Odblokowanie plików pomocy [ CHM ]

Jeżeli programy pracują w sieci, a serwerem jest komputer mający system operacyjny serii Windows Server, to przy standardowych ustawieniach na stacjach roboczych wyposażonych w dowolny system operacyjny Windows (XP,7,8,10) pliki pomocy nie wyświetlają zawartości. Spowodowane jest to zabezpieczeniami systemów operacyjnych. Potencjalnie pliki CHM mogą zawierać wirusy. Są to przecież pliki html takie same jak na stronach www. Dla programów z data do 6 kwietnia 2020 roku można było spróbować zastosować pewne ustawienia ustawień w rejestrach Windows i zabezpieczeniach internetowych. Szczegóły tych rozwiązań można znaleźć w internecie. Ale w większości przypadków niestety nie działają poprawnie.


Dlatego tez zmienione zostały zasady wywoływania Pomocy. Pliki Pomocy są automatycznie kopiowane na dysk lokalny do folderu C:\AppData\Roaming\RolTech\Pomoc + Folder_Programu (np Place). Dzieje się to automatycznie (również podczas aktualizacji oprogramowania) i Użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Ponieważ wywołanie pliku CHM jest z lokalnego dysku ograniczenia sieciowe nie mają tu znaczenia i Pomoc wyświetla się poprawnie.

    Działa to w e wszystkich wersja oprogramowania wersji 3.xx i nie wymaga nowych licencji.
    Poniżej podane są wersje szczegółowe, od których programy zawierają to rozwiązanie [ data programów : 2020-04-07 ]
  1. RT - 3.xx.0007
  2. ST - 3.xx.0004
  3. PŁACE - 3.xx.0009
  4. LOKAL - 3.xx.0003
  5. Analizy XLS - 3.xx.0003

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów