Jak uruchomić instalację w Windows 10


Opis instalacji jest przykładowy i oparty na instalacji programu Płace. Okna oraz ich kolejność mogą być różne dla poszczególnych wersji Windows z rodziny 7, niemniej zasady uruchamiania instalacji są takie same.

Zachowanie systemu zależy od tego czy jest włączony Filtr SmartScreen. Zarządzanie nim znajduje się w menu przeglądarki (Internet Explorer) w punkcie Narzędzia->Bezpieczeństwo->Filtr SmartScreen.

 1. Jeżeli SmartScreen jest wyłączony, należy:
  1. Kliknąć na link pobierający program.
  2. Po uruchomieniu linku na dole ekranu pojawi się poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk Uruchom.
  3. Wyświetli się komunikat: Trwa uruchamianie skanowania bezpieczeństwa.
  4. Pojawi się okno przedstawione poniżej. Należy nacisnąć przycisk Uruchom. Wówczas zostanie uruchomiony Instalator
  5. Pojawi się okno:
   kontrola konta użytkownika.
   Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?
   Wydawca: Nieznany
   Pochodzenie pliku: Dysk twardy w tym komputerze
   Tak     Nie
   Należy wybrać przycisk Tak.
 2. Jeżeli SmartScreen jest załączony, należy:
  1. Kliknąć na link pobierający program.
  2. Po uruchomieniu linku na dole ekranu pojawi się poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk Uruchom.
  3. Wyświetli się komunikat: Trwa uruchamianie skanowania bezpieczeństwa.
  4. Pojawi się okno:
   kontrola konta użytkownika.
   Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?
   Wydawca: Nieznany
   Pochodzenie pliku: Dysk twardy w tym komputerze
   Tak     Nie
   Należy wybrać przycisk Tak.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów