JPK - Zalecenia dotyczące wszystkich modułów

Niektóre dane są wykorzystywane do tworzenia różnych plików JPK - brak niektórych informacji spowoduje, że plik JPK będzie niepoprawny - zostanie odrzucony. Czyli jakby go nie wysłano.

 1. Kontrahenci
  1. Należy wprowadzić kontrahentów, dla których do tej pory wystawiane były faktury zbiorcze np. jako "Pracownicy". Jeżeli pracownik nie posiada NIP to trzeba wprowadzić PESEL.
  2. Aby dane kontrahenta były akceptowane przez JPK trzeba uzupełnić dane kontrahentów tak, aby:
   1. Nazwa kontrahenta nie była pusta : są to 2 pierwsze wiersze pola Pełna nazwa i adres w Kartotece kontrahentów.
   2. Adres kontrahenta nie był pusty : są to następne wiersze (3 i kolejne) polaPełna nazwa i adres w Kartotece kontrahentów.
 2. Asortymenty
  1. Należy zadbać, aby każdy asortyment, który jest sprzedawany miał określona jednostkę miary oraz poprawną stawkę VAT.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów