Obsługa JPK-VAT

   1. Tworzenie deklaracji VAT-7 i pliku JPK-VAT. Poniżej zamieszczone są artykuły postaci PDF (obsługiwane przez program Acrobat Reader), które są dostępne z programu FK. Można również je wywołać z programu za pomocą klawisza F1 kiedy jesteśmy w funkcji obsługującej deklaracje VAT-7 lub tworzenia pliku JPK-VAT.
    Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
    1Tworzenie deklaracji VAT-7 Pobierz Przeglądaj
    2Tworzenie pliku JPK-VAT Pobierz Przeglądaj
    3Parametry JPK Pobierz Przeglądaj

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów