Bezpieczeństwo danych
(kopiowanie i odtwarzanie)

 1. Po co są kopie ?
   Kopie danych są konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych. W przypadku awarii komputerów, niepoprawnego działania systemów operacyjnych lub innych czynników powodujących utratę danych (np. kradzież komputerów) może się okazać konieczne odtworzenie danych. Wszystkie programy, na które Użytkownik posiada licencje mogą być dostarczone przez PI Rol-Tech, ale wprowadzane dane posiada jedynie Użytkownik i to on powinien dbać, aby w przypadku awarii można było szybko ponownie uruchomić programy i kontynuować pracę.
   Jeżeli posiadamy kopię to w nieprzewidzianych sytuacjach można szybko przywrócić taki stan danych, jaki został zapisany na ostatnio wykonywanej kopii i kontynuować pracę w Systemie RT. Tylko dane wprowadzone po wykonaniu kopii trzeba będzie wprowadzić powtórnie.
   Często Użytkownicy nie wykonują kopii danych bazując na tym, że dane komputera/ serwera kopiowane są automatyczne np. streamerem.
   Niekiedy takie kopie wykonywane są nieprawidłowo! Np. wskutek braku miejsca na dysku, pominięciu przy kopiowaniu folderu gdzie znajdują się dane FK czy Sprzedaży. W nieprzewidzianej awarii pojawia się problem odtworzenia bieżącego stanu danych. Trzeba powtarzać wprowadzanie danych z kilku dni czy tygodni!

   Zarządzanie kopiowaniem w Systemie RT obejmuje kopiowanie, odtwarzanie i projekty kopiowania. Projekt kopiowania to określony przez Użytkownika sposób wykonania/odtworzenia kopii danych.

   Zasady kopiowania i odtwarzania danych Systemu RT zostały opracowane w sposób gwarantujący Użytkownikowi wysoką poprawność zabezpieczanej informacji, łatwą późniejszą identyfikację i odtwarzanie archiwowanych danych.
 2. Kiedy należy wykonywać kopię
  1. Po każdym wprowadzaniu danych. Im częściej są wprowadzane dane tym częściej wykonujemy kopię: codziennie, raz w tygodniu. Jeśli np. przez cały tydzień wprowadzamy dane a na koniec tygodnia trzeba odtworzyć kopię i jest to kopia tylko z wtorku musimy powtórzyć wprowadzanie danych z ostatnich dni.
  2. Przed wykonaniem w Systemie RT funkcji zmieniającej stan danych (np. zamknięcie roku). Ma to na celu zapobieżenie np. takiej sytuacji kiedy z powodu uszkodzenia systemu operacyjnego lub błędu w programie funkcja wykona się nieprawidłowo i będzie konieczne przywrócenie stanu danych sprzed wykonania funkcji.
  3. Kiedy obserwujemy nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego lub komputera.
  4. Przed przyjazdem informatyka sprawującego nadzór nad Systemem RT. Wówczas należy zwrócić uwagę informatykowi, aby wykonał dla siebie również kopie danych zanim przystąpi do swojej pracy.
  5. Przed wykonaniem funkcji w celach testowych, której działanie chcemy poznać i nie wiemy jakie mogą być konsekwencje jej wykonania.
 3. Gdzie program umieszcza kopie ?
   Kopie danych można wykonać na dowolny nośnik: dysk twardy, streamer, dysk typu Zip, CD.
   W projekcie kopiowania na wybrany nośnik można:
  1. wskazać umieszczenie archiwum w podfolderze o nazwie RRRR-MM-DD (data wykonania),
  2. wskazać dodatkowy dysk i folder, do którego kopiowane jest archiwum,
  3. wywołać aplikację do kopiowania na nośnik zewnętrzny.
 4. Przechowywanie kopii
   Kopii danych nie przechowujemy w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się komputery zawierające te same dane. Zaleca się przechowywać jeden zestaw kopii w siedzibie firmy a drugi zestaw poza siedzibą, na przykład w skrytce bankowej. Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości przechowywanie zestawu kopii poza siedzibą firmy jest zabezpieczeniem na wypadek pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej.
 5. Wykonywanie kopii
  1. W Systemie RT kopię wykonuje się dla wybranej firmy i zestawu (roku obrachunkowego). W Środkach Trwałych lub Płacach (są to systemy wieloletnie) wskazuje się firmę.
  2. Najlepiej, aby kopia była wykonana i skopiowana na inny dysk stały oraz jednocześnie na CD. Należy zwracać uwagę, by od czasu do czasu wykonać kopię w sposób nietypowy np. na inny komputer lub stację CD. Ma to na celu zapobieżenie sytuacji, gdy urządzenie lub nośnik, na który zwykle wykonujemy kopię, jest niesprawne. Nie zawsze można to od razu wykryć.
  3. Kiedy wykonujemy kopie na dysk stały najlepiej jest (jeśli jest to możliwe) kopiować nie na partycję tego samego dysku fizycznego, ale na inny dysk fizyczny lub inny komputer. W razie fizycznego uszkodzenia dysku z partycjami dane mogą być nie do odzyskania - jest to przecież jeden dysk fizyczny podzielony jedynie na logiczne części (partycje).
  4. Kopiowanie na CD-ROM. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jakość płyt CD - powinny być jak najlepsze. CD można używać długo, ponieważ można na płytce umieści do 700 MB danych, a na DVD ponad 4 GB, co może starczyć nap. na miesiąc. Dlatego najlepiej nie używać płytek "no name" (niemarkowych). Jeśli nagrywamy wiele kopii na tej samej płytce bez zamykania sesji to na koniec (kiedy płyta będzie pełna lub uznamy, że trzeba nagrywać na nowej) trzeba zamknąć sesję. Bez zamknięcia sesji czasem na niektórych komputerach (zwłaszcza jeśli są wyposażone nie w nagrywarkę a jedynie w CD-ROM) płytka może się nie dać odczytać. Nie nagrywać na dużej prędkości - starsze CD mogą nie umieć odczytać zbyt szybko nagranej płytki.
  5. Streamer. Urządzenia te montowane są w serwerach i mają własne oprogramowanie, za pomocą którego można skonfigurować wykonywanie kopii. Program Archiwum może przygotować dane : sprężyć i przesłać do wskazanego folderu.
  6. Inne urządzenia (nośniki) takie jak dyski ZIP, pamięci typu 'flash' lub karty pamięci. Trzeba to traktować analogicznie jak wykonywanie kopii na dysk stały. Należy jedynie zadbać, aby urządzenia te były dostępne w momencie wykonywania kopii oraz by było na nich dostatecznie dużo wolnego miejsca na zapisanie kopii.
   Nośnik zawierający kopie zapasową należy odpowiednio oznaczyć:
  1. podać zawartość, np.:'Przed zaksięgowaniem za m-c 07.2016r.', zapisać datę wykonania kopii.
  2. Opis wprowadzamy na dwa sposoby. W momencie wykonywania kopii wprowadzamy opis długości 250 znaków. Ten opis jest integralną częścią kopii . Poprzez ten opis kopia na dysku lub CD może być później łatwo zidentyfikowana funkcją 'Identyfikacja kopii danych'. Taki sam dokładny opis umieszczamy pisakiem na CD. Nie zalecamy dołączać opisów na luźnych kartkach czy kopercie CD z uwagi na łatwą możliwość zagubienia elementu.
 6. Odtwarzanie kopii
   Jest proste. Sposób odtwarzania zależy od tego gdzie umieszczona jest kopia ( dysk CD, dysk stały, inne urządzenie).
  1. Bardzo ważna jest identyfikacja odtwarzanej kopii danych. Każda wykonywana kopia zawiera w sobie informacje o tym kto, kiedy wykonał tą kopię oraz opis wprowadzony przez Użytkownika. Funkcją Identyfikacja kopii można sprawdzić je przed odtworzeniem kopii. Jeśli uruchamiamy odtwarzanie to informacje te wyświetlają się przed ostatnią fazą odtwarzania kopii (rozprężania) i wtedy można ostatecznie zdecydować czy odtworzyć kopię.
  2. W trakcie odtwarzania kopii program:
   1. sprawdza czy w danej chwili nie jest wykonywana archiwacja bądź odtwarzanie danych przez innego Użytkownika'
   2. czy inny Użytkownik nie korzysta z baz danych zestawu, do którego odtwarzane są dane,
   3. aby zachować prawidłowy stan danych w sytuacji kiedy odtwarzanie kopii zakończy się nieprawidłowo, program zabezpiecza aktualny stan danych a pliki archiwum kopiuje do folderu tymczasowego,
   4. jeśli ta operacja zostaje wykonana usuwa dotychczasowe pliki zestawu, rozpręża dane z kopii do zestawu.
   5. Po odtworzeniu kopii program usuwa stare pliki indeksowe, zgłasza rezultat operacji i kończy działanie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów