PI ROL-TECH - oprogramowanie

 1. Łatwa i szybka instalacja Systemu
   do pracy w sieci lokalnej lub pracy w trybie terminalowym. Użytkownicy szybko mogą rozpocząć pracę w programach.
 2. Współpraca z programami zewnętrznymi
   z MS Office, OpenOffice, Płatnikiem, Acrobat Reader
  1. Dzięki temu ustawienia i sprawozdania można przeglądać na ekranie w postaci arkusza, XLS lub XML.
 3. Rozwój firmy - prosta rozbudowa Systemu
  1. o nowe moduły,
  2. funkcjonalności, np. walutowość,
  3. uprawnienia Użytkowników do wybranych programów czy funkcji.
 4. Wielooddziałowość
   Obsługa firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z oddziałami, wydziałami, punktami handlowymi (oddalonymi od siedziby firmy lub skupionymi w jednym miejscu). Każdy wydział może być traktowany jako samofinansujący się. Wiele zestawień do analizy kosztów, sprzedaży, dochodów oddziału i całej firmy.
 5. Struktura organizacyjna a plan kont
   Możliwe prowadzenie planu kont na poziomie firmy lub jednostek organizacyjnych. Można stworzyć plan kont dla każdej jednostki a na poziomie firmy na odpowiednich kontach uzyskać sumy jednostek.
 6. Definiowalne dokumenty źródłowe do druku
   System dostarcza gotowe wzory wielu dokumentów (Wz, KP, faktura walutowa, itd.). Można zmieniać ich zawartość informacyjną, wstawiać logo lub tworzyć nowe dokumenty.
 7. Proste zarządzanie obiegiem dokumentów
   Można określać sposób zachowania i powiązań pomiędzy dokumentami w Systemie. Powiązania powstają i są zapamiętywane kiedy kolejny rodzaj dokumentu powstaje z przekształcenia poprzedniego. Np. zamówienie odbiorcy można przekształcać w dokumenty Wz a następnie fakturę. Faktura może być częściowo płatna gotówką a częściowo przelewem. Wówczas jest przejmowana do częściowego rozliczenia w Kasie a pozostałość rozliczona zapłatą przejętą z elektronicznego przelewu bankowego.
 8. Wydruki w 5 postaciach (do Excela, OpenOffice, PDF)
  1. Zestawienie można drukować na papier, ekran, na dysk twardy do pliku tekstowego (TXT), arkusza Excela (XLS), pliku XML obsługiwanego przez bezpłatny pakiet OpenOffice ( we. 3.1.1. lub wyższe), pliku PDF.
  2. Obsługiwane są drukarki graficzne (atramentowe lub laserowe) oraz igłowe. Użytkownik może ustawić własne właściwości wydruku dla domyślnej drukarki.
 9. Szybka praca z klawiaturą
  1. Można korzystać ze skrótów klawiszowych. Umożliwia szybkie operowanie na danych. Szczególny nacisk położono na wprowadzanie dokumentów. Dowody księgowe, faktury, itd. można wprowadzać bez użycia myszki.
 10. Sprawozdania urzędowe
  1. Obsługa bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, F-01, Deklaracji VAT-7. Drukowanie na oryginalnym formularzu z urzędu lub wykonanym przez moduł FK. Zapis sprawozdań do arkuszy Excela udostępnia dane do dalszych analiz w księgowości zarządczej firmy. Sprawozdania można zapisać również do pliku XML lub PDF.
 11. Zestawienia definiowalne
  1. Dostępne zestawienia użytkowe oraz gotowe definiowalne zestawienia specjalizowane. Można wykonać ranking kontrahentów uszeregowanych od największej zaległości do najmniejszej (malejący) lub odwrotnie. Dla wybranych kolumn zestawienia można określić kwoty minimum. W analizie rozrachunków dostępne tzw. listy wiekowe.
 12. Przeglądanie danych
  1. Każda wprowadzona informacja jest dostępna do przeglądania bez konieczności wydruku. Wygodne przeglądanie. Np. przeglądając dziennik w FK przy pomocy jednego klawisza można odwołać się poprzez dekret do kartoteki gdzie został zaksięgowany i odwrotnie.
 13. Bezpieczeństwo, prawa dostępu do danych
  1. Kilka poziomów zabezpieczeń. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania szyfrowania danych typu CryptoAPI firmy Microsoft. Użytkownikom Systemu można nadać prawa dostępu:
   1. do danych wybranych firm, a w ramach firmy wybranych okresów obrachunkowych,
   2. do określonego modułu oraz prawa wykonania funkcji w ramach modułu,
   3. do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów