Cennik- usługi

  Cennik jest ważny od 1.02.2018r.
  Wszystkie ceny są podane w kwotach netto.

 1. Usługi wykonywane u Użytkownika

   Usługa Cena
   Cały dzień 780
   Pierwsza godzina 180
   Kolejna godzina 100
   Koszt 1 km dojazdu do Użytkownika 0,84
 2. Usługi wykonywane w siedzibie PI RolTech (w tym pomoc zdalna)
   Usługa Cena [PLN]
   Pierwsze pół godziy (do 30min.) 50
   Pierwsza godzina (31-60 min.) 80
   Każda następna godzina 80
 3. Informacje uzupełniające
  1. Bezpłatne porady w trakcie i po zakończeniu wdrożenia (kontakt telefoniczny lub e-mail). Czas reakcji do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Nie limitujemy ilości udzielanych porad ani osób uprawnionych do zgłoszenia. Nie ma konieczności podpisania stałej umowy o nadzór informatyczny. Płatne są jedynie rzeczywiste usługi wykonane na rzecz Klienta (zmiana danych, konfiguracji lub oprogramowania).
  2. Koszt wdrożenia ustalany zgodnie z cennikiem usług. Do wdrożenia dolicza się koszty dojazdu.
  3. Wykonujemy konfigurację sprzętu i oprogramowania systemowego.
  4. Firmom posiadającym własny serwer możemy prowadzić zdalny serwis oprogramowania.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów