Analizy wewnętrzne

  Każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania co do wykonywania analiz zarówno jeśli chodzi o zawartość informacyjną, wygląd i postać (papier, plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny). Dla analiz, które wykonywane są jednorazowo nie opłaca się tworzyć specjalnych mechanizmów do ich realizacji. Nie wiadomo, czy analiza się powtórzy, automatyzacja uzyskiwania danych też wymaga trochę pracy. Inaczej jest z analizami wykonywanymi co jakiś czas: tydzień, miesiąc, kwartał. W tym przypadku warto jest wykorzystać możliwości uzyskiwania danych jaki dają programy. Dane do analiz można uzyskać  wykonując:

      
  1. Zestawienia wykonywane w poszczególnych modułach.
    W każdym module można wykonać zestawienia, które zawierają informacje wystarczające do wykonania podstawowych analiz. Jeżeli te dane (lub ich część) mają być wprowadzone do innej bardziej rozbudowanej analizy, to możemy je wpisać do tej analizy ręcznie lub np. wykonać wydruk do arkusza kalkulacyjnego i potem za pomocą Schowka Windows skopiować (CTRL+C i CTRL+V) we właściwe miejsce.
  2. Sprawozdania urzędowe.
    Mogą one zostać rozbudowane o szczegóły, które nie występują w wersji podstawowej. Najlepiej jest je wydrukować do arkusza, a następnie wprowadzić zmiany korzystając np. z zestawień jak punkcie poprzednim.

  Do przekrojowych analiz, zwłaszcza tych wykonywanych okresowo, przeznaczony jest specjalny program - Analizy XLS. Jego rolą jest pobranie danych określonych przez Użytkownika (np. obrotów WN konta 200) i umieszczenie ich we wskazanej komórce arkusza (np. C10).  Szczegółowe informacje na temat działania programu znajdują się w jego opisie.

 1. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Sprawozdania, analizylizy wewnętrzne, zestawienia w modułach RTPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów