Praca zdalna (terminal)

  Firmy posiadające oddziały, filie mogą pracować w Systemie RT na jednej, wspólnej bazie danych w trybie terminalowym. Zapewniamy szybkie, bezpieczne i skalowalne rozwiązania przy małych wymaganiach sprzętowych i niskich kosztach eksploatacji Systemu.

 1. Praca w trybie terminalowym
  1. W trybie terminalowym całe przetwarzanie danych: wprowadzanie dekretów, wystawianie faktur odbywa się na centralnym komputerze (serwerze) a komputer użytkownika (terminal, stacja robocza) służy tylko do wpisywania znaków na klawiaturze i wyświetlania wyników działania programów.
  2. Tryb terminalowy jest odmienny od trybu pracy w tradycyjnej sieci lokalnej, w której zbiory danych i zbiory indeksowe są przesyłane między stacją roboczą a serwerem. Przy pracy w trybie terminalowym po linii teletransmisyjnej przesyłane są tylko znaki wprowadzone z klawiatury i znaki wyświetlane na ekranie.
  3. Wszyscy użytkownicy pracujący w trybie terminalowym mają dostęp do jednej, wspólnie aktualizowanej bazy danych na serwerze. W każdej chwili można mieć bieżące informacje o stanie sprzedaży, stanie należności i zobowiązań całej firmy, mimo że operacje odbywają się w oddziałach. W jednej sieci może pracować wiele stacji roboczych podłączonych do jednego serwera. Aktualnie tryb takiej pracy realizuje się za pośrednictwem internetu.
 2. Wymagania
   Aby zbudować instalację do pracy w trybie terminalowym dla określonej liczby terminali potrzebujemy:
  1. Stałe łącze internetowe dobrej jakości. Minimalna przepustowość łącza gdzie podłączony jest terminal to 512 kb/s ( w przypadku wolniejszego 256 kb/s konieczne sprawdzenie jakości połączenia). Inaczej czas oczekiwania na informację znacznie obniży efektywność pracy użytkownika. Dla serwera wymagane jest łącze o przepustowości minimum 1 MB/s oraz stałe IP.
  2. Komputera w roli serwera usług sieciowych i terminalowych: z systemem Windows 2008 Serwer,
  3. Komputerów jako stacje robocze. Komputer z systemem minimum Windows XP (zalecany Windows Vista lub wyższe wersje),
  4. Licencji dostępowych do pracy na serwerze:
   1. podstawowa wersja Windows Standard 2008 Serwer zawiera 5 licencji dostępowych użytkownika.
   2. Licencji terminalowych.
   3. Licencje są przydzielane bezterminowo. Cała konfiguracja usług terminalowych stanowi produkt firmy Microsoft i jest dodatkiem do systemu operacyjnego. Na życzenie klienta PI Rol–Tech może dokonać instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 3. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Wymagania sprzętowe, praca w trybie terminalowymPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów