Wersja 3 JPK-VAT

  W 2018 roku obowiązuje nowy wzór pliku JPK-VAT - numer 3. Za pomocą tego wzoru należy wysyłać pliki JPK-VAT od deklaracji za styczeń 2018 oraz korekty za poprzednie miesiące. Wersje poprzednie JPK nie działają - nie akceptuje ich serwer Ministerstwa Finansów. Aby wersja ta działała konieczny jest zakup licencji w wersji 2.10.
  Zasadniczo nie ma zmian co do zasad obsługi JPK-VAT dla Użytkownika. Wersja 3 współpracuje z dotychczasową wersją deklaracji VAT-7 numer 17. Zmieniony został tzw. schemat XSD to znaczy format przesyłanych danych.
  1. Zmiany w obsłudze wersji 3.
  2. Do JPK-VAT dodany został e-mail przedsiębiorstwa - można go podać w funkcji FK->Kartoteki->Parametry JPK
  3. Jeżeli chcemy wysłać korektę to należy przy eksporcie pliku JPK-VAT jako cel wybrać opcję Korekta numer i podać kolejny numer korekty. Uwaga - program nie kontroluje poprawności numeru korekty, Użytkownik musi o to zadbać sam.
  4. Program umożliwia też kontrolę czy kontrahenci, z którymi przedsiębiorstwo miało transakcje zawarte w tworzonym pliku JKP-VAT są czynnymi podatnikami VAT.
   Jest to opisane w artykule Sprawdzanie numerów VAT kontrahentów - czy jest czynny podatnik VAT?

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów