Drukowanie w formacie PDF

 1. Co można drukować do formatu PDF z programów PI Rol-Tech?
  1. W formacie PDF można drukować:
  2. zestawienia użytkowe (zestawienie obrotów i sald z FK, zestawienie z Płac, Sprzedaży, itd.),
  3. formularze sprawozdań i deklaracji (Bilans, F-01, VAT-7, PIT-11, PIT-4R, itd.),
  4. dokumenty źródłowe (faktury, dokumenty magazynowe, itd.).
 2. Jak działa drukowanie do PDF
  1. Formularze sprawozdań i deklaracji zapisywane są w formacie PDF bezpośrednio z programu PI Rol-Tech.
  2. Wydruki użytkowe i dokumenty wykonywane graficznie wymagają użycia drukarki wirtualnej. Drukarka wirtualna to program. Działa jak zwykła drukarka z tą różnicą, że nie drukuje na papier tylko do pliku PDF.
 3. Co trzeba zrobić aby wykonać wydruk w formacie PDF
  1. Na komputerze gdzie wykonywany jest wydruk w formacie PDF należy zainstalować wirtualną drukarkę, np. doPDF7. Bezpłatny program można pobrać ze strony www.dopdf.com/pl. Na rynku dostępnych jest wiele takich programów darmowych jak i odpłatnych.
  2. Ustawione są parametry operatora dotyczące drukowania. Ustala się je w module Administracja menu Operatorzy. W zakładce Drukowanie dla grupy właściwości 'Wydruki wykonane na dysk' wskazana jest domyślna nazwa pliku, która pojawi się przy wykonaniu wydruku przez bieżącego operatora. W bloku Rozszerzenia nazwy pliku dla Acrobat - PDF należy wpisać rozszerzenie z jakim Acrobat Reader udostępnia plik do przeglądania. Obecnie jest to rozszerzenie PDF.
 4. Przeglądanie wydruków zapisanych w formacie PDF
   Do przeglądania plików PDF konieczne jest zainstalowanie programu Acrobat Reader. Jest to darmowy program. Po zainstalowaniu takiego programu należy go uruchomić i sprawdzić w jaki sposób działa.
 5. Wydruk formularza sprawozdania do pliku PDF
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Dla sprawozdań i deklaracji aktywna jest tylko zakładka PDF. Jeśli formularz ma być zapisany jako plik PDF należy zaznaczyć opcję Zapisz jako plik. W wierszu 'Do pliku' podpowiadana jest domyślna nazwa pliku dla bieżącego operatora ( można podać inną nazwę). Zostanie on utworzony w folderze, w którym są przechowywane inne wydruki dla bieżącego Użytkownika. Pojawią się dwa przyciski:
   1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program uruchomi Acrobat Reader, który otworzy ten wydruk do przeglądania.
 6. Wydruk zestawienia i dokumentu źródłowego do pliku PDF
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Wybieramy zakładkę Drukarka. W wierszu Nazwa z listy drukarek wybieramy dostępną drukarkę wirtualną. Poniżej dostępne są dwa przyciski:
   1. Drukuj - zostanie wykonany wydruk. Nazwa wydruku i jego lokalizacja podpowiadana jest według ustawień wirtualnej drukarki. Można podać inną nazwę pliku PDF i jego lokalizację. Po wykonaniu wydruku program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przeglądaj - wydruk zostanie wykonany tylko na ekran do przeglądania.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów