Przedsiębiorstwa rolne - podstawowe problemy

  Podstawowe problemy przedsiębiorstwa rolnego wynikają ze specyfiki produkcji rolnej oraz sposobu ewidencji danych w przedsiębiorstwie. Do najczęstszych należą :
 1. Prowadzenie szczegółowych rozrachunków z kontrahentami
   na poziomie kojarzenia faktury z zapłatą, tak aby uzyskać pełne informacje o stanie rozliczeń z kontrahentem (faktury zaległe, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, uzgodnienie salda).
 2. Ewidencja magazynowa prowadzona wartościowo
   (zazwyczaj prowadzona jest ilościowo i wyceniana przy inwentaryzacji na końcu roku obrachunkowego). Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej jest konieczne jeśli firma chce na bieżąco (co miesięcznie) kontrolować koszty.
 3. Rozliczanie kosztów funkcjonowania dużych maszyn rolniczych
   a zwłaszcza kombajnów.
 4. Zastosowanie automatycznych dekretacji
   z modułu Sprzedaży, Magazynu, Kasy, Majątku Trwałego.
 5. Automatyczne tworzenie sprawozdań
   typu bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, sprawozdanie F-01, deklaracja VAT-7 ( skonfigurowanie sprawozdania, pobranie za jednym przyciskiem danych z kont FK lub rejestru VAT Sprzedaży czy FK).
 6. Koszty produkcji poszczególnych produktów rolnych,
   np: pszenica, rzepak, mleko (konta Zespołu 5). Zasadnicze są trzy punkty:
  1. Podział kosztów co do których nie mamy szczegółowych informacji jak to zrobić, np. faktura za prąd, wodę przychodzi na firmę. Nie ma podliczników, a konieczny jest podział kosztów na poszczególne rodzaje produkcji.
  2. Drugi problem to ustalenie stanowisk powstawania kosztów.
  3. Trzeci punkt to podział kosztów ogólnych (przeksięgowania).
 7. Mechanizmy rozliczania produkcji rolnej
   Jeżeli są obliczane koszty poszczególnych produktów to konieczne jest utworzenie mechanizmów umożliwiających właściwe rozliczanie produkcji rolnej. Np. pszenica ozima ze zbioru 2011r. gromadzi koszty również w roku 2010, może zostać sprzedana w 2012r. i stanowić paszę w roku 2011 oraz 2012. Wówczas obliczanie rentowności przy pobieraniu kosztów i dochodów z danego miesiąca jest bez sensu, ponieważ jeżeli sprzedaż nastąpiła w marcu 2011r. i dotyczy zbioru 2010r. to na kontach FK są już gromadzone koszty z 2011r, tj. kilka miesięcy po zakończeniu zbioru.
 8. Wycena półproduktów
   przeznaczonych do dalszej produkcji. Np.: firma produkuje pszenicę lub kiszonkę, którą zużywa do produkcji mleka.
 9. Rozliczenia wewnętrzne
   pomiędzy oddziałami firmy, jeżeli są takie prowadzone.
    
 10. Doświadczenie, wiedza i zaplecze programowe
   Na przestrzeni ponad dwudziestu lat naszej działalności w sektorze rolnym i przetwórstwa rolnego zebraliśmy bogate doświadczenie nie tylko w tworzeniu oprogramowania i jego wdrażaniu. Prowadzimy również doradztwo z zakresu organizacji pracy w firmie, prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej. Przedsiębiorcom, którzy pragną usprawnić zarządzanie swoim przedsiębiorstwem służymy wiedzą i zapleczem programowym. Zapraszamy do współpracy.
 11. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Podstawowe problemy przedsiębiorstw rolnychPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów