Lokal

 1. Wymagania
   Program może pracować samodzielnie na jednym stanowisku lub w sieci komputerowej. Możliwa jest tez praca zdalna np. poprzez Zdalny pulpit.
   Jeśli chcemy uzyskiwać na bieżąco informacje o stanie rozliczenia najemców np zadłużeniu, to konieczny będzie moduł FK (nie wchodzi w skład aplikacji Lokal). Moduł ten zakupuje się oddzielnie. Współpracuje on z modułem Lokal w dwóch kierunkach :
  1. Z modułu Lokal wykonuje się dekretację naliczonych czynszów do FK,
  2. Z FK uzuskuje się w module Lokal stan rozliczeń najemców, Umożliwia to np. drukowanie stanu zaległości na dokumentach czynszowych.
 2. Przykładowe ekrany
   Poniżej przedstawione sa przykładowe ekrany modułu dla zestawu DEMO. Po nasunięciu kursora myszki na miniaturkę obrazka pojawi sie opis co on zawiera. Klknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje przejście do przeglądania ekranów w normalnych rozmiarach.

   

   

 3. Przykładowe wydruki
   Poniżej przedstawione sa przykładowe wydruki. Oprócz dokumentów (np. faktyry, dokumenty magazynowe itp.), które mogą być drukowane tylko w postaci graficznej wszystkie inne mogą być drukowane w następujących postaciach :
  1. Graficznej - do drukowania na drukarkach laserowych lub atramentowych. Tutaj są zapisane w plikach PDF. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny program Akrobat Reader.
  2. Tekstowej - do drukowania na drukarkach igłowych. Tutaj są zapisane w plikach TXT. Do ich otwarcia konieczny jest program Notatnik stanowiacy część systemu Windows.
  3. Arkusz Excela - do edycji i drukowania w Excelu.Tutaj są zapisane w plikach XLS (format Excel 97-2003). Do ich otwarcia konieczny jest program MS Excel stanowiący część pakietu Microsoft Office.
  4. Arkusz OpenOffice - do edycji i drukowania w OpenOffice. Tutaj są zapisane w plikach XML (format akceptowany przez pakiet OpenOffice oraz Excela w wersji minimum 2003. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny pakiet OpenOffice w wersji minimum 3.2.
   Wydruki można :
  1. Przeglądać - konieczne jest wówczas, aby na komputerze zainstalowany był program obsługujący pliki tego typu (patrz poprzednie punkty 1-4). Należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Aplikacja obsługująca pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows) otworzy wydruk. Aby powrócić do tego artykułu trzeba użyć przycisku "Wstecz" bieżącej przeglądarki.
  2. Pobrać - należy wówczas kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Pojawi się menu. Trzeba wybrac pozycję "Zapisz element docelowy jako ...", wskazać lokalizację do zapisania pliku i nacisnąć Zapisz. Plik zostanie pobrany, a do jego obsługi niezbędne są programy obsługujące pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows).
   Uwaga ! Aby otworzyć plik XML należy :
  1. Pobrać go.
  2. Uruchomić OpenOffice.
  3. Otworzyć z menu Plik-Otwórz.
  4. Wybrać typ plików "Microsoft Excel 2003 XML (*.xml)" (znajduje się za nazwą pliku) i otworzyć plik.
   Jest to spowodowane domyślnymi ustawieniami Windows. Zwykle pliki XML obsługiwane są przez domyślną przeglądarkę.


  Lp.WydrukPostać
  Graficzna
  [ PDF ]
  Postać Tekstowa
  [ TXT ]
  Arkusz Excela
  [ XLS ]
  Arkusz OpenOffice
  [ XML ]
  1Sumy naliczeń czynszów   

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów