Klawiatura i myszka

  Posługiwanie się klawiaturą jest zazwyczaj bardziej efektywne niż używanie myszy. Klawisze lub ich kombinacje nazywane są skrótami klawiaturowymi. Ze względu na to gdzie ich obsługa została zdefiniowana można je podzielić na 2 grupy opisane poniżej.
 1. Standardowe klawisze Windows
   Sam Windows ma zdefiniowanych wiele skrótów klawiaturowych. Poniżej jest podana lista tych najczęściej używanych. Jeżeli zajdzie potrzeba należy poszukać informacji w dokumentacji Windows.
  1. Praca z myszką
   1. jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku oznacza przeniesienie kursora lub zaznaczenie obiektu,
   2. jednokrotne naciśnięcie prawego przycisku otwiera menu kontekstowe, czyli listę opcji dostępnych dla wskazanego obiektu,
   3. dwukrotne naciśnięcie przycisku (dwuklik) oznacza wybranie obiektu (zwykle równoważne wciśnięciu klawisza Enter).
  2. Menu i okna
   1. Alt + podkreślona litera - otwiera wybrane menu w menu głównym programu,
   2. Alt + Tab - szybkie przełączanie się między aktywnymi programami,
   3. Alt + F4 -  zamknięcie okna, bezwzględne zakończenie pracy w programie,
   4. Ctrl + Esc  - zastępuje naciśnięcie przycisku Start.
   5. Przykład wyboru menu lub funkcji z menu
  3. Pola danych
   1. Tab  -  przejście do kolejnego pola przy edycji danych lub skok do kolejnej kolumny. Na pasku narzędzi  umożliwia przejście do kolejnego  przycisku.
   2. Shift + Tab -  powrót do poprzedniego pola przy edycji danych lub skok do poprzedniej kolumny. Na pasku narzędzi  powoduje przejście do poprzedniego  przycisku.
  4. Schowek
   1. Ctrl + C -  operacja Kopiuj (z umieszczeniem zaznaczonej zawartości w schowku),
   2. Ctrl + V -  operacja Wklej (umieszczenie danych ze schowka),
   3. Ctrl X  - operacja Wytnij (przeniesienie zaznaczonych danych do schowka),
 2. Klawisze definiowane w programie
  1. Okna i kartoteki danych (kartoteka danych - każda funkcja pokazująca dane: dowody finansowe, kartoteka pracowników, wypłat).
   1. Esc - zamknięcie okna. 
   2. Kursor w górę  -  przejście do poprzedniego pola/ wiersza.
   3. Kursor w dół  -  przejście do następnego pola/ wiersza.
   4. PageUp  -  przewinięcie listy o jeden ekran w górę.           
   5. PageDown -  przewinięcie listy o jeden ekran w dół.
   6. CTRL + PageUp -  skok do pierwszej pozycji na liście.
   7. CTRL + PageDown -  skok do ostatniej pozycji na liście.
   8. Przykład dopisania kartoteki lub dopisanie dowodu finansowego
  2. Edycja danych
   1. Insert   -  dodanie nowej pozycji (pracownika, składnika płacowego, itd).
   2. Enter  - przejście poziom niżej, wyświetlenie/ edycja pozycji (dowodu, pozycji wypłaty, itd.).
   3. Delete  -  kasowanie zaznaczonej pozycji (składnika płacowego, definicji wypłaty).
   4. ESC - anulowanie wykonywanej funkcji, wyjście z edycji danych.
   5. Ctrl + End - wprowadzenie wybranej pozycji (pracownika, składnika) do pola. Np. przeniesienie kontrahenta  z listy podpowiedzi kontrahentów do pola w dokumencie sprzedaży.
   6. F12 - wywołanie listy podpowiedzi przy edycji pola wyróżnionego zielonym tłem.
   7. F5 - Idź do .. - szukanie po części nazwy/symbolu w aktywnej kolumnie. Duże i małe litery nie są rozróżnialne (np. szukanie po części symbolu konta, asortymentu lub nazwy firmy, konta, asortymentu). Przykład Szybkie wyszukiwanie kontrahenta, konta finansowego.
   8. Ctrl + F5 - wyszukiwanie zaawansowane (np. kontrahenta, asortymentu, wartości w dokumencie magazynowym, dowodu/ dekretów w dzienniku dowodów FK, itd.). Przykład Wyszukiwanie zaawansowane kontrahenta, konta finansowego.
   9. F6 - wywołanie funkcji drukującej.
   10. F7 - zmiana kolejności danych (np. z kolejności wg. symboli na inną dostępną - wg. nazwy). Nagłówek kolumny z bieżącą kolejnością ma wytłuszczoną czcionkę. Przykład zmiany kolejności kontrahentów lub kont finansowych.
   11. F9 - aktywuje przyciski na pasku narzędzi bieżącego okna. Np. po naciśnięciu F9 klawiszem Insert dopiszemy pozycję (zamiast klikania na Dopisz) a naciskając Enter przeglądniemy wybraną pozycję.
  3. Funkcje programów wywoływane w każdej chwili
   1. F1 - pomoc kontekstowa dla bieżącego okna dialogowego.
   2. F3 - kalkulator Windows.
   3. F4 - wydruki na dysku.
   4. Alt + F3  -  wywołanie kalkulatora taśmowego. 
  4. Aplikacje zewnętrzne
   1. Ctrl + F2 - wywołanie Excela bezpośrednio z bieżącego miejsca w programie.
   2. Alt + F2  -  wywołanie OpenOffice bezpośrednio z bieżącego miejsca w programie.
   3. Shift + F2 - wywołanie Microsoft Word bezpośrednio z bieżącego miejsca w programie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów