Odblokowanie plików pomocy [ CHM ]

Jeżeli programy pracuja w sieci, a serwerem jest komputer mający system operacyjny serii Windows Server, to przy standardowych ustawieniach na stacjach roboczych wyposażonych w dowolny system operacyjny Windows (XP,7,8,10) pliki pomocy nie wyświetlają zawartości. Spowodowane jest to zabezpieczeniami systemów operacyjnych. Potencjalnie pliki CHM mogą zawierać wirusy. Sa to przecież pliki html takie same jak na stronach www. Poniżej przedstawione są rozwiazania tego problemu.
Uwaga - poniższe czynności wykonujemy każdym komputerze, na którym zawartość plików CHM nie jest wyświetlana, a nie na serwerze.

 1. Rozwiązanie 1 - za pomocą edytora rejestrów Windows REGEDIT.EXE
   Działa dla wszystkich plików pomocy [CHM].
   Aby to wykonać trzeba być zalogowanym do komputera na prawach Administratora. Wykonujemy następujące czynności :
  1. Uruchamiamy program REGEDIT.EXE.
    Sposób uruchomienia zależy od posiadanego systemu operacyjengo. Najprosciej jest przejśc do menu Start i w polu Wyszukaj pliki lub programy wpisać REGEDIT.EXE i uruchomić go.
  2. Nastepnie musimy otworzyć poniższe rejestry
   1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
   2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  3. Trzeba w tych rejestrach ustawić zmienną MaxAllowedZone [ typ REG_DWORD ] na wartośc = 3. Jeżeli taka zmienna nie istnieje to trzeba ją dopisać i ustawić na podaną wartość.
    Po uruchomieniu pliku CHM zawartość powinna być wyświetlana poprawnie.
 2. Rozwiązanie 2 - za pomocą programu HHReg.exe
   Działa tylko dla plików odblokowanych z pomoca tego programu.
   Jest to program darmowy zarówno do zatosowań domowych jak i komercyjnych.
  1. Należy go pobrać i zapisać w dogodnej lokalizacji. Link do programu znajduje się TUTAJ
    Trzeba go uruchomić. Pojawi się poniższe okno i należy nacisnąć Add File. Otworzone zostanie standardowe okno do wskazania pliku. Wskazujemy wybrany plik CHM.


  2. Wskazany plik pojawi sie na liście jak w oknie pokazanym poniżej i po jego uruchomieniu zawartość powinna być wyświetlana poprawnie.

 1. Przydatne linki
   O tym problemie można przeczytać w artykule pomocy Microsoft (w jężyku angielskim).
   Zaś na stronie www.helpandmanual.com są informacje na temat programu HHREG.EXE (w jężyku angielskim).

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów