Sprawozdania i analizy

Jednym z zadań programów jest wykonanie sprawozdań i analiz. Część z nich jest wymagana przez przez przepisy prawa (VAT-7, F-01, Bilans), inne przez banki, a jeszcze inne służą tylko potrzebom przedsiębiorstwa. Niezależnie od przeznaczenia są niezbędne i muszą być wykonane w określonym terminie. Programy są przystosowane zarówno do realizacji sprawozdań urzędowych jak i wewnętrznych analiz przedsiębiorstwa. Ponieważ wszystkie wydruki można wykonać w postaci arkuszy Excela, wykonane analizy mogą być przekazywane np. do jednostek nadrzędnych i tam dalej opracowywane.
 


 

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów