Biała lista podatników

 1. Informacje podstawowe
   Od 1 stycznia 2020 roku dochodzą nowe obowiązki dla podatników związane z weryfikacją kontrahentów (czy są czynnymi podatnikami VAT oraz czy zapłaty są dokonywane na właściwe rachunki bankowe). Zasadniczo można to zrobić korzystając ze strony www serwisu uruchomionego przez Krajową Administracje Sądową. Utrudnia to jednak sprawna pracę :
  1. Korzystając ze strony trzeba się cały czas przełączać pomiędzy aplikacją a stroną www w przeglądarce.
  2. Na stronie można sprawdzić tylko 1 podatnika za jednym zapytaniem.
  3. Rachunek bankowy ma 26 znaków (cyfr), a porównanie dwóch rachunków wymaga uwagi i jest po prostu kłopotliwe.
   Dlatego w naszych programach wprowadziliśmy nowe funkcje wykorzystujące korzystanie z serwisu Białej listy bezpośrednio z programu. Oprócz sprawdzenia czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jakie ma rachunki bankowe, powstały funkcje ułatwiające jednoczesną weryfikację wielu rachunków bankowych: przy imporcie wyciągów bankowych i eksporcie przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Program ma takie możliwości, ale wymaga to skonfigurowania z systemami bankowości elektronicznej. Nie jest to bardzo skomplikowane, a bardzo może ułatwić pracę. Ponieważ restrykcje związane z rachunkami bankowymi są spore, a porównywanie numerów rachunków bankowych (czy 26 znaków jest takie same?) jest kłopotliwe, to lepiej zostawić to programowi. Po wywołaniu odpowiedniej funkcji program sprawdzi, czy rachunek należy do właściwego kontrahenta. Dodatkowo można to zrobić "hurtem", czyli np. dla wszystkich rachunków w paczce przed eksportem przelewów lub dla całego wyciągu bankowego.
   Wiemy z doświadczenia, że uruchomienie "połączenia" z systemami bankowymi zajmuje trochę czasu. Niekiedy trzeba uzyskać pewne informacje z banku (jak wykonać konfigurację) i trochę to czasami trwa. Koniec roku to też okres wzmożonej pracy w księgowości. Dlatego zalecamy uruchomić te rozwiązania przez zakończeniem roku. Im szybciej tym lepiej. Jeśli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia prosimy o kontakt z nami.
   Aby program obsługiwał Białą listę podatników konieczny jest zakup licencji w wersji 3.03.
 2. Podstawa prawna
   Jednolity wykaz podatników VAT (nazwany Białą listą podatników) wprowadziła ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1018). Weszła w życie z dniem 1 września 2019 roku.
 3. Zasady działania serwisu (stan na dzień 15 października 2019)
   Serwis udostępnia dane na 2 sposoby :
  1. Poprzez stronę internetową https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.
  2. Z programów użytkowych - mogą to zrobić autorzy programów według zasad określonych przez serwis. Na dzień dzisiejszy istnieją ograniczenia co do ilości zapytań - w jednym dniu można wykonać do 10 zapytań, a w każdym z nich do 30 podmiotów (podatników). Daje to możliwość otrzymania informacji o 300 podmiotach (10 x 30). Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00. Nam udało się ominąć ten problem i na razie możemy w naszych programach korzystać z większej ilości zapytań.
 4. Rozwiązania przyjęte w Systemu RT
   W programach realizowane są 2 podstawowe zadania :
  1. Sprawdzenie danych kontrahenta (podatnika), a w tym w szczególności czy jest on czynnym podatnikiem VAT.
  2. Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów - od 1 stycznia 2020 przepisy nakładają na podatników obowiązek sprawdzania, czy zapłata jest wykonywana na prawidłowy rachunek (należący do kontrahenta wobec którego mamy zobowiązania).
   Dokładne informacje o tych rozwiązaniach znajdują się w następnych punktach.
 5. Sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
   Do tej pory sprawdzenie statusu VAT podatnika możliwe było w 3 serwisach :
  1. Ministerstwa Finansów (MF-PL) - podatnicy krajowi,
  2. NIP-UE (VIES) - podatnicy w Unii Europejskiej,
  3. Głównego Urzędu Statystycznego - podatnicy krajowi,
   Biała lista podatników jest kolejnym Serwisem umożliwiającym to sprawdzenie. Opcja ta jest dostępna w tych samych miejscach gdzie są dostępne wyżej wymienione serwisy (jest to przycisk za numerem NIP kontrahenta).
 6. Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów
   Jest ona realizowana w następujących funkcjach.
  1. Kartoteka kontrahentów - dane rachunków bankowych, które on posiada.
  2. Wprowadzanie dowodów księgowych - import wyciągów bankowych z systemów bankowości elektronicznej.
  3. Przelewy - przygotowanie przelewów do eksportu do systemów bankowości elektronicznej.
   Weryfikację można wywołać za pomocą przycisku znajdującego się za numerem rachunku.
   Dostępne opcje to sprawdzenie:
  1. Wskazywanego (pojedynczego) rachunku.
  2. Wszystkich rachunków kontrahenta.
  3. Do kogo należy wskazywany rachunek.
  4. Pokazanie historii wskazywanego rachunku.
   Są również specjalne funkcje weryfikacji wielu rachunków jednocześnie.
  1. Przelewy - można sprawdzić całą paczkę przelewów przygotowaną do eksportu do systemów bankowości elektronicznej.
   Są 2 dostępne opcje: tylko dla kontrahentów, którzy maja NIP lub wszystkich przelewów.
  2. Import wyciągów - sprawdzane są pozycje wyciągu.
   Są 2 dostępne opcje: tylko dla pozycji, które zostały zidentyfikowane i przypisane kontrahentom mającym NIP lub wszystkich pozycji.
 7. Historia sprawdzania rachunków bankowych
   Każde zapytanie do serwisu otrzymuje tzw. Identyfikator wyszukiwania - jest to ciąg znaków po których serwis może zidentyfikować zapytanie. Jest to swego rodzaju UPO - mając ten numer serwis może sprawdzić kiedy było to zapytanie, czego dotyczyło i jaka była odpowiedź. Co prawda na stronie serwisu można zrobić wydruk, ale nie jest to (na razie) prawne potwierdzenie, że podatnik dokonał sprawdzenia swojego kontrahenta (bo to tylko papier). Natomiast podając Identyfikator zapytania urząd może zwrócić się do serwisu i otrzymać wymagane informacje.
   Dlatego program przechowuje historię sprawdzania rachunków bankowych według następujących zasad:
  1. Zapisywane do historii są jedynie wyniki poprawne.
  2. Na jeden dzień zapisywany jest tylko jeden wynik - ostatni poprawny (baza podatników jest aktualizowana raz dziennie).
  3. Użycie opcji "Do kogo należy ten rachunek" nie powoduje zapisu do historii.
   Po naciśnięciu przycisku Historia program pokazuje historię sprawdzania rachunku bankowego i za pomocą przycisku Drukuj można ją wydrukować.
 8. Uwagi
   Biała lista podatników nie jest na razie dokładna - zawiera błędy. Użytkownicy stwierdzają, że wiele informacji jest nieprawidłowych. Krajowa Administracja Skarbowa zadeklarowała, że do 1 stycznia 2020 niedociągnięcia zostaną poprawione. Do tego terminu sprawdzanie rachunków bankowych kontrahentów jest nieobowiązkowe. Dobrze jest jednak sprawdzić swoje dane i zgłosić do odpowiednich urzędów ewentualne poprawki, aby nasi kontrahenci nie mieli problemów z weryfikacją.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów