Drukowanie w formacie arkusza OpenOffice

 1. Co można drukować do OpenOffice?
  1. Wszystkie zestawienia użytkowe z FK (np. zestawienie obrotów i sald), Sprzedaży, Magazynu, Płac (kartoteka płacowa, zestawienie przerw dla pracowników), itd.
  2. Formularze sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Do pliku XML nie drukuje się dokumentów źródłowych (faktura, KP) i niektórych wymagających specjalnego formatowania (paski do wypłaty).
 2. Warunki drukowania do OpenOffice
  1. Ustawione są parametry operatora dotyczące drukowania. Ustala się je w module Administracja menu Operatorzy. W zakładce Drukowanie dla grupy właściwości 'Wydruki wykonane na dysk' wskazana jest domyślna nazwa pliku, która pojawi się przy wykonaniu wydruku przez bieżącego operatora. W bloku Rozszerzenia nazwy pliku dla OpenOffice - XML należy wpisać rozszerzenie z jakim OpenOffice zapisuje swoje skoroszyty, tj. rozszerzenie XML.
  2. Wydruk zapisywany jest w formacie XML. Do jego wykonania nie jest konieczna instalacja OpenOffice. Wykonany wydruk może być przekazany innemu operatorowi dysponującemu OpenOfficem lub Excelem. Excel w wersji 2003 lub wyższej potrafi obsługiwać ten typ plików. Opis, jak można to uzyskać zawarty jest w pomocy dla Excela.
 3. Wykonanie wydruku do OpenOffice
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Należy wybrać zakładkę XML i podać nazwę skoroszytu. Zostanie on utworzony w folderze, w którym są przechowywane inne wydruki dla bieżącego Użytkownika. Pojawią się dwa przyciski:
  1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
  2. Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program uruchomi OpenOffice, który otworzy ten wydruk do przeglądania.
 4. Co można zrobić z wydrukiem wykonanym do OpenOffice?
   Zarządzanie tymi wydrukami jest łatwe. Można do nich sięgać z każdego miejsca w programie  (naciskając klawisz F4 lub w menu Inne wybierając Wydruki na dysku). Zgłasza się menadżer wydruków. W polu Postać można przełączyć się na wydruki XML. W polu Kolejność zmienić ich porządek. Inne operacje dostępne są po wybraniu przycisku:
  1. Przeglądaj uruchamia OpenOffice (i dalsza praca na wydruku odbywa się w OpenOffice).
  2. Zapisz jako umożliwia utworzenie kopii wydruku w wybranej lokalizacji.
  3. Usuń usuwa wydruk XML z dysku.
  4. Drukuj jest nieaktywny ponieważ drukowanie odbywa się w OpenOffice.
 5. Drukowanie do OpenOffice poprzez  Zdalny pulpit
   Jeżeli Użytkownik pracuje poprzez Zdalny pulpit to bezpośrednie drukowanie jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Drukarka jest odpowiednio skonfigurowana do pracy zdalnej i w opcji pulpitu zdalnego jest wskazanie użycia drukarek podczas sesji zdalnej.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów