Sposoby udzielania pomocy

Czasami zachodzi konieczność np. sprawdzenia poprawności działania programów lub danych, zmiany konfiguracji oprogramowania, skonfigurowania Windowsa lub dokonania innych zmian związanych z użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania.
Niektórych problemów nie da się rozwiązać bez wyjazdu do Państwa, ale większość z nich da się załatwić zdalnie tj. bez konieczności przyjazdu. W następnych punktach opisane są możliwości i zasady, na których oparta jest pomoc zdalna.
Pomoc zdalna ma 2 podstawowe zalety :
    1. Jest udzielana szybko i nie wymaga przyjazdu do siedziby klienta.
    2. Jest tańsza - klient nie ponosi kosztów dojazdu.
Podstawowym warunkiem świadczenia usług pomocy zdalnej jest posiadanie internetu.

 1. Usługi płatne i bezpłatne
  1. Bezpłatnie można zawsze:
   1. Skontaktować się z nami i zadać pytanie na temat oprogramowania: jak wykonać jakąś funkcję, co można zrobić w programie, jakie są możliwości zastosowania programu do rozwiązania określonego problemu itp.
   2. Przesłać dane do PI Rol-Tech jeżeli istnieje podejrzenie, że dane są niepoprawne. Wówczas sprawdzimy to i podpowiemy sposób w jaki można to poprawić.
   3. Doradzimy w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania oraz ich eksploatacji.
   4. Oczywiście bezpłatnie poprawiamy błędy w programach i poprawiamy niezgodności w danych jeśli były skutkiem tych błędów.
  2. Płatne są rzeczywiście wykonane usługi wymagające ingerencji w dane, oprogramowanie lub konfigurację systemu operacyjnego, sieci lokalnej lub ustawień internetu po stronie kontrahenta. uzgodnione z kontrahentem.
 2. Telefon i e-mail
   Zazwyczaj problemy są do nas zgłaszane telefonicznie. Dysponujemy telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (patrz artykuł Kontakt) oraz centralą telefoniczną umożliwiającą nam przekierowanie rozmów przez internet. Dlatego jesteśmy cały czas dostępni pod telefonami. Dysponujemy 3 serwerami FTP, które służą do wysyłania i odbierania kopii danych.
   Za pomocą telefonu lub e-maila można w wielu przypadkach wyjaśnić problem. Czasem konieczne jest przysłanie do nas kopii danych. Programy mają funkcje umożliwiające wysyłanie kopi danych na nasze serwery oraz ich odebranie. Minusem takiego rozwiązania jest to, że pomiędzy wysłaniem kopii a jej odebraniem nie jest możliwa praca w programach, jeśli trzeba poprawić dane. Jest to każdorazowo uzgadniane z klientem.
 3. Za pomocą programu TeamViewer
   Program TeamViewer służy do połączenia typu komputer - komputer. Jest to możliwe niezależnie od tego czy komputer pracuje w sieci lokalnej, czy jako pojedyncze stanowisko. Aby można było się połączyć konieczne jest zainstalowanie tego programu na komputerze Użytkownika. Taka instalacja jest bezpłatna. Zasady licencjonowania tego programu stanowią, że to osoba łącząca się musi zakupić program. PI RolTech posiada taką licencję, a więc Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym programem.
   Zasady pracy są następujące :
  1. Pracownik PI RolTech uruchamia u siebie program TeamViewer.
  2. Użytkownik uruchamia u siebie program TeamViewer.
  3. Użytkownik przekazuje do PI RolTech np. przez telefon lub e-mail numer sesji i hasło wskazane przez TeamViewer.
  4. Pracownik PI RolTech wprowadza te parametry i następuje połączenie - można pracować tak, jakby się było przy komputerze Użytkownika.
   Na takie połączenie Użytkownik musi wyrazić zgodę ponieważ trzeba uruchomić program TeamViewer i przekazać hasło do PI RolTech.
   W artykule Pomoc zdalna - TeamViewer opisana jest instalacja i zasady korzystania z tego programu.
 4. Poprzez zdalny pulpit
   Do świadczenia usługi w tej formie konieczne jest aby :
  1. Użytkownik dysponował serwerem Windows przygotowanym do pracy za pośrednictwem zdalnego pulpitu. Jest to funkcja Windows dostępna standardowo w systemach serii Professional - w przypadku wersji serii Home trzeba kupić licencję na tę usługę.
  2. Na serwerze był skonfigurowany użytkownik Windows, który może być użyty przez PI RolTech do zalogowania się do serwera.
  3. Ten użytkownik Windows musi mieć pełnię praw do folderu, w którym zainstalowane są programy PI RolTech oraz ewentualnie posiadać inne prawa jeśli zakres usługi wychodzi poza ten folder np. instalacja bibliotek DLL może wymagać praw do folderu Windows.
   W ten sposób można się dostać do serwera, ale nie ma dostępu do komputerów roboczych. Aby wykonać czynności na komputerach roboczych należy użyć programu TeamViewer (patrz punkt poprzedni).
   Ma jednak tę zaletę, że można działać kiedy nikt nie pracuje w programach np. wieczorem. Niektóre czynności wymagają, aby nikt nie pracował w programach. W ciągu dnia nie jest to czasem możliwe z powodu konieczności wykonywania bieżącej pracy.
 5. Cennik usług
   Ceny podane są w kwotach netto (bez podatku VAT).
   Stawka podatku VAT to aktualnie 23%.
   Usługa Cena [PLN]
   Pierwsze pół godziny (do 30min.) 50
   Pierwsza godzina (31-60 min.) 80
   Każda następna godzina 80

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów