Rozliczenia z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami są w każdej firmie jedną z najważniejszych zagadnień. Dla kilku lub kilkunastu klientów można kontrolę nad tym zmieścić w notesie lub kilku kartkach. Przy większej ilości kontrahentów lub faktur spawa się komplikuje. Dlatego w programach są funkcje ułatwiające prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, zarówno dla należności jak i zobowiązań. Dotyczy to wartości w złotych oraz w walucie.

 1. Każdy kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych (w PLN i również w walucie)
   Należności i zobowiązań, co umożliwia prowadzenie ewidencji np. z dużymi sieciami Real, Tesco, itp., gdzie faktury są wystawiane na poszczególne supermarkety a rozliczenie prowadzone jest przez jeden punkt (centrum).
 2. Pełna ewidencja należności i zobowiązań rozliczonych i nierozliczonych
   Rozrachunki właściwie działają w ‘tle', to znaczy nie ma przy nich pracy, jeśli w module FK odpowiednio księgowane są faktury i zapłaty do tych faktur. Faktury i zapłaty można równiez kojarzyć ręcznie
 3. Kontrahent może mieć dwa limity kredytowe
  1. dla dokumentów wszystkich,
  2. w tym dla dokumentów przeterminowanych.
 4. Statystyka płatności kontrahenta
   Czyli jak płacił klient – ilość, wartość i % dokumentów płaconych w terminie i po terminie, średnie opóźnienie płatności, itd.
 5. Spodziewane wpływy od kontrahenta
   Kiedy i jak powinien zapłacić kontrahent (ułatwia to rozmowę z kontrahentem).
 6. Naliczanie odsetek
   Od wartości rozliczonych i nierozliczonych.
 7. Definiowanie zestawień rozrachunkowych
  1. Użytkownik może definiować kolumny zestawienia - jakie są w niej wartości (ilość faktur, kwota faktury, kwota pozostała do zapłaty itp), dla jakiego przedziału dni zadłużenia, rodzaju dokumentów (rozliczone, nierozliczone, wszystkie).
  2. Można uzyskać tzw. wiekowanie zaległości (np. do 30 dni, od 31 do 60, od 61 do 90, itd.). Bardzo pomocna jest tu funkcja wykonywania zestawień do Excela lub OpenOffice.
  3. Możliwość wykonywania rankingów klientów według wielkości zadłużenia (od największego do najmniejszego lub odwrotnie). 
  4. Ustalanie progu zadłużenia - drukowanie w pojedynczych pozycjach tylko kontrahentów posiadających wartości w kolumnach powyżej zadanego progu. Pozycje, które nie przekroczą tego progu będą drukowane w jednej pozycji jako "Reszta". Ma to na celu uniknięcie drukowania klientów np. o małym zadłużeniu, które nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy.
  5. Korespondencja z kontrahentami - drukowanie wezwań do zapłaty (z odsetkami lub bez), not odsetkowych (ze szczegółami naliczania lub bez), potwierdzeń sald.
 8. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Rozliczenia z kontrahentem - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów