Kontrola konta użytkowników

Kontrolę konta użytkownika wprowadzono w Windows Vista i istnieje ona we wszystkich wyższych wersjach tj. 7, 10 oraz systemach klasy Windows Server. Niekiedy rozwiązanie problemu z pobieraniem plików wymaga zmiany poziomu zabezpieczeń konta użytkownika. Zmiany poziomu może dokonać użytkownik posiadający prawa Administratora.  W tym celu należy :

  1. W menu Start wybrać funkcję Panel sterowania. Należy wybrać Kontrola konta użytkowników i Filtr rodzinny.

  2. W oknie Konta użytkowników i Filtr rodzinny trzeba wybrać Konta użytkowników.

  3. W oknie Konta użytkowników wybieramy Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika.

  4. W oknie Ustawienia kontroli konta użytkownika pojawi się poziom ustawienia kontroli. Należy obniżyć poziom powiadomień na najniższy - tak jak poniżej. Czasami wymagane jest ponowne uruchomienie komputera .
  5. Można  wykonać pobranie plików ze strony PI Rol-Tech.
  6. Po zakończeniu pobierania plików można ponownie podwyższyć poziom zabezpieczeń.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów