Jednolity Plik Kontrolny

  Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest rozłożone w czasie. Harmonogram opisany jest poniżej w punktach A i B.
  Duże przedsiębiorstwa w zasadzie już podlegają temu obowiązkowi (od 1 lipca 2016) jednak najwięcej przedsiębiorstw obejmie on od 1 stycznia 2017 (VAT). Teoretycznie od strony Ministerstwa Finansów wszystko jest gotowe i działa. Ale tylko w teorii. Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Prawdopodobnie po pierwszych wysyłkach danych dużych przedsiębiorstw wiele rzeczy się wyjaśni. Już np. pokazała się nowa deklaracja VAT-7(17) obowiązująca od 1 sierpnia 2016 - ale tylko duże przedsiębiorstwa, które maja obowiązek wysłania JPK-VAT. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą dalej używać wzoru VAT-7(16).
  Cały czas pracujemy nad programami, aby były dostosowane do zmieniających się wymagań. Myślimy, że najdalej w listopadzie sytuacja się ustabilizuje i wówczas oprogramowanie będzie gotowe do realizacji JPK w pełnym zakresie. Dla większości przedsiębiorstw będzie obowiązywało od 1 stycznie 2107 - pierwsza wysyłka obowiązkowa to VAT do 25 lutego 2017 (za styczeń 2017).
  Ponieważ cały czas wprowadzane są zmiany w punkcie Zalecenia będziemy systematycznie informować jakie zmiany należy wprowadzić w prowadzeniu ewidencji oraz jakich zasad przestrzegać, aby można było bez problemów tworzyć pliki JPK.

 1. Podstawy prawne
   JPK został wprowadzony za pomocą następujących aktów prawnych :
  1. Obowiązek okresowego przekazywania danych bez wezwania - art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej,
  2. Obowiązek przekazywania danych na żądanie organów podatkowych - art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej.
 2. Terminy obowiązywania
  1. Comiesięcznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT (pliku JPK_VAT) - obowiązkowo bez wezwania od:
   1. 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa
   2. 1 stycznia 2017 roku - małe i średnie przedsiębiorstwa
   3. 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorstwa
  2. Przekazywania na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej zestawu wymaganych plików JPK na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej:
   1. 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa
   2. 1 lipca 2018 - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
   Przy czym wielkość przedsiębiorstwa określa się według poniższych kryteriów:
  1. Duże:
   1. zatrudnia 250 pracowników lub więcej
   2. oraz jego roczny obrót jest równy bądź wyższy niż 50 milionów euro
   3. lub całkowity bilans roczny jest równy bądź wyższy niż 43 milionów euro.
  2. Średnie:
   1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników
   2. oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro
   3. lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
  3. Małe:
   1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników
   2. oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro
   3. lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
  4. Mikroprzedsiębiorstwo:
   1. zatrudnia mniej niż 10 pracowników
   2. oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro
   3. lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
 3. Dokumenty JPK
  1. Przekazywany obowiązkowo bez wezwania - ewidencja sprzedaży i zakupu VAT.
  2. Przekazywania na żądanie organu podatkowego na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej.
   1. Księgi rachunkowe
   2. Wyciągi bankowe
   3. Magazyn
   4. Faktury VAT (sprzedaż)
 4. Realizacja JPK w programach
   JPK można obsługiwać w wersji programów minimum 1.37. Licencja ta jest płatna.
  1. Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT. Plik przekazywany obowiązkowo bez wezwania. Plik JPK musi być zgodny z wersją deklaracji VAT-7. Dlatego też zmiana wersji JPK nastąpi zawsze kiedy zmieni się wersja deklaracji VAT-7.
   Aby otrzymać poprawny plik JPK należy :
   1. Przypisać kolumny rejestrów VAT (z modułu Sprzedaż lub FK) do odpowiedniego pola deklaracji VAT-7.
   2. Pobrać dane do deklaracji VAT-7.
   3. Przejść do modułu JPK.
   4. Wybrać funkcję z menu głównego JPK->VAT i postępować zgodnie z dokumentacja tej funkcji.
  2. Pozostałe dokumenty. Przekazywane są na żądanie organu podatkowego na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej.
   1. Księgi rachunkowe
   2. Wyciągi bankowe
   3. Magazyn
   4. Faktury VAT (sprzedaż).
    Aby otrzymać poprawny plik JPK dla tych dokumentów należy jedynie wybrać funkcję z menu głównego JPK i postępować zgodnie z dokumentacja tej funkcji.
 5. Zalecenia
   Aby można było tworzyć poprawne pliki JPK należy :
  1. Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
  2. Księgi rachunkowe
  3. Wyciągi bankowe
  4. Magazyn
  5. Faktury VAT (sprzedaż).

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów