Parametry połączeń FTP
Pobierz plik PARKOM.FTP

PI Rol-Tech dysponuje trzema serwerami FTP przeznaczonymi do komunikacji z kontrahentami (aktualizacja oprogramowania, przesyłanie i odtwarzanie kopii danych, raportowanie błędów itp).
Plik ten zawiera parametry połączeń z tymi serwerami. Ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowany. Każda ingerencja w zawartość tego pliku uniemożliwia jego wykorzystanie.
Jest używany przez wszystkie programy, które mają wersję szczegółową większą lub równą 1000. Np. 1.36.1000 lub 1.42.1000. Jeżeli programy zainstalowane u Państwa mają niższą wersję szczegółową należy wykonać aktualizację oprogramowania.


Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program w wersji szczegółowej minimum 1000 to aktualizację tego pliku można wykonać automatycznie z programu w funkcji Pomoc->Parametry komunikacji FTP.Należy pobrać plik PARKOM.FTP i zapisać go w folderze instalacyjnym programu tj. tam gdzie są umieszczone programy. Jeżeli nie wiemy jaki to folder możemy to sprawdzić w następujący sposób :
1. Klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie uruchamiającej program - pojawi się menu.

2. Z menu wybieramy pozycję Właściwości - pojawi się okno.
3. Wybieramy zakładkę Skrót - w polu Rozpocznij w jest folder instalacyjny programu. W tym folderze należy zapisać plik PARKOM.FTP.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów