Analizy XLS

Analizy XLS jest to program przeznaczony do wykonywania wszelkiego rodzaju analiz, które są tworzone jako skoroszyty programu MS Excel. Program jest niejako "pośrednikiem" pomiędzy programami autorstwa PI Rol-Tech, a programem MS Excel. Program Analizy XLS może np. pobrać dane z wybranych kont FK i wprowadzić je do komórek wskazanych przez Użytkownika. Dane są pobierane za pomocą formuł działających analogicznie jak funkcje Excela. Takie podejście pozwala na wykonanie niemal każdej analizy. Użytkownik może sam zbudować arkusze, wprowadzić do nich dane, których nie ma w programach (np. plany), powiązać komórki, stworzyć wykresy itp. Następnie przypisać formuły do poszczególnych komórek i w dowolnej chwili pobrać dane do tych arkuszy. Jest to bardzo efektywny sposób obsługi analiz, szczególnie tych wykonywanych okresowo - raz zbudowana analiza może być wykonywana (pobieranie danych) np. co miesiąc. Program Analizy XLS współpracuje z każdą wersją Excel począwszy od '97.

 1. Wymagania
   Używanie programu Analizy XLS ma sens kiedy są spełnione następujące warunki:
  1. Użytkownik posiada jeden z programów autorstwa PI Rol-Tech: RT,ST lub Płace. Muszą one być dostępne z komputera, na którym jest zainstalowany program Analizy XLS.
  2. Zainstalowany jest program MS Excel w wersji min. '97.
  3. Uwaga ! Program Analizy XLS nie współpracuje z pakietem OpenOffice - ten pakiet nie ma takich możliwości.
 2. Współpraca z Excelem
  1. Program Analizy XLS współpracuje z Excelem w oparciu o następujące zasady:
  2. Excel jest autonomicznym programem. Nie "widzi" programu Analizy XLS.
  3. Program Analizy XLS "widzi" skoroszyty Excela - nie są one obsługiwane bezpośrednio. Program przekazuje polecenie do Excela, który je wykonuje. Np. po pobraniu wartości z konta FK Analizy XLS "każą" Excelowi wpisać tę wartość do wskazanej komórki. Program Analizy XLS nie wykonuje żadnej czynności na skoroszytach bezpośrednio - zawsze do tego angażowany jest Excel.
  4. Konsekwencją wypływającą z poprzednich punktów jest to, że skoroszyty Excela będą obsługiwane w wersji, w której zostały zapisane (stworzone) przez Excela. Jest to bardzo ważne, gdy ze skoroszytów korzystają pracownicy mający różne wersje Excela. Np. wersja 2010 zapisuje domyślnie pliki w swoim formacie z rozszerzeniem XLSX i takie arkusze nie są odczytywane przez Excel '97. W takiej sytuacji należy ustalić wersję wspólną dla wszystkich (np. format '97 - 2003). Excel ma możliwość zapisu w formacie odpowiednim dla swoich poprzednich wersji, więc problem ten można łatwo rozwiązać. 
 3. Tworzenie analiz
   Można wyodrębnić 3 etapy tworzenia analizy:
  1. Przygotowanie - czyli określenie, jakie jest jej przeznaczenie, co ma zwierać,  jaką ma mieć postać graficzną (wygląd) oraz w jakiej formie powinna być wykonana (papier, skoroszyt Excela, plik PDF itp.)  Tę fazę Użytkownik może wykonać bez używania programu Analizy XLS.  Aby można było ją wykorzystać w programie Analizy XLS koniecznie trzeba stworzyć skoroszyty zawierający wszystkie dane oprócz wartości, które mają być pobrane z programów użytkowych. W tych skoroszytach można wykonać wszelkie operacje, które umożliwia Excel: powiązania pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami, wykresy, formatowanie itp. Program Analizy XLS nie wykonuje takich operacji - zajmuje się jedynie wprowadzaniem do komórek wartości pobranych z innych systemów danych.
  2. Tak przygotowany skoroszyt jest rejestrowany w programie i nazywany jest szablonem analizy. W zarejestrowanym skoroszycie trzeba przypisać do poszczególnych komórek formuły, za pomocą których program Analizy XLS pobierze odpowiednie wartością i wstawi je do wskazywanych komórek arkuszy.
  3. Kiedy formuły zostaną przypisane do komórek można uruchomić pobieranie danych. Wtedy program pobierze dane i wstawi je do wskazanych komórek - analiza jest gotowa. 
 4. Grupy analiz
  1. Analizy można pogrupować i wykonywać pobieranie danych dla całej grupy.
 5. Kolejki grup analiz
   Istnieje też możliwość pobierania danych dla kilku grup analiz. Tworzy się wtedy tzw. kolejkę. Kolejkę można uruchomić natychmiast lub wskazać dzień i godzinę rozpoczęcia pobierania danych. Wówczas we wskazanym momencie program rozpocznie pobieranie danych.
 6. Przykładowe ekrany
   Poniżej przedstawione sa przykładowe ekrany modułu dla zestawu DEMO. Po nasunięciu kursora myszki na miniaturkę obrazka pojawi sie opis co on zawiera. Klknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje przejście do przeglądania ekranów w normalnych rozmiarach.

   

   

   

 7. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Analizy XLS - opis modułuPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów