Cennik - aktualizacja DOS->Windows

  Cennik jest ważny od 1.03.2014r.
  Wszystkie ceny są podane w kwotach netto.

 1. Cennik dotyczy aktualizacji programów z wersji DOS na wersję Windows (autorstwa PI Rol-Tech).

   Moduł Cena netto za stanowisko [ PLN ]
     Pierwsze Kolejne Tylko odczyt
   Finansowo-Księgowy 900 630 450
   Sprzedaż 800 560 400
   Magazyn 700 490 350
   Rozrachunki 600 420 300
   Kasa 600 400 300
   Zamówienia 700 490 350
   Opakowania 400 300 200
   Środki Trwałe 900 630 450
   Płace 1290 900 640
  1. Stanowisko Tylko odczyt – przeznaczone dla Użytkowników z dostępem do przeglądania danych i wykonywania zestawień w ramach przydzielonego modułu i funkcji w module. Nie może wykonywać żadnych zmian w danych.
  2. Moduły Administracja i Archiwum służące do zarządzania Systemem RT są dodawane bezpłatnie. W pozostałych modułach [ST, Płace, Analizy XLS] są dostępne jako funkcje menu.
  3. Dekretacja jest dodawana bezpłatnie przy zakupie FK i jednego z modułów: Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Majątek Trwały, Płace.
  4. Dla modułu Analizy XLS nie ma stanowisk w trybie "Tylko odczyt".


 2. Cennik funkcjonalności

   Rozszerzenia funkcjonalne Systemu RT % dopłaty do ceny stanowiska
   Wielooddziałowość ( wyodrębnienie oddziałów, jednostek organizacyjnych, filii, wydziałów, punktów sprzedaży, itd. Dopłata liczona od ceny podstawowej modułu FK, Kasa, Sprzedaż) 20
   Walutowość ( dopłata liczona od ceny podstawowej modułu FK, Rozrachunki, Kasa, Sprzedaż) 50
   Konta ilościowe w FK ( dopłata liczona od ceny podstawowej modułu FK) 20
  1. Wybrana funkcjonalność wyceniana jest dla łącznej ilości stanowisk modułu, którego dotyczy (np. przy zakupie 8 stanowisk FK, 2 Kasy i 3 stanowisk Zamówienia walutowość liczona jest dla 8 stanowisk FK i 2 Kasy).

 3. Informacje uzupełniające
  1. Na zakupione moduły zapewniamy bezpłatne aktualizacje programów przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.
  2. Bezpłatne porady w trakcie i po zakończeniu wdrożenia (kontakt telefoniczny lub e-mail). Czas reakcji do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Nie limitujemy ilości udzielanych porad ani osób uprawnionych do zgłoszenia. Nie ma konieczności podpisania stałej umowy o nadzór informatyczny. Płatne są jedynie rzeczywiste usługi wykonane na rzecz Klienta (zmiana danych, konfiguracji lub oprogramowania).
  3. Raty. Istnieje możliwość sprzedaży ratalnej.
  4. 'Site licence'. Przy zakupie Systemu RT dla Firmy bez ograniczenia co do ilości stanowisk (w siedzibie Firmy, filiach i dla mobilnych pracowników) ceny ustalane są indywidualnie.
  5. Rabaty Przy zakupie oprogramowania powyżej 5 tys zł netto udzielamy 5% rabatu, powyżej 10 tys zł 10%, 15 tys zł 15%, 20 tys 20% od wartości zakupu.
  6. Koszt wdrożenia ustalany zgodnie z cennikiem usług. Do wdrożenia dolicza się koszty dojazdu.
  7. Zapewniamy zakup sprzętu komputerowego (tylko na zamówienie).
  8. Wykonujemy konfigurację sprzętu i oprogramowania systemowego.
  9. Firmom posiadającym własny serwer możemy prowadzić zdalny serwis oprogramowania.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów