Zarząd

 1. SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP ZARZĄDU I SPECJALISTÓW DO INFORMACJI zgromadzonej w bazach danych.
  1. Informacja o stanie firmy na określony moment, w szczególności:
  2. Wielkość i asortyment sprzedaży.
  3. Stan rozliczeń z kontrahentami (dostawcy i odbiorcy).
  4. Weryfikacja listy z korespondencją do kontrahentów (np. wezwań do zapłaty, not odsetkowych).
 2. ZESTAWIENIA BEZPOŚREDNIO DO ARKUSZY EXCELA LUB OPENOFFICE
   Każdy Użytkownik (bez udziału informatyka) otrzymuje od ręki dowolny wydruk w postaci arkusza Excela. Gotowy, sformatowany arkusz przyśpiesza analizy i raportowanie umożliwiając dalszą obróbkę danych bez konieczności ręcznego ich wprowadzania z wydruków do Excela.
 3. SAMODZIELNOŚĆ SPECJALISTÓW
  1. Definiowalne dokumenty źródłowe (właściwości, współpraca z innymi dokumentami, zawartość informacyjna i wygląd graficzny).
  2. Brak ograniczeń przy przekształceniu dokument-> dokument, np. z wielu dokumentów WZ można wystawić jedną fakturę, pozycje jednego zamówienia można przekształcać do wielu WZ.
  3. Łatwy nadzór nad obiegiem dokumentów w firmie ze strony Użytkownika.
  4. Przy zmianie sposobu obiegu informacji możliwość wprowadzania zmian do Systemu bez udziału informatyka.
 4. ELASTYCZNY I OTWARTY SYSTEM
  1. Otwarcie nowego oddziału, punktu sprzedaży, rozliczenie w kolejnej walucie obcej, wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu źródłowego i określenie jego zachowania w Systemie - Dostawca oprogramowania nie musi ingerować w System.
  2. Jawność algorytmów i powtarzalność funkcji. Działanie funkcji nie jest zaszyte w programie i dostępne tylko dla informatyków. Użytkownik może modyfikować ich działanie do bieżących potrzeb firmy.
 5. EKONOMICZNY W ZAKUPIE I UŻYTKOWANIU
  1. Niewysokie koszty oprogramowania i wdrożenia oraz nadzoru eksploatacyjnego.
  2. Krótki czas wdrożenia Systemu w przedsiębiorstwie.
  3. Praca na sprzęcie komputerowym średniej klasy (nie ma potrzeby zakupu najnowocześniejszego sprzętu komputerowego, motorów baz danych).
  4. Wbudowane funkcje do pracy w trybie terminalowym. Jeśli firma dysponuje Serwerem Windows 2003 (lub wyższa wersja) to wówczas możliwa jest praca zdalna w trybie terminalowym. Pracownicy mogą znajdować się poza firmą i pracować na komputerach tak jakby pracowali w siedzibie firmy. Warunkiem jest odpowiednie skonfigurowanie serwera, zapewnienie dostępu do Internetu oraz zakup licencji dostępowych do pracy w trybie terminalowym firmy Microsoft (udzielanych bezterminowo). Koszt zakupy licencji nie jest wysoki. Przygotowanie stanowiska do pracy w trybie terminalowym nie wymaga obecności pracownika PI Rol-Tech.
  5. Praca Systemu nie wymaga stałego nadzoru informatyka. Może pojawiać się on w firmie na życzenie.
  6. Zdalna aktualizacja oprogramowania przez PI Rol –Tech. Jeśli firma umożliwia nam dostęp do serwera Windows Serwer 2003, za jego pośrednictwem dokonujemy serwisu oprogramowania ( po godzinach pracy).
  7. Kontakt Użytkowników z pracownikami PI Rol -Tech za pomocą Internetu lub telefonów.
  8. System jest łato modyfikowalny. Na życzenie Klienta można wprowadzić nowe funkcje lub zmodyfikować istniejące w programie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.





Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów