Współpraca z Excelem

Dane wprowadzone do programu mogą być dostępne tylko w formie przewidzianej przez ten program. Mogą to być wydruki w postaci papierowej lub pliku w określonym formacie. To wystarcza do wykonania standardowych czynności. Często te dane (wydruki) są podstawą do wykonywania analiz lub sprawozdań, które nie są wykonywane przez program. Wtedy wydruki są podstawą do dalszego przetwarzania tych informacji. Najczęściej te analizy i sprawozdania są wykonywane z użyciem programu MS Excel będącego częścią pakietu MS Office. Aby nie trzeba było ręcznie przepisywać wartości z wydruków do skoroszytów Excela, programy PI Rol-Tech standardowo mają możliwość wykonania ich w postaci arkusza Excela. Tak można wykonać każdy wydruk z wyjątkiem dokumentów, których forma jest oparta o szablony (faktury, WZ, KP, KW itp.). Do realizacji rozbudowanych analiz, w których niezbędne są dane z wielu lat i różnych programów, przeznaczony jest program Analizy XLS. Podstawową zasadą jego działania jest pobranie zadanej wartości (np. salda konta za wybrany miesiąc) i wprowadzenie go do wskazanej komórki arkusza Excela.

 1. Wydruki w postaci arkuszy Excela
  1. Wymagania
    Aby wykonywać wydruki z postaci arkuszy Excela niezbędne jest jego zainstalowanie na komputerze, na którym mają być wykonywane wydruki. Program sam nie obsługuje skoroszytów - przekazuje to polecenie do Excela, który wykonuje zadaną czynność. Ponieważ wszystkie operacje na skoroszytach wykonuje Excel to skoroszyt jest zapisywany w takim formacie jaki jest określony w Excelu. Jeśli wykonywane wydruki w postaci arkuszy mają być przekazywane innym osobom, które mogą mieć inną wersję Excela, to trzeba uzgodnić w jakim formacie mają być zapisywane skoroszyty. Np. Excel '97 nie odczyta bezpośrednio arkuszy z wersji 2010. Excel ma możliwość zapisu w różnych formatach i nie powinno to stanowić problemu.
  2. Zasady drukowania
    Przy drukowaniu pojawia się okno, w dokonuje się wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Należy wybrać opcję Arkusz Excela i podać nazwę skoroszytu. Zostanie on utworzony w folderze, w którym są przechowywane inne wydruki dla bieżącego Użytkownika. Są teraz 2 możliwości:
   1. Przycisk Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przycisk Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program uruchomi Excela oraz otworzy ten wydruk, aby od razu można było go przeglądać.
    Dalsze postępowanie z wydrukiem (skoroszytem) zależy jedynie od Użytkownika. Sposób przechowywania wydruków wykonanych w postaci plików jest opisany w dokumentacji programów.
  3. Skoroszyty z wydrukami
    Skoroszyt zawierający wydruk jest to taki sam skoroszyt, jaki zostanie stworzony przy tworzeniu skoroszytu w programie Excel. Pierwszy arkusz będzie miał zmienioną nazwę na Wydruk i w nim umieszczone zostanie zestawienie. Wydruk zawiera takie same informacje jakby był wykonany na papier lub do pliku tekstowego. Komórki są sformatowane, aby uczynić wydruk jak najbardziej czytelnym. Różnice są następujące:
   1. Wygląd - w arkuszach wszystko jest umieszczane w komórkach, więc rozmieszczenie graficzne poszczególnych elementów wydruku jest trochę inne niż dla wydruków papierowych.
   2. Brak podziału na strony - wiersze są jeden pod drugim bez podziału na strony i pozycji "z przeniesienia" i "do przeniesienia". Podział na strony można wykonać w Excelu zgodnie z własnymi zasadami.
 2. Program Analizy XLS
    Przeznaczeniem tego programu jest pobranie zadanych informacji z programów RT, ST lub Płace i wstawienie ich we wskazane komórki arkuszy Excela. Szczegółowe informacje przestawione są w opisie dotyczącym tego programu.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów