Sprawdzanie numerów VAT
Dokumenty

  Podczas wprowadzania lub przeglądania dokumentów za numerem NIP znajdować się będzie strzałka - jak na poniższym obrazku.
  1. Naciśnięcie lewego przycisku myszy to uruchomienie sprawdzenia numeru VAT w jednym z serwisów : MF lub UE zależnie od tego, czy jest to numer polski czy unijny : numer unijny ma na początku symbol kraju.
  2. Naciśnięcie prawego przycisku uruchamia poniższe menu. Pozwala ono na przejście do wybranych funkcji bez sprawdzenia numeru VAT.

 1. Funkcje sprawdzające numer VAT kontrahenta
   Po wywołaniu okna za pomocą lewego przycisku program sprawdzi numer VAT i wyświetli wynik. Prawy przycisk omija sprawdzenie numeru VAT i wykonuje od razu zadaną funkcję.
   Jeżeli jest to kontrahent polski, to sprawdzana jest również poprawność formalna numeru VAT : czy ma długość 10 znaków i suma kontrolna.
   Pojawi się okno.

   Dostępne funkcje :
  1. Sprawdź - Ponownie sprawdza numer VAT według zadanych parametrów. W polu Serwis można wybrać, gdzie ma nastąpić sprawdzenie.
  2. Serwis - Pojawi się menu i po wyborze serwisu zostanie uruchomiona domyślna przeglądarka internetowa oraz wywołana zostanie strona wybranego serwisu. Podobnie działa przycisk umieszczony za polem Serwis, z tym że uruchamia przeglądarkę ze wskazanym serwisem.
  3. Drukuj - Drukuje historię sprawdzania dla kontrahenta.
  4. Pokaż historię / Ukryj historię - załącza lub wyłącza pokazywanie historii sprawdzania numeru NIP.

   Uwaga - pozostałe funkcje takie jak Zaznaczanie i Wprowadzanie są dostępne jedynie w Kartotece kontrahentów.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów