Zasady współpracy z Klientami

Zasadą działania PI Rol-Tech jest świadczenie usług rozwiązujących problemy Użytkownika. Staramy się nie być jedynie dostawcą sprzętu, sprzedawać i instalować oprogramowanie, ale analizujemy problemy zgłaszane przez Klientów i proponujemy sposoby ich rozwiązania W ramach współpracy obecnym i przyszłym Klientom proponujemy: bezpłatne prezentacje, zakup licencji na oprogramowanie, wdrożenia, opiekę posprzedażną, dzierżawę oprogramowania, tworzenie indywidualnych rozwiązań programistycznych na zlecenie Klienta.

 1. Instalacje, doradztwo i wdrożenia
   PI "ROL-TECH" oferuje kompleksowe usługi informatyczne począwszy od rozpoznania potrzeb Klienta aż do chwili kiedy Użytkownik będzie mógł samodzielnie pracować z programami. Aby osiągnąć ten cel organizujemy cały proces od podstaw.
  1. Analiza przedwdrożeniowa
    Analizujemy potrzeby odnośnie systemu informatycznego Przedsiębiorstwa tak aby zapewnić właściwy przepływ informacji i ich wykorzystanie w działalności Firmy. Podstawowymi kryteriami w tym zakresie są: szybkość dostępu do żądanych danych, czytelność i zrozumiały sposób przedstawienia informacji dla Użytkownika, wysokość kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych. Przedstawiamy Użytkownikowi wstępny plan i kosztorys prac, które należy wykonać. Jeśli pojawia się potrzeba wykonania specyficznych funkcji na życzenie Użytkownika określamy czas i koszty wykonania prac. Doradztwo w ramach analizy przedwdrożeniowej. Ponieważ zazwyczaj zetknęliśmy się już z większością problemów występujących w przedsiębiorstwach możemy zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, zakresu kompetencji poszczególnych osób i obiegu dokumentów tak aby można było w sposób optymalny wykorzystać zarówno posiadany sprzęt, oprogramowanie i możliwości pracowników.
  2. Określamy harmonogram wdrożenia i ewentualnych prac przystosowujących oprogramowanie do specyficznych potrzeb Użytkownika.
    Po jego uzgodnieniu rozpoczynamy wdrożenie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dokonujemy przejęcia danych z innych systemów informatycznych (z baz danych lub wydruku tekstowego, Excela) i przystosowujemy je do pracy w naszych programach. Dlatego też wdrożenie może się rozpocząć w dowolnym dniu okresu obrachunkowego, a nie tylko począwszy od bilansu otwarcia. W czasie wdrożenia przez cały czas sprawujemy opiekę i przekazujemy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykorzystania programów. Przez cały czas szkolenia jak i po jego zakończeniu jesteśmy do dyspozycji Użytkownika. Udostępniamy bezpłatny, stały kontakt telefoniczny i mailowy z naszymi pracownikami.
  3. Szkolenie przeprowadzamy na życzenie Klienta
    W małej firmie wystarczy jeden dzień. W większej przeprowadzamy dwa. Pierwsze 1- 2 dni przy uruchomieniu Systemu. Drugie po paru tygodniach dla rozliczenia miesiąca, ewentualnych korekt. Wdrożenie uznajemy za zakończone zazwyczaj wtedy, gdy Użytkownicy potrafią sami pracować w Systemie i obsłużyć w całości od początku do końca jeden podstawowy okres - zwykle jest to jeden miesiąc obrachunkowy. Jeżeli istnieją takie potrzeby prowadzimy szkolenia w dalszym ciągu. W okresie sześciu miesięcy od daty zakupu Systemu Użytkownicy otrzymują bezpłatnie najnowsze wersje zakupionego oprogramowania. Po zakończeniu wdrożenia Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami i skorzystać z naszej pomocy.
 2. Sprzedaż oprogramowania
   Sprzedaż standardowego oprogramowania prowadzimy według ustalonego cennika. Zasady licencjonowania opisane są w punkcie Licencje. Każdy może otrzymać wersję DEMO, aby mógł wypróbować program.
 3. Gwarancja
   Na zakupione oprogramowanie naszego autorstwa udzielamy gwarancji na okres 1 roku. Użytkownik ma prawo do uzyskiwania bezpłatnych (w cenie nośnika i ewentualnej wysyłki) uaktualnień programu w okresie sześciu miesięcy od daty zakupu programu lub jego nowej wersji.
 4. Aktualizacja oprogramowania
   Średni koszt upgrade każdego modułu wynosi od 20 do 30% jego ceny. W przypadku zmian w przepisach prawnych PI Rol-Tech stara się wprowadzić aktualizacje przed terminem, od którego obowiązują. Modyfikacje i nowe funkcje w oprogramowaniu. Przy wykonaniu specyficznych funkcji na życzenie Użytkownika wycena jest uzgadniana z Użytkownikiem. Użytkownik ponosi pełną odpłatność za wprowadzone zmiany, jeśli są one pracochłonne i wprowadzane w krótkim czasie (i prawdopodobnie nikt więcej nie będzie ich wykorzystywał). Jeżeli zmian można dokonać w ramach rozwoju systemów w najbliższej nowej wersji (okres od 3 do 5 miesięcy) i będą one przydatne innym Użytkownikom - wtedy odpłatność równa się cenie aktualizacji (upgrade) do nowej wersji.
 5. Odpłatność za nowe funkcje
   Czasami konieczne jest wykonanie zmian w programach, które zwiększają jego funkcjonalność. Postępujemy wówczas następująco:
  1. Jeżeli Użytkownik zażyczy sobie zmian w programach i muszą one być wykonane (na jego życzenie) to pokrywa pełne koszty ich wykonania.
  2. Funkcje, które mogą być wykorzystywane przez innych, a nie muszą być realizowane natychmiast, wpisujemy w nasz plan pracy. Uznajemy, że rozwija to oprogramowanie i wtedy dołączamy tę funkcję do nowej wersji. Wówczas odpłatność jest zawarta w cenie nowej wersji. Zazwyczaj taka wersja zawiera wiele udoskonaleń w porównaniu z poprzednimi i koszt jest relatywnie mały w porównaniu z "zamówieniem sobie" jej natychmiastowego wykonania.
  3. Niektóre rzeczy wykonujemy w ramach zakupu oprogramowania. Tak jest np. w przypadku importu i dekretacji wyciągów bankowych. Jeżeli nie ma w programie obsługi formatu wyciągu, który jest używany przez wasz bank. Prosimy wówczas o udostępnienie 2-3 wyciągów w postaci elektronicznej (pliki) i zobowiązujemy się do wykonania funkcji obsługującej  ten format. Podobnie rzecz ma się przy eksporcie przelewów w Płacach.
 6. Nadzór eksploatacyjny
   Naszym Użytkownikom nie narzucamy żadnych umów o nadzór eksploatacyjny. Użytkownik ma prawo do bezpłatnych konsultacji w sprawach związanych z korzystaniem z programów PI "ROL-TECH". Skontaktować się można listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli problem pojawił się w wyniku nieprawidłowego przetwarzania systemu przez Użytkownika i konieczna jest poprawa danych usługa ta jest wyceniana indywidualnie. Jeśli usługa serwisowa może być wykonana w ciągu paru godzin lub Użytkownik dostarcza dane Internetem, na nośniku czy przywozi komputer praca noże być wykonana w siedzibie PI Rol-Tech. Jeżeli Użytkownik wyraża zainteresowanie innymi sposobami współpracy (stały nadzór nad siecią komputerową, wdrożenie usług internetowych, integracja systemów, itp.), wówczas podpisujemy umowę szczegółową, określającą warunki tej współpracy. O ile jest to możliwe odpowiadamy również na pytania z zakresu szeroko pojętej informatyki i jej zastosowań (sieci komputerowe, internet, drukarki itp.).
 7. Serwis zdalny przez terminal
   Jeśli Klient udostępnia nam zdalny dostęp do danych przez terminal wówczas sprawnie, po godzinach pracy można aktualizować oprogramowanie, sprawować nadzór nad pracą Systemu.
 8. Poufność danych
   Jeśli Firma udostępnia dane PI Rol-Tech w celach serwisowych po wykonaniu prac dane są kasowane. Traktujemy je jako ściśle poufne i nie udostępniamy na zewnątrz.
 9. Prezentacja
   Jeśli istnieje potrzeba szczegółowego omówienia oferowanych rozwiązań i przedyskutowania ich pod kątem potrzeb firmy zapraszamy na bezpłatne prezentacje. Możemy przeprowadzić je również w Państwa siedzibie.
 10. Godziny urzędowania
   W siedzibie firmy jesteśmy dostępni w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00. W innych godzinach można się z nami kontaktować za pomocą telefonów komórkowych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów