Rozliczenia z kontrahentami

 1. Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami w złotówkach i walutach obcych. Tworzenie dowód - różnice kursowe. Obsługa wezwań do zapłaty itp. Zestawienia, w tym rankingi, wiekowanie zaległości.
  1. Rozrachunki mogą być prowadzone zarówno w złotych jak i walucie obcej.
  2. Każdy kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych.
  3. Dwa limity kredytowe dla kontrahenta (1 – całkowity, 2 - w tym przeterminowany).
  4. Stan rozliczeń z kontrahentem: sumarycznie lub z dokładnością do dokumentu.
  5. Statystyka płatności kontrahenta i spodziewanych wpływów.
  6. Przygotowanie list wspomagających organizację wysyłki dokumentów rozrachunkowych i ułatwiających weryfikację kontrahentów.
  7. Wiekowanie należności ( z podziałem na ilość dni zaległości).
  8. Rankingi kontrahentów (malejące, rosnące). Możliwość ustalenia kwoty minimum.
  9. Definiowanie formy wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald.
  10. Naliczanie odsetek według zasad ogólnych lub indywidualnych stóp procentowych.
  11. Definiowane zestawów rozrachunkowych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów