Aktualności

 1. Wersja 3.xx.0022 : RT     [2022-03-17]
  1. Dodano obsługę JPK-FA (na żądanie) wersja numer 4 obowiązującą od 1 kwietnia 2022.
 2. Wersja 3.xx.0021 : RT     [2022-03-15]
  1. Obsługa JPK-VDEK wersja 2 - dodane zostało pole Telefon do danych przedsiębiorstwa, które jest wysłane w pliku JPK.
  2. Obsługa JPK-FA (na żądanie) - Zmieniona została obsługa danych kontrahenta. Jeśli kontrahent nie ma NIP'u, to wartość ta nie jest wysyłana do pliku JPK.
 3. Wersja 3.xx.0020 : RT     [2022-02-10]
  1. Obsługa JPK-VDEK wersja 2 - obowiązuje za miesiące począwszy od stycznia 2022.
   Wymagana licencja 3.20.
  2. Obsługa F-01 za 2022.
   Wymagana licencja 3.21.
 4. Wersja 3.xx.0010 : ST     [2022-02-03]
   Obsługa sprawozdania F-03 za 2021r. (Wymagana jest licencja 3.10 )
 5. Wersja 3.xx.0014 : Płace     [2022-01-28]
   Wprowadzone zostały zmiany w naliczaniu płac obowiązujące od miesiąca stycznia 2022.
 6. Wersja 3.xx.0015 : RT     [2021-12-27]
   Otwarcie nowego okresu / Pobranie bilansu otwarcia w FK. W tych funkcjach zostały wykonane następujące zmiany.
  1. Poprawione zostało otwarcie oraz pobieranie BO dla kont walutowych i ilościowych dla JO.
  2. Dodana zostały opcje pobierania BO dla FK
   1. Nie pobieraj BO dla kont zespołów 4 i 7 - opcja ta wyłącza pobieranie stanów kont zespołów 4 i 7.
   2. Nie pobieraj BO dla kont zespołu 5 - opcja ta wyłącza pobieranie stanów kont zespołu 5 oraz konta przeciwstawnego Jeśli zostanie podane.
   < li>Opcja Zeruj ilości (JM1 i JM2) dla wszystkich kont pozostaje bez zmian.
   Opcje te ułatwiają otwarcie nowego roku w sytuacji kiedy jeszcze nie zostały wykonane przeksięgowania na wynik finansowy lub rozksięgowanie kosztów zespołu 5, a konieczne jest otwarcie nowego roku i pobranie BO. Należy przy tym pamiętać, że stosując te opcje może się zdarzyć, że WN różni się od MA w pobieranym dowodzie BO (bo pomijamy te konta). Wówczas trzeba zbilansować dowód BO księgując te różnice na konto techniczne np. zespołu 9. Umożliwi to zaksięgowanie BO. Oczywiście kiedy BO będzie poprawne, należy również poprawić dowód BO.
   Opcje te działają dla wszystkich licencji. Wystarczy wykonać aktualizację oprogramowania od wersji 0015.
 7. Wersja 3.xx.0013 : Płace     [2021-12-15]
   Dodane zostały nowe funkcje - do ich działania wymagana jest licencja 3.20.
  1. Eksport dokumentów zgłoszeniowych do programu Płatnik : ZUA,ZWUA,ZZA.
  2. Obsługa formularzy podatkowych za 2021 rok
   1. PIT-11 i PIT-11z (wersja 27),
   2. PIT-4R (wersja 12),
   3. PIT-8AR (wersja 11).
    Formularze IFT-1 / IFT-1R pozostają bez zmian (wersja 16).
  3. Zmiany w naliczaniu wypłat w związku z wprowadzonymi zmianami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku:
   1. Składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku.
   2. Wprowadzona zostaje ulga klasy średniej.
 8. Wersja 3.xx.0015 : RT     [2021-03-09]
    Sprawozdanie F-01 za rok 20121. Wymagana jest licencja wersja 3.13.
 9. Wersja 3.xx.0013 : Płace     [2021-03-25]
    Dodane zostały nowe możliwości
   1. Formatowanie symbolu pracownika.
   2. Zaokrąglenie wypłaty do : 1 złotego, 50 groszy i 10 groszy.
   3. Przypisanie wypłaty do miesiąca, w którym są odprowadzane składki do ZUS : podatkowy / płacowy.
 10. Wersja 3.xx.0014 : RT     [2021-02-22]
    Dodana została obsługa sprawozdania rocznego za 2020 rok w postaci pliku XML. Wymagana jest licencją z funkcjonalnością Sprawozdania finansowe.
 11. Wersja 3.xx.0013 : RT     [2021-01-11]
    Zmiany w Deklaracji JPK-VDek
   1. W deklaracji JPK-VDek zmieniony został sposób przechowywania danych - od tej wersji program pamięta dokumenty wchodzące w skład deklaracji w postaci w jakiej zostały wysłane (zapis w bazach danych).
   2. Poprawiona została wysyłka - zmieniony został sposób oczekiwania na odpowiedź bramki.
 12. Wersja 3.xx.0012 : Płace     [2021-01-11]
   Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji :
    Dodana został obsługa deklaracji podatkowych za 2020 rok (wymagana jest licencja w wersji 3.07). Są to:
   1. PIT-11Z - Deklaracja zbiorcza zawierająca dane PIT-11 pracowników przedsiębiorstwa.
   2. PIT-11 - Deklaracja dla jednego pracownika.
   3. PIT-4R - Deklaracja sumaryczna dla przedsiębiorstwa.
   4. PIT-8AR - Deklaracja o zryczałtowanym podatku podatku dochodowym od osób fizycznych.
    Uwaga - Deklaracja IFT-1/IFT-1R dla nierezydentów (osób zagranicznych) pozostaje bez zmian w wersji 15.
    Zmieniony został sposób podpisywania i wysyłania deklaracji. Można to zrobić wewnątrz programu (bez zewnętrznego podpisu) analogicznie do wysyłki deklaracji JPK-VDEK w programie FK.
    Zmiany w PPK
   1. Dostosowane zostały struktury KEDU do wersji 10.5.2 dla programu Płatnik. Uwzględniono składki na PPK.
   2. Poprawiony został wydruk Sumy dla wypłat tak, aby poprawnie pokazywał składki na PPK
   3. Zmiany w eksporcie składek do PPK - wysyłane są wszystkie składki (również mające wartość=0) zgodnie z podaną specyfikację.
 13. Wersja 3.xx.0005 : ST     [2021-01-11]
  1. Dodano obsługę sprawozdania F-03 za 2020r. (Wymagana jest licencja 3.03 )
  2. Poprawiona została obsługa drukowania dokumentów - wartości na koniec ostatniego miesiąca okresu obrachunkowego były drukowanie niepoprawnie jeśli występowały zmiany w tym miesiącu. Od tej wersji są drukowane poprawnie.
 14. Wersja 3.xx.0011 : Płace     [2020-11-24]
   Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji :
    Obsługa Pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
   1. Eksport składek - zgodnie z wymaganiami przesyłane są wszystkie stawki (również zerowe).
   2. Obniżenie składki - jeżeli pracownik ma wpisaną stawkę podstawową która jest > 0 i < 2 [%] to wówczas jest to zaznaczone w pliku eksportu składek.
 15. Wersja 3.xx.0012 : RT     [2020-11-19]
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - W deklaracji JPK-VDek obowiązującej od 1 października 2020 dodane zostały wydruki deklaracji oraz dokumentów wchodzących do deklaracji i JPK.
 16. Wersja 3.xx.0011 : RT     [2020-11-12]
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - W deklaracji JPK-VDek obowiązującej od 1 października 2020 udostępniona została bramka produkcyjna.
 17. Wersja 3.xx.0010 : Płace     [2020-10-13]
   Dodana została nowa funkcja :
   Obsługa Pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wymagana jest licencja zawierająca funkcjonalność PPK. Obejmuje:
   1. Edycję danych pracownika dotyczących PPK.
   2. Definiowanie stawek procentowych składek.
   3. Naliczanie wypłat z uwzględnieniem PPK.
   4. Zestawienie naliczonych składek.
   5. Eksport danych do firm obsługujących PPK w postaci plików XML. Są to dokumenty :
    - Rejestracja uczestników.
    - Składki uczestników.
 18. Wersja 3.xx.0010 : RT     [2020-09-30]
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - Nowa wersja deklaracji JPK-VDEK (deklaracja VAT z plikiem JPK) obowiązująca od 1 października 2020. Wymagana licencja 3.10
  2. [N] - Wzory dowodów księgowych - automatyzacja wprowadzania dowodów według zdefiniowanych schematów. Wymagana licencja z funkcjonalnością Wzory DF.
  3. [N] - Obsługa faktur zakupowych - ewidencja, możliwość przesyłania do paczki przelewów i dowodów księgowych. Wymagana licencja z funkcjonalnością Faktury zakupowe.
 19. Wersja 3.xx.0008 : RT     [2020-07-05]
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - Nowa wersja sprawozdań finansowych (definiowalne) oraz tworzenie sprawozdania rocznego w postaci pliku XML. Wymagana funkcjonalność Sprawozdania finansowe
  2. [N] - Dodano obsługę sprawozdania F-01 obowiązujący w roku 2020. Wymagana licencja w wersji 3.06.
 20. Wersja 3.xx.0007 : RT     [2020-07-01]
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - Drukowanie identyfikatora PKWiU lub CN na dokumentach sprzedaży zależnie od ustawień asortymentu - wymagana licencja 3.05.
  2. [N] - Możliwość wprowadzenia ilości zerowej dla JM1 lub JM2 - wymagana jest ilość tylko w jednej jednostce.
 21. Płace - Wersja 3.xx.0009     [2020-04-07]
   [Z] Zmiany
  1. Sposób naliczania podatku od osób fizycznych - dotychczas zmiana stawki podatku przy przekroczeniu progu następowała w miesiącu następnym. Od tej wersji podatek jest obliczany dokładnie z uwzględnieniem progu i obu stawek w obliczanym miesiącu - do progu według niższej stawki, a po przekroczeniu - wyższej i obie kwoty są sumowane.
  2. W naliczaniu zasiłków chorobowych wprowadzono: Wskaźnik waloryzacji.
  3. PIT-11:
   1. Zasiłki Z ZUS z wypłat typu Wynagrodzenie, Umowa Zlecenie i Umowa o Dzieło wypłacane w imieniu ZUS są pokazywane w wierszu 8 - "Inne źródła".
   2. Przychody z wypłat typu umowy o dzieło - Standard - idą do wiersza 4 - Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy,
   3. Przychody ze wypłat typu umowy zlecenia - Standard - idą do wiersza 5 - Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6
  4. Kartoteka płacowa - poprawiono przeglądanie naliczeń podatku dla 26-latka.
  5. Wyeliminowano trudność w wprowadzaniu i edycji składników płacowych w przypadku braku wypełnienia limitu przychodów autorskich.
 22. Wszystkie programy wersji 3.xx     [2020-04-07]
   Zmienione zostały zasady wywoływania Pomocy. Jeżeli programy zostały zainstalowane na serwerze to z powodu ograniczeń internetowych dla plików CHM Pomoc nie wyświetlała poprawnie tekstów. Poprawne ustawienie praw dostępu jest skomplikowane, a w przypadku Windows 10 praktycznie niemożliwe.
   Dlatego też pliki Pomocy są automatycznie kopiowane na dysk lokalny do folderu C:\AppData\Roaming\RolTech\Pomoc + Folder_Programu (np Place). Dzieje się to automatycznie (również podczas aktualizacji oprogramowania) i Użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Ponieważ wywołanie pliku CHM jest z lokalnego dysku ograniczenia sieciowe nie mają tu znaczenia i Pomoc wyświetla się poprawnie.
 23. Środki Trwałe, WNiP - Wersja 3.xx.0003     [2020-01-20]
  1. Dokument obrotowy.
    [N] - Dodane zakładki Osoby (wystawił, sprawdził, zatwierdził, Komisja (do 5 pozycji); Opisy (opis środka; informacje dodatkowe), Załączniki.
    [Z] - Dodane nowe formuły do wydruku dokumentów obrotowych.
    [N] - Nowe szablony. Zmiana zawartości informacyjnej i wyglądu dokumentu obrotowego.
  2. Kartoteka środka
    [N] - Trzy sposoby przeglądania opisu: 1. tylko z kartoteki, 2. z wybranego dokumentu, 3. kartoteki i dokumentów z wszystkich lat obrachunkowych.
  3. [Z] - Wydruk przychodów/ rozchodów środków (za miesiąc: Kierunek lub narastająco KierunekN) poprawiono wydruk numeru dowodu księgowego.
  4. [N] F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2019.
   Wymagana licencja 3.02.
 24. Płace - Wersja 3.xx.0008     [2020-01-09]
   [N] - Dodana została obsługa formularzy PIT za 2019 rok (wymagana licencja 3.06)
  1. PIT-11 wersja 25 oraz PIT-11Z (zbiorczy) w tej wersji.
  2. PIT-4R wersja 9.
  3. IFT-1R wersja 15 (dla pracowników zagranicznych).
  4. PIT-8AR wersja 8.
 25. Wersja 3.xx.0006 : RT
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. [N] - Dodano obsługę deklaracji VAT-7 w wersji 20. Wymagana licencja w wersji 3.04.
  2. [P] - Aktualizacja struktur baz danych. Poprawiono działania funkcji przy wybraniu opcji Aktualizuj wszystkie zestawy. Dotychczas program nie aktualizował wszystkich zestawów, a jedynie 2 lub 3 początkowe. Pozostałe nie były aktualizowane.
  3. [Z] - Wyeliminowano biblioteki MSCOMCTL.OCX - patrz punkt poniżej Błąd związany z Microsoft Office 2019.
 26. Wersja 3.xx.0002 : ST
  1. [P] - Poprawione zostały formuły służące do drukowania dokumentów (szablony).
  2. [Z] - Wyeliminowano biblioteki MSCOMCTL.OCX - patrz punkt poniżej Błąd związany z Microsoft Office 2019.
 27. Wersja 3.xx.0007 : Płace
  1. [Z] - Wyeliminowano biblioteki MSCOMCTL.OCX - patrz punkt poniżej Błąd związany z Microsoft Office 2019.
 28. Wersja 3.xx.0002 : Lokal
  1. [Z] - Wyeliminowano biblioteki MSCOMCTL.OCX - patrz punkt poniżej Błąd związany z Microsoft Office 2019.
 29. Wersja 3.xx.0002 : Analizy XLS
  1. [N] - Dodana została możliwość pobierania wielu kont FK z komórki arkusza. Konta są rozdzielane znakiem ";" (średnik). Np 701;705-04.
  2. [N] - Wynik definicji dla komórki może być w tysiącach. Opcje tę ustawia się przy definiowaniu funkcji dla komórki.
  3. [Z] - Wyeliminowano biblioteki MSCOMCTL.OCX - patrz punkt poniżej Błąd związany z Microsoft Office 2019.
  `
 30. Błąd związany z Microsoft Office 2019
   Wyeliminowano korzystanie z biblioteki MSCOMCTL.OCX. Związane jest to z błędem firmy Microsoft. Objawia się tym, że po zainstalowaniu chociaż jednego z programów pakietu Microsoft Office 2019 (lub całego pakietu) przestają działać niektóre funkcje w programach. Dotyczy to funkcji korzystających z tego komponentu np. ustawianie praw operatorów do funkcji menu. Problem jest ogólnie znany i Microsoft zobowiązał się do jego naprawienia, ale stan taki juz trwa długo i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zmiany w programach, aby nie korzystały one tego komponentu.
 31. Wersja 3.xx.0005 : RT
   Dodana zostały nowe funkcje :
  1. Obsługa tzw. Białej listy Podatników (Jednolitego wykazu podatników) - informacje o kontrahentach i ich rachunkach bankowych. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Biała lista podatników
  2. JPK Sprzedaż wersja 2.
  3. Metody importu wyciągów bankowych.
   Wymagana licencja 3.03.
 32. Wersja 3.xx.0005 : Płace.
  1. Dodana została możliwość zmiany stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku - począwszy od wskazanego miesiąca (analogicznie jak dla stawek ubezpieczeń społecznych).
   Wymagana licencja 3.05.
 33. BIała lista podatników - sprawdzanie numerów rachunków bankowych
   Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku VAT od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z Dziennik Ustaw 2019 poz. 1018) nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzanie poprawności rachunków bankowych kontrahentów. Ministerstwo Finansów ma udostępnić tzw. Białą listę Podatników oraz określić sposób dostępu do tych informacji. Serwis ten ma być dostępny od 1 września 20198. 22 sierpnia zaczął działać serwis testowy. Po uruchomieniu właściwego serwisu tj. we wrześniu postaramy się jak najszybciej wykonać w programach niezbędne zmiany. Poinformujemy o tym jak tylko będzie to możliwe.
   Kalendarz najbliższych zmian jest następujący ;
  1. 1 września 2019 – uruchomienie listy podatników i ich rachunków bankowych
  2. 1 listopada 2019 – obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (SPLIT) dla niektórych branż.
  3. 1 stycznia 2020 – wejście w życie przepisów negatywnych konsekwencji w przypadku braku zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności (SPLIT) oraz kontroli rachunków bankowych kontrahentów.
 34. Wysyłanie JPK VAT : 2019-08-23
   W dniu 23 sierpnia Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucz publicznego.
   W celu realizacji wysyłek plików JPK od 23.08.2019 r. należy używać nowego certyfikatu klucza publicznego (służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi), który został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce pliki do pobrania, ( https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/ ) w pliku e_dokumenty.mf.gov.pl.zip z nazwą: „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r.”
   Certyfikat to plik: a255fa99a87bbc6994f29f66c26dfa4.pem
   znajdujący się w pobranym pliku e_dokumenty.mf.gov.pl.zip.
   W aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki plików JPK należy dokonać aktualizacji certyfikatu klucza publicznego. Wszystkie wysyłki JPK po 23 sierpnia 2019 wymagają tego certyfikatu (najbliższa będzie do 25 września z miesiąc sierpień 2019). W aplikacji Klient JPK 2.0 należy dokonać załadowania wyżej wymienionego certyfikatu do aplikacji,zgodnie z podręcznikiem użytkownika, str.41, poprzez funkcjonalność: „Narzędzia -> Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi -> Załaduj certyfikat z pliku -> Otwórz i po wskazaniu pobranego wcześniej certyfikatu -> Zapisz certyfikat do bazy”.
   Uwaga – jeśli nie pobrali Państwo UPO za miesiąc lipiec 2019 (wysyłka w sierpniu po 22 sierpnia)to proszę to zrobić. Jeżeli UPO jest z błędem 412 to należy zaktualizować certyfikat i powtórzyć wysyłkę JPK. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że nie będzie konsekwencji za wysłanie JPK po 25 sierpnia za miesiąc lipiec 2019.
   Jeśli Państwo będą chcieli możemy wykonać taka usługę dla Państwa zdalnie (TeamViewer) lub też na miejscu w Waszej firmie.
   W przypadku pytań prosimy o kontakt : 77 4565786, 6044497006.
 35. Wersja 3.xx.0005 : Płace.
  1. Dodane zostały opcje domyślnej kolejności kartotek pracowników i składników.
 36. Wersja 3.xx.0004 : Płace.
  1. Obsługa wypłat dla pracowników mających mniej niż 26 lat. Uwaga - Konieczna jest licencja 3.04.
 37. Wersja 3.xx.0004 : RT
   Dodana została obsługa kont pozabilansowych.
 38. Wersja 3.xx.0003 : RT
   Dodana została obsługa importu wyciągów z bankowości elektronicznej dla Alior Banku.
 39. 2019-03-19 : RT
   Wersja 3.xx.0002. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa nowego wzoru deklaracji VAT-7(19)
    Do wzoru (19) przejmowane są wszystkie definicje ze wzoru (18).
  2. Sprawozdanie F-01/I-01 za rok 2019
    Można tworzyć kwartalnie lub na wybrany miesiąc.
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
    Składowa sprawozdania finansowego.
  4. Sprawozdania do KRS w postaci PDF
    Przygotowanie sprawozdania finansowego w jednym pliku PDF w artykule e-Sprawozdania finansowe do KRS.
  5. Do pracy na nowej wersji RT wymagany jest zakup licencji 3.02.
 40. 2019-02-06 : Płace
   Wersja 3.xx.0003. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa przesyłania danych o wypłatach do programu Płatnik w wersji 10.02.
  2. Możliwośc drukowania pasków do wypłaty w trybie dupleks.
 41. 2019-02-05 : ST
   Wersja 3.xx.0001. Pierwsza wersja serii 3.xx. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa sprawozdania F-03 za rok 2018.
 42. 2019-01-11 : Płace
   Wersja 3.xx.0002. Pierwsza wersja serii 3.xx. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa PIT-11 w wersji 24.
  2. Obsługa PIT-4R w wersji 8.
  3. Przesyłanie deklaracji PIT na UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów) - w 2018 roku został zmieniony sposób przesyłania.
   W artykule Tworzenie i wysyłanie deklaracji PIT za 2018 rok. zwracamy uwagę an kilka ważnych aspektów dotyczących tych czynności. Można również pobrać ten opis w postaci pliku PDF - Pobierz
 43. 2018-08-13 : RT
   Wersja 3.xx. Dodana została obsługa :
  1. Deklaracji VAT w wersji 18, która obowiązuje za miesiące począwszy od lipca 2018.
  2. Plików JPK na żądanie : Sprzedaż, Magazyn, Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe.
  3. Płatności Split Payment - Podzielona płatność dla VAT.
   W artykule Aktualizacja do wersji 3.xx. opisany jest szczegółowo proces przejścia do wersji 3.xx.
   Można również pobrać ten opis w postaci pliku PDF - Pobierz
 44. 2018-04-10 : Płace
   Stałe składniki wypłaty
   Dodana została nowa opcja, która pozwala na pobieranie stałych składników wypłaty dla wypłat z określonego tytułu (wynagrodzenia, umowy zlecenia). Dotychczas możliwe to było tylko dla wynagrodzeń
 45. 2018-03-21 : FK i Płace
   Metoda eksportu przelewów
   Dodana została opcja umożliwiająca dodanie do pliku zawierającego przelewy nagłówka. Może on :
  1. Składać się z nagłówków zdefiniowanych przy polach.
  2. Być tekstem.
 46. 2018-03-16 : FK / JPK - zmiana długości pola numeru dokumentu
   Aktualizacja ta jest bezpłatna dla licencji 2.10 i stanowi uzupełnienie dla JPK-VAT wersja 3.
   Niektóre firmy będące dostawcami np Tauron, koncerny paliwowe oraz inne wystawiają faktury mające długie numery np. 25 znaków. Dotychczas w programach można było wprowadzić do 20 znaków jako numer faktury. Uniemożliwiało to wprowadzenie pełnego numeru faktury.
   Ponieważ numery te wchodzą do plików JPK i mogą podlegać kontroli powinny być wprowadzone w całości. Do tej pory nie było sygnałów, że Urzędy Skarbowe nakazują wykonanie korekt plików JPK z tego powodu, ale nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Zwłaszcza, że od lipca 2018 roku większość przedsiębiorstw będzie objęta obowiązkiem przekazywania na żądanie plików JPK dotyczących innych danych : FK, Magazyn, Sprzedaż.
   Dlatego została zwiększona długość następujących pól w modułach FK, Rozrachunki i Kasa :
  1. numer dokumentu,
  2. zapłata za dokument,
  3. numer obciążenia,
  4. numer zapłaty.
 47. 2018-03-16 : Płace - wersja 2.xx.0101
   Dodana została możliwość określenia od którego miesiąca wstecz ma być liczona podstawa do urlopu. Dotychczas był to poprzedni miesiąc płacowy tj. dla miesiąca płacowego 2018-01 i podstaw z 3 miesięcy wstecz pod uwagę brane są miesiące : 2017-12 , 2017-11, 2017-10.
   Począwszy od tej wersji można ustawić, że program będzie zaliczał podstawę licząc np od miesiąca wcześniejszego. Np. dla miesiąca płacowego 2018-01 i podstaw z 3 miesięcy wstecz pod uwagę brane są miesiące : 2017-11 , 2017-10, 2017-09. Parametr ten ustawia się w funkcji Słowniki->Parametry naliczania wypłat zakładka Urlopy i zasiłki pole począwszy od ... miesiąca poprzedzającego miesiąc płacowy
   Domyślnie wartość ta jest ustawiona na 1 tj. tak jak dotychczas były naliczane podstawy.
 48. 2018-03-05 : FK : Deklaracja VAT-7 i JPK-VAT
   Poniższe zmiany dotyczą wersji JPK-VAT numer 3 i sposobu sprawdzenia numerów VAT kontrahentów.
  1. Sprawdzenie numeru VAT kontrahenta w kartotece kontrahentów. .
   Jeżeli kontrahent ma wpisany tekst "BRAK" jako NIP, to program uzna, że NIP jest pusty. Dla kontrahentów, którzy nie maja NIP zalecamy nie wpisywać tekstu "BRAK". Potrzebne jest to tylko przy tworzenie JPK-VAT, ale tam można automatycznie wpisywać taki tekst do pliku JPK-VAT. Ustawia się to w funkcji FK->VAT-Edycja parametry JPK-VAT zakładka Eksport
  2. Sprawdzenie numeru VAT przy tworzeniu pliku JPK.
   Dodana została opcja określająca, którzy kontrahenci mają mieć sprawdzane numery VAT - opcje tę ustawia się w polu Pola VAT-7. Sprawdzanie może być wykonane dla wszystkich kontrahentów występujących w JPK-VAT lub tylko dla określonych pól : zawierających sprzedaż lub też zakup i odliczenia.
   Inaczej traktowany jest tez tekst "BRAK" wpisywany dla kontrahentów, którzy mają puste NIP'y. Program do sprawdzenia używa serwisu MF (dotychczas był to UE)
  3. Przy tworzeniu pliku JPK w przypadku kiedy jest to korekta to do domyślnej nazwy pliku dołączany jest numer korekty. Np. dla JPK_VAT_2018_01 przy korekcie numer 1 będzie to JPK_VAT_2018_01_1. Oczywiście nazwę pliku można zmienić. Ma to na celu zachowanie poszczególnych wersji plików JPK (oryginał + kopie).
  4. Deklaracja VAT-7
   Do każdego pola deklaracji można dopisać dokument, który zostanie uwzględniony w pliku JPK-VAT (do tej pory możliwe to było tylko dla pól odliczeń). Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranym polu trzeba wybrać z menu pozycję Dokumenty dodatkowe i edytować dokumenty dla tego pola.
   Uwaga : jeżeli pole reprezentuje wartość netto to wprowadzamy również kwotę VAT (pole VAT skojarzone z netto nie umożliwia edycji dokumentów dodatkowych).
 49. 2018-02-12 : FK : JPK-VAT i F-01
   Uwaga! Aby poniższe funkcje działały konieczny jest zakup licencji 2.10.
  1. Tworzenie JPK-VAT w wersji 3 - za miesiące od stycznia 2018 roku plik JPK-VAT musi być wysyłany w wersji 3. Poprzednie wersje nie są akceptowane. Dotyczy to również korekt - jeśli zachodzi potrzeba wysłania korekty za poprzednie miesiące, trzeba to zrobić w wersji 3.
  2. Sprawdzanie, czy numer NIP polskiego przedsiębiorstwa jest formalnie poprawny - sprawdzana jest jego długość (10 znaków) oraz suma kontrolna.
  3. Sprawdzanie numerów VAT kontrahentów. Program umożliwia sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Można to zrobić w 2 serwisach - Ministerstwa Finansów (Portal Podatkowy) i Unii Europejskiej (VIES). Dodatkowo można sprawdzić dane kontrahenta w portalu GUS. Program przechowuje historię sprawdzania numerów VAT i umożliwia jej drukowanie.
  4. Dodano obsługę sprawozdania F-01 na 2018 rok.
 50. 2018-02-05 : Środki trwałe: F-03, KŚT 2016, wydruk opisu technicznego środka
  1. Dodana obsługa sprawozdania F-03 za 2017r. Zgodnie z wymogami GUS sprawozdanie za 2017r. wykonywane jest według Klasyfikacji rodzajowej środków z 2010r.
  2. Urzędowa zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych. Dodana funkcja automatycznej zmiany KŚT 2010 na KŚT 2016. W okresie obrachunkowym, na którym wykonana zostaje zmiana dostępna jest nowa klasyfikacja środków. Dla niższych okresów obrachunkowych pozostaje poprzednia z 2010r.
  3. Dodana możliwość drukowania opisów technicznych środków trwałych na wydrukach postaci arkusza XLS.
  4. Uwaga! Wymagany zakup licencji 2.10.
 51. 2018-01-08 : Zapowiedź zmian w programach. Nowa struktura JPK_VAT(3), F-03 i KŚT 2016, F-01
   W poniższych punktach przedstawiamy zmiany w programach wymuszone zmianą przepisów prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2018r. Aktualizacje programów będą udostępnione w czasie umożliwiającym Państwu terminowe wykonanie wymaganych sprawozdań. Będziemy powiadamiać o nich telefonicznie oraz pocztą internetową.
  1. Nowa struktura JPK_VAT - wersja 3.
  2. Zmiany w Środkach Trwałych (F-03 i KŚT 2016).
   1. Sprawozdanie F-03 za 2017 r. Uwaga wykonywane jest według "starej (2010)" klasyfikacji. Termin przekazania F-03 za 2017r to 15.02.2018r.
   2. Zmiana symboli KŚT środków trwałych na 2018-01-01. Od 2018-01-01 obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych 2016, która zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych 2010.
  3. F-01 obowiązujące w 2018 roku
    Jest to sprawozdanie kwartalne, termin przekazania za I kwartał 2018r. to 20 kwietnia 2018r.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów