Co robimy - wdrożenia

 1. Zasady, którymi kierujemy się przy informatyzacji firm
  1. Zasada naczelna – nie zaburzać cyklu pracy w firmie, nie powodować spiętrzenia prac w księgowości i innych działach. Terminy prac związanych z wymianą oprogramowania i wdrożenia musza uwzględniać bieżące zadania.
  2. Najlepiej rozpocząć wdrożenie w trakcie roku np. w okresie jesiennym. Trzeba mieć czas na przemyślenia i przetestowanie nowych rozwiązań. Można popracować na nowych programach dwa miesiące starego roku by zorientować się jakie daje możliwości. Zaś od nowego roku zastosować najlepsze rozwiązania. Jeśli czasu brakuje to prześledzić rozwiązania teoretycznie na kartce papieru. W przypadku kiedy istnieje konieczność zakończenia roku w "starym programie" to najlepiej przygotować wszystko na jesieni, przeszkolić pracowników, pozostawić im programy do pracy testowej, przygotować przejęcie danych na 1 stycznia i czekać. Z nowym rokiem wystartować. Pozwoli to uniknąć spiętrzenia prac: stary rok, nowy rok, wdrożenia zmiany itp.
  3. Konieczna jest rezerwa czasowa na ewentualne zakupy sprzętu, instalację oprogramowania systemowego (Windows, serwer do pracy w sieci lokalnej lub w trybie terminalowym), instalacje łącz internetowych itp.
  4. Trzeba przeanalizować dokumenty wynikowe: sprawozdania, analizy, deklaracje podatkowe i tak ustawić programy, aby ich tworzenie było łatwe,  a najlepiej automatyczne.
 2. Umowa, harmonogram, odpowiedzialność
   Kiedy już wiadomo, co i jak trzeba zrobić można zawrzeć umowę (na piśmie, jeśli jest taka potrzeba), w której powinny się znaleźć następujące elementy:
  1. Jakie oprogramowanie jest kupowane (moduły).
  2. Harmonogram prac wdrożeniowych.
  3. Odpowiedzialność osób za wykonanie poszczególnych prac.
  4. Terminarz płatności.
  5. Ewentualnie zasady późniejszej współpracy.
 3. Przebieg przykładowego wdrożenia
  1. Analiza przedwdrożeniowa - czym dysponujemy, jaki jest stan sprzętu, oprogramowania i zasady obiegu dokumentów. Zazwyczaj zajmuje to 1-3 dni w zależności od wielkości firmy i ilości dokumentów. Uzgodnienie jaki cele mają być osiągnięte. Na tej podstawie tworzony jest harmonogram prac i uzgadniany zakres odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań.
  2. Jeżeli jest taka potrzeba - zakup sprzętu, rozbudowa sieci lokalnej i instalacja łaczy internetowych (czas trudno określić).
  3. Instalacja oprogramowania i jego konfiguracja (1 dzień).
  4. Przejęcie danych ze "starych" systemów" (czas zależy z jakich programów dane są przejmowane).
  5. Rozruch oprogramowania (ok 2-3 dni).
  6. Po około miesiącu 2 dni podsumowania i ustawienia funkcji automatycznych. Ewentualna poprawa błędów i optymalizacja działania.
  7. W późniejszym czasie prace zależą od szczegółowych ustaleń. Zazwyczaj już na początku wdrożenia okazuje się co można zrobić lepiej i z tego wynikają nowe zadania.
   Wdrożenie uważamy za zakończone jeżeli pracownicy sami (z incydentalną pomocą zdalną przez telefon, e-mail lub zdalny pulpit) przepracowali jeden miesiąc. Wykonali wszystkie sprawozdania i analizy oraz rozpoczęli nowy. Każdy następny miesiąc jest już łatwiejszy.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów