1. Nacisnąć Eksportuj - pojawią się domyślne parametry eksportu (folder i nazwa pliku) oraz Wykonaj - program zapisze plik XML w zadanej lokalizacji. Jeżeli zaznaczona będzie opcja Sprawdź poprawność to program sprawdzi formalną poprawność pliku XML (konieczny jest dostęp do internetu)
  2. Teraz należy :
   1. Otworzyć interaktywny formularz VAT-7 za pomocą programu Adobe Reader
   2. Wybrać w nim opcję Rozszerzone->Importuj dane.
   3. Wskazać plik, który został wyeksportowany z FK (punkt poprzedni).
  3. Dane zostaną wczytane. Trzeba teraz sprawdzić poprawność formularza. Służy do tego przycisk Sprawdź formularz, który znajduje się w prawym górnym rogu pierwszej strony formularza.
  4. Jeżeli formularz jest poprawny należy go zapisać (Menu->Plik-Zapisz jako) w wybranej przez siebie lokalizacji oraz nazwie.
 4. Wysłanie do Systemu e-Deklaracje
   Tak przygotowany formularz wysyłamy w standardowy sposób za pomocą funkcji Adobe Rozszerzone->e-Deklaracje->Podpisz i wyślij. Sposób wysyłki opisany jest w dokumentacji wtyczki e-Deklaracje. Po prawidłowym wysłaniu deklaracji należy ją wydrukować - dopiero teraz ponieważ formularz zawiera numer referencyjny nadany przy wysyłce.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów