Demo

Najlepszym sposobem zapoznania się z programem jest popracowanie na wersji demonstracyjnej. Oczywiście nie ma tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które nasuną się Użytkownikowi, kiedy będzie używał programu w wersji DEMO, niemniej pozwala to na sformułowanie pytań. Jeśli takie pytania lub wątpliwości będą prosimy o kontakt z PI Rol-Tech. Programy posiadają wersję DEMO dla fikcyjnej firmy Softbajka. W dokumentacji programów opisane są różne przypadki ze wskazaniem, w którym miejscu danych (funkcja, kontrahent, pracownik itp.) są one opisane. Tak więc wersja DEMO może również być użyteczna dla zaawansowanych Użytkowników.

 1. Jak uzyskać wersję demonstracyjną ?
   Wersje demonstracyjne można pobrać tutaj:
  1. RT
  2. ST
  3. Płace
  4. Analizy XLS
   Plik instalatora zawiera w sobie wersję demonstracyjną. Po zainstalowaniu programu można się do niej zalogować podają Użytkownika DEMO.
 2. Instalacja i uruchomienie
   Po pobraniu pliku instalatora (patrz poprzedni punkt) trzeba uruchomić ten plik. Rozpocznie się instalacja. Należy postępować według wskazań instalatora. Jeśli jest to prosta instalacja na komputerze lokalnym wystarczy ją kontynuować naciskają Dalej. Jeżeli zaś ma to być instalacja sieciowa tj programy są umieszczone na serwerze, zaś wywoływane są  z komputerów poszczególnych pracowników, to zalecamy przeczytanie instrukcji. Jest ona dostępna po uruchomieniu instalatora - klawisz F1 lub przycisk POMOC.
   Kiedy instalacja zakończy się można uruchomić program. Przy pierwszym wejściu program:
  1. Stwierdzi "Aktualna Licencja mnie została aktywowana" i zapyta czy ją aktywować. Należy odpowiedzieć Tak.
  2. Otworzy okno w celu autoryzacji licencji. Dla uruchomienia wersji DEMO należy wybrać przycisk Uruchom w wersji DEMO.
  3. Licencja zostanie autoryzowana i jako operatora (Użytkownika) należy podać ADM lub DEMO. Hasła dla obydwu operatorów jest puste. Program wówczas zaloguje się do wersji demonstracyjnej fikcyjnej firmy Softbajka.
   Wersja demonstracyjna ma następujące ograniczenia:
  1. Nie można pracować na innych danych niż demonstracyjne (Softbajka)
  2. Licencja DEMO jest ważna 30 dni kalendarzowych od daty instalacji. Po upływie tego terminu do programu nie będzie można się zalogować. Każdy może otrzymać licencję tymczasową ważną następne 30 dni - patrz punkt następny. 
 3. Możliwość uzyskania licencji tymczasowej
   Jeżeli okaże się, że czas 30 dni użytkowania programu w wersji DEMO jest zbyt krótki należy zwrócić się do PI Rol-Tech o wystawienie Licencji terminowej. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami. Wystarczy podać NIP swojej firmy oraz adres e-mail, na który wysłany zostanie plik z kluczem licencyjnym.
   Dla Użytkowników naszych programów w wersji DOS możemy na życzenie przejąć dane do wersji Windows. Wtedy udzielana jest Licencja terminowa. Dane te nie będą przejęte idealnie - są pewne różnice i trzeba by dokładnie sprawdzić ich poprawność, a to wymaga trochę pracy ze strony kontrahenta. Do zaznajomienia się z programem nie jest to konieczne. Jeśli zaś dane zostaną przejęte dokładnie i Użytkownik będzie na nich pracował, to nie będzie trzeba nic zmieniać, kiedy zdecyduje się kupić program. Zostanie wtedy wystawiona licencja bezterminowa. Trzeba będzie jedynie ją zarejestrować w programie

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów