Drukowanie wydruku w postaci graficznej

 1. Co można drukować graficznie?
  1. Wszystkie zestawienia użytkowe z FK (np. zestawienie obrotów i sald), Sprzedaży, Magazynu, Płac (kartoteka płacowa, zestawienie przerw dla pracowników), itd.
  2. Formularze sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, F-03, itd.).
  3. Dokumenty źródłowe (faktura, KP, paski do wypłaty, itp.).
 2. Warunki drukowania w trybie graficznym
  1. Na komputerze gdzie wykonywane są wydruki musi być zainstalowana drukarka graficzna (laserowa lub atramentowa).
  2. Ustawione są parametry operatora dotyczące drukowania. Ustala się je w module Administracja menu Operatorzy. W zakładce Drukowanie dla grupy właściwości 'Drukarki' wskazana jest domyślna drukarka graficzna, która pojawi się przy wykonaniu wydruku przez bieżącego operatora. W bloku Postać i wygląd wydruku w polu Domyślna postać wydruku należy wskazać: graficzna.
 3. Wykonanie wydruku graficznego
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Należy wybrać zakładkę Drukarka. W polu Nazwa zgłasza się domyślna drukarka operatora. Jeśli trzeba można wskazać inną drukarkę graficzną. W polu Orientacja zgłaszany jest domyślny układ wydruku (Pejzaż (poziomy), Portret (pionowy) lub wg ustawień drukarki). Można zawęzić przedział stron do wydruku. Ilość kopii równa 1 oznacza wydruk w jednym egzemplarzu. Jeśli drukarka posiada możliwość drukowania dwustronnego można zaznaczyć dodatkowe opcje. Pojawią się dwa przyciski:
  1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
  2. Przeglądaj - wydruk zostanie wykonany tylko na ekran do przeglądania. W oknie Przeglądanie wydruku można zmienić skalę do przeglądania wydruku, przewijać strony lub wykonać ten wydruk na papier.
 4. Drukowanie w trybie graficznym poprzez  Zdalny pulpit
   Jeżeli Użytkownik pracuje poprzez Zdalny pulpit to bezpośrednie drukowanie jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Drukarka jest odpowiednio skonfigurowana do pracy zdalnej i w opcji pulpitu zdalnego jest wskazanie użycia drukarek podczas sesji zdalnej.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów