Gospodarka magazynowa

 1. Wiele magazynów. Definiowanie wzorów dokumentów magazynowych. Powiązania dokumentów magazynowych z zamówieniem, fakturą, dokumentem obrotu opakowaniami. Możliwość wglądu w stany magazynowe innych magazynów. Sprawna obsługa inwentaryzacji. Współpraca z FK.
  1. Prowadzenie magazynu metodą średnią lub FIFO.
  2. Dowolna ilość magazynów. Dowolność wyboru metody prowadzenia każdego magazynu.
  3. Definiowanie dokumentu magazynowego i obrotu opakowaniami zarówno co do zachowania (właściwości), zawartości informacyjnej i wyglądu graficznego.
  4. Wystawianie dokumentu WZ na bazie pozycji zamówienia. Jeśli występuje inny obieg dokumentów np.: najpierw wystawiany jest dokument sprzedaży - to utworzenie WZ na bazie pozycji z faktury (kilku faktur).
  5. Szuflada. Przyśpiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
  6. Zlecenia materiałowe
   1. Obsługa zleceń umożliwiających pełne rozliczenie kosztów materiałowych w zestawieniu ilościowo-wartościowym.
  7. Możliwość wyceny kartotek magazynowych metodą FIFO, korekty dokumentów magazynowych, zatwierdzenia dokumentów magazynowych.
  8. Możliwość wglądu w stany magazynowe innych magazynów.
 2. Asortyment
  1. Możliwość opisu asortymentu do 240 znaków w kartotece asortymentu lub na dokumencie magazynowym.
  2. Możliwość widoczności cen i wartości.
 3. Inwentaryzacja.
   Możliwość wykonania wielu inwentaryzacji w trakcie roku obrachunkowego (są one pamiętane).
 4. Dużo zestawień, w tym definiowalne przez Użytkownika.
 5. Dekretacja
   dokumentów magazynowych do modułu FK.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów