Dział sprzedaży

Cenniki w złotych i walucie. Metody prowadzenia sprzedaży, definiowalne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja sprzedaży. Definiowalne rejestry VAT. Zestawienia Excel. Współpraca z Kasą i FK.

 1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży.
   Moduł obsługuje drukarki fiskalne.
 2. CZTERY METODY PROWADZENIA SPRZEDAŻY:
  1. brak połączenia dokumentu sprzedaży (DS) z magazynowym (DM),
  2. DS może być tworzony na podstawie DM,
  3. na podstawie DS. jest tworzony DM,
  4. osobno wystawiany jest DS i osobno DM, a następnie ręcznie przyporządkowywuje się pozycje z DM do pozycji w DS. (np. sprzedaż usługi i przyporządkowanych jej materiałów).
 3. DOKUMENT SPRZEDAŻY
  1. Może być wystawiany w cenach brutto lub netto.
  2. Można wystawiać w dowolnej walucie obcej.
  3. Może istnieć do 34 DS (faktura, proforma, korekta, dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksportowa, itd.).
  4. Definiowanie wzoru dokumentu sprzedaży (wygląd, zawartość informacyjna).
  5. Definiowanie faktury obcojęzycznej (angielski, niemiecki, francuski).
  6. Do określonego dokumentu sprzedaży można przypisać domyślne konto bankowe podpowiadane przy wystawianiu tego dokumentu.
  7. Na dokumencie można umieścić płatnika i odbiorcę, dodatkowe klauzule.
  8. Na dokumencie może wystąpić do trzech sposobów zapłaty (i jednocześnie 3 terminów).
  9. Dokument można przypisać do Jednostki organizacyjnej (punktu sprzedaży).
  10. Drukowanie dokumentu sprzedaży. Można drukować oryginał, tylko duplikat lub tylko kopię.
  11. Szuflada. Przyśpiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
   Możliwość definicji faktury RR.
 4. ASORTYMENTY
  1. Mogą być prowadzone w 2 jednostkach miary. Przy czym druga jednostka może być wyliczana automatycznie przy pomocy pierwszej.
  2. Każdy asortyment może mieć przyporządkowane dwa opakowania. Automatycznie wyliczane przy podaniu ilości asortymentu (butelki , skrzynki). System może prowadzić kartoteki opakowań zwrotnych będących u kontrahenta).
  3. Każda pozycja z dokumentu sprzedaży może mieć opis długości do 240 znaków.
 5. CENNIK
  1. Jest jeden cennik aktywny. Można przechowywać cenniki poprzednie i opracowywać nowe.
  2. W cenniku można zdefiniować wiele grup cenowych dla poszczególnych asortymentów (np. hurt, detal) i utrzymywać w cenniku tyle cen ile jest grup cenowych.
  3. Poza grupami cenowymi każda pozycja cennika może być prowadzona z dokładnością do regionu lub grupy kontrahentów lub kontrahenta
  4. Prowadzenie cennika w walucie obcej. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wartości w walucie od razu przeliczane są po zadanym kursie na złotówki.
 6. KONTRAHENT
  1. Automatyczne przypisanie formy i terminu płatności (grupy cenowej, itd.) kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
  2. Kontrahenta można podzielić wg grup, rodzajów, regionów, przedstawicieli handlowych i według tych podziałów wykonywać zestawienia.
  3. Linie kredytowe kontrahenta: kredyt całkowity i na faktury przeterminowane.
  4. Zakładanie zleceń umożliwiających pełne rozliczenie kosztów materiałowych w zestawieniu ilościowo-wartościowym.
 7. Definiowalne Rejestry VAT.
 8. Zestawienia, w tym do Excela i OpenOffice
   Szeroka gama zestawień sprzedażowych ( w tym wyszczególnienie kosztów materiałowych).
 9. Kolejka do kasy
   Przekazywanie faktur płatnych gotówką do Kasy – na tej podstawie tworzony jest dokument kasowy KP.
 10. Dekretacja faktur do FK
   Za pomocą modułu Dekretacji dokumenty sprzedaży można zadekretować do modułu FK.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów