Informatyk

 1. Proste administrowanie programami:
  1. Praca w sieci lokalnej lub poprzez terminal.
  2. Definiowanie wielu zestawów danych w układzie Firma + poszczególne lata.
  3. Nadawanie uprawnień użytkownikom,
  4. Zarządzanie drukarkami, dokumentami źródłowymi.
  5. Łatwa konfiguracja programów
  6. Zabezpieczanie danych.

 2. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI:
  1. Rejestrowanie, modyfikowanie, wycofywanie Użytkownika Systemu.
  2. Nadawanie praw dostępu do danych wybranych firm a w ramach firmy wybranych okresów obrachunkowych (np. tylko bieżący rok).
  3. Prawa do określonych modułów i funkcji w ramach modułu.
  4. Prawa do wybranych funkcjonalności (dostęp do wybranych magazynów).
  5. Prawo dostępu do wydruków składowanych na dysku.
  6. Nadawanie pełnych lub częściowych praw. Użytkownikowi można nadać prawo do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu ( dane można przeglądać i wykonywać zestawienia ale nie można zmieniać). ‘
 3. ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Ustawianie domyślnej drukarki graficznej i igłowej, postaci i wyglądu wydruku w trybie graficznym i tekstowym.
 4. USTAWIANIE BLOKAD ZMIAN W DANYCH
  1. Dla dokumentów o określonej dacie wystawienia w Sprzedaży, Magazynie, FK, itd.
 5. ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ŹRÓDŁOWYMI
  1. Dostosowanie obiegu dokumentów źródłowych do potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zmiana powiązań w przepływie dokumentów pomiędzy działami firmy.
  2. Dostosowanie wzoru graficznego dokumentu źródłowego i jego zawartości informacyjnej (lub stworzenie nowego).
 6. SKŁADOWANIE KOPII
  1. Zarządzanie archiwum (kopiowaniem, odtwarzaniem danych, projektami kopiowania) w oparciu o możliwości posiadanego sprzętu komputerowego. Projekt kopiowania można tworzyć z uwzględnieniem rodzaju nośnika do przechowywania danych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów