Teamviewer - Korzystanie

  Aby otrzymać zdalną pomoc należy najpierw połączyć się telefonicznie z PI RolTech, a następnie postępować według poniższych wskazówek. Oczywiście we wszystkich tych czynnościach możemy Państwu pomóc przez telefon. Niemniej poniższe opisy dobrze obrazują sposób postępowania.
 1. Uruchomienie programu
   Ponieważ zdalna pomoc może być realizowana przez 2 programy : QuickSupport (wersja uproszczona) lub TeamViever (pełna wersja) w niniejszym punkcie pisane jest uruchomienie obu programów. Dalsze punkty są już takie same dla obu programów.
  1. Uruchomienie wersja uproszczonej - QuickSupport.
   1. Program QuickSupport sam nie tworzy skrótów na pulpicie. Jeżeli zaś zostanie wykonana instalacja opisana w punkcie Instalacja QuickSupport to na pulpicie będzie ikona, za pomocą której można uruchomić program.

     
   2. Jeżeli komputer ma ustawione zabezpieczenia może się pojawić poniższe okno - wówczas trzeba nacisnąć Uruchom.
     
   3. Po uruchomieniu programu pojawi się okno - dalsze postępowanie opisane jest w punkcie B.
     
  2. Uruchomienie wersji pełnej TeamViewer
   1. Standardowo po zainstalowaniu TeamViewera na pulpicie znajduje się ikona, za pomocą której można uruchomić program.

     
   2. Po uruchomieniu programu pojawi się okno - dalsze postępowanie opisane jest w punkcie B.
     
 2. Konfigurowanie połączenia
   Aby umożliwić zdalną trzeba po uruchomieniu programu podać telefonicznie lub wysłać e-mail do PI RolTech 2 informacje :
  1. Twoje ID - wartość ta oznaczona jest na obrazku w punkcie A.1.c (QuickSupport) lub A.2.b (TeamViewer) jako XXXXXXXXX w obramowaniu czerwonym.
  2. Hasło - wartość ta oznaczona jest na obrazku w punkcie A.1.c (QuickSupport) lub A.2.b (TeamViewer) jako YYYY w obramowaniu zielonym.
   Po podaniu nam tych wartości możemy połączyć się z tym komputerem i wykonać niezbędne czynności.
 3. Praca na komputerze Użytkownika
   Kiedy osoba udzielająca pomocy wykonuje czynności jakby "przejmuje" pulpit. Użytkownik również może coś robić. Nie jest jednak wskazane ponieważ może to przeszkadzać w wykonywaniu zadań. Najlepiej jest po prostu poczekać na zakończenie prac.
 4. Zakończenie połączenia
   Połączenie może zostać zakończone w każdej chwili przez Użytkownika

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów