Aktualności

 1. 2019-03-19 : RT
   Wersja 3.xx.0002. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa nowego wzoru deklaracji VAT-7(19)
    Do wzoru (19) przejmowane są wszystkie definicje ze wzoru (18).
  2. Sprawozdanie F-01/I-01 za rok 2019
    Można tworzyć kwartalnie lub na wybrany miesiąc.
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
    Składowa sprawozdania finansowego.
  4. Sprawozdania do KRS w postaci PDF
    Przygotowanie sprawozdania finansowego w jednym pliku PDF w artykule e-Sprawozdania finansowe do KRS.
  5. Do pracy na nowej wersji RT wymagany jest zakup licencji 3.02.
 2. 2019-02-06 : Płace
   Wersja 3.xx.0003. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa przesyłania danych o wypłatach do programu Płatnik w wersji 10.02.
  2. Możliwośc drukowania pasków do wypłaty w trybie dupleks.
 3. 2019-02-05 : ST
   Wersja 3.xx.0001. Pierwsza wersja serii 3.xx. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa sprawozdania F-03 za rok 2018.
 4. 2019-01-11 : Płace
   Wersja 3.xx.0002. Pierwsza wersja serii 3.xx. Nowe funkcje to :
  1. Obsługa PIT-11 w wersji 24.
  2. Obsługa PIT-4R w wersji 8.
  3. Przesyłanie deklaracji PIT na UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów) - w 2018 roku został zmieniony sposób przesyłania.
   W artykule Tworzenie i wysyłanie deklaracji PIT za 2018 rok. zwracamy uwagę an kilka ważnych aspektów dotyczących tych czynności. Można również pobrać ten opis w postaci pliku PDF - Pobierz
 5. 2018-08-13 : RT
   Wersja 3.xx. Dodana została obsługa :
  1. Deklaracji VAT w wersji 18, która obowiązuje za miesiące począwszy od lipca 2018.
  2. Plików JPK na żądanie : Sprzedaż, Magazyn, Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe.
  3. Płatności Split Payment - Podzielona płatność dla VAT.
   W artykule Aktualizacja do wersji 3.xx. opisany jest szczegółowo proces przejścia do wersji 3.xx.
   Można również pobrać ten opis w postaci pliku PDF - Pobierz
 6. 2018-04-10 : Płace
   Stałe składniki wypłaty
   Dodana została nowa opcja, która pozwala na pobieranie stałych składników wypłaty dla wypłat z określonego tytułu (wynagrodzenia, umowy zlecenia). Dotychczas możliwe to było tylko dla wynagrodzeń
 7. 2018-03-21 : FK i Płace
   Metoda eksportu przelewów
   Dodana została opcja umożliwiająca dodanie do pliku zawierającego przelewy nagłówka. Może on :
  1. Składać się z nagłówków zdefiniowanych przy polach.
  2. Być tekstem.
 8. 2018-03-16 : FK / JPK - zmiana długości pola numeru dokumentu
   Aktualizacja ta jest bezpłatna dla licencji 2.10 i stanowi uzupełnienie dla JPK-VAT wersja 3.
   Niektóre firmy będące dostawcami np Tauron, koncerny paliwowe oraz inne wystawiają faktury mające długie numery np. 25 znaków. Dotychczas w programach można było wprowadzić do 20 znaków jako numer faktury. Uniemożliwiało to wprowadzenie pełnego numeru faktury.
   Ponieważ numery te wchodzą do plików JPK i mogą podlegać kontroli powinny być wprowadzone w całości. Do tej pory nie było sygnałów, że Urzędy Skarbowe nakazują wykonanie korekt plików JPK z tego powodu, ale nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Zwłaszcza, że od lipca 2018 roku większość przedsiębiorstw będzie objęta obowiązkiem przekazywania na żądanie plików JPK dotyczących innych danych : FK, Magazyn, Sprzedaż.
   Dlatego została zwiększona długość następujących pól w modułach FK, Rozrachunki i Kasa :
  1. numer dokumentu,
  2. zapłata za dokument,
  3. numer obciążenia,
  4. numer zapłaty.
 9. 2018-03-16 : Płace - wersja 2.xx.0101
   Dodana została możliwość określenia od którego miesiąca wstecz ma być liczona podstawa do urlopu. Dotychczas był to poprzedni miesiąc płacowy tj. dla miesiąca płacowego 2018-01 i podstaw z 3 miesięcy wstecz pod uwagę brane są miesiące : 2017-12 , 2017-11, 2017-10.
   Począwszy od tej wersji można ustawić, że program będzie zaliczał podstawę licząc np od miesiąca wcześniejszego. Np. dla miesiąca płacowego 2018-01 i podstaw z 3 miesięcy wstecz pod uwagę brane są miesiące : 2017-11 , 2017-10, 2017-09. Parametr ten ustawia się w funkcji Słowniki->Parametry naliczania wypłat zakładka Urlopy i zasiłki pole począwszy od ... miesiąca poprzedzającego miesiąc płacowy
   Domyślnie wartość ta jest ustawiona na 1 tj. tak jak dotychczas były naliczane podstawy.
 10. 2018-03-05 : FK : Deklaracja VAT-7 i JPK-VAT
   Poniższe zmiany dotyczą wersji JPK-VAT numer 3 i sposobu sprawdzenia numerów VAT kontrahentów.
  1. Sprawdzenie numeru VAT kontrahenta w kartotece kontrahentów. .
   Jeżeli kontrahent ma wpisany tekst "BRAK" jako NIP, to program uzna, że NIP jest pusty. Dla kontrahentów, którzy nie maja NIP zalecamy nie wpisywać tekstu "BRAK". Potrzebne jest to tylko przy tworzenie JPK-VAT, ale tam można automatycznie wpisywać taki tekst do pliku JPK-VAT. Ustawia się to w funkcji FK->VAT-Edycja parametry JPK-VAT zakładka Eksport
  2. Sprawdzenie numeru VAT przy tworzeniu pliku JPK.
   Dodana została opcja określająca, którzy kontrahenci mają mieć sprawdzane numery VAT - opcje tę ustawia się w polu Pola VAT-7. Sprawdzanie może być wykonane dla wszystkich kontrahentów występujących w JPK-VAT lub tylko dla określonych pól : zawierających sprzedaż lub też zakup i odliczenia.
   Inaczej traktowany jest tez tekst "BRAK" wpisywany dla kontrahentów, którzy mają puste NIP'y. Program do sprawdzenia używa serwisu MF (dotychczas był to UE)
  3. Przy tworzeniu pliku JPK w przypadku kiedy jest to korekta to do domyślnej nazwy pliku dołączany jest numer korekty. Np. dla JPK_VAT_2018_01 przy korekcie numer 1 będzie to JPK_VAT_2018_01_1. Oczywiście nazwę pliku można zmienić. Ma to na celu zachowanie poszczególnych wersji plików JPK (oryginał + kopie).
  4. Deklaracja VAT-7
   Do każdego pola deklaracji można dopisać dokument, który zostanie uwzględniony w pliku JPK-VAT (do tej pory możliwe to było tylko dla pól odliczeń). Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranym polu trzeba wybrać z menu pozycję Dokumenty dodatkowe i edytować dokumenty dla tego pola.
   Uwaga : jeżeli pole reprezentuje wartość netto to wprowadzamy również kwotę VAT (pole VAT skojarzone z netto nie umożliwia edycji dokumentów dodatkowych).
 11. 2018-02-12 : FK : JPK-VAT i F-01
   Uwaga! Aby poniższe funkcje działały konieczny jest zakup licencji 2.10.
  1. Tworzenie JPK-VAT w wersji 3 - za miesiące od stycznia 2018 roku plik JPK-VAT musi być wysyłany w wersji 3. Poprzednie wersje nie są akceptowane. Dotyczy to również korekt - jeśli zachodzi potrzeba wysłania korekty za poprzednie miesiące, trzeba to zrobić w wersji 3.
  2. Sprawdzanie, czy numer NIP polskiego przedsiębiorstwa jest formalnie poprawny - sprawdzana jest jego długość (10 znaków) oraz suma kontrolna.
  3. Sprawdzanie numerów VAT kontrahentów. Program umożliwia sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Można to zrobić w 2 serwisach - Ministerstwa Finansów (Portal Podatkowy) i Unii Europejskiej (VIES). Dodatkowo można sprawdzić dane kontrahenta w portalu GUS. Program przechowuje historię sprawdzania numerów VAT i umożliwia jej drukowanie.
  4. Dodano obsługę sprawozdania F-01 na 2018 rok.
 12. 2018-02-05 : Środki trwałe: F-03, KŚT 2016, wydruk opisu technicznego środka
  1. Dodana obsługa sprawozdania F-03 za 2017r. Zgodnie z wymogami GUS sprawozdanie za 2017r. wykonywane jest według Klasyfikacji rodzajowej środków z 2010r.
  2. Urzędowa zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych. Dodana funkcja automatycznej zmiany KŚT 2010 na KŚT 2016. W okresie obrachunkowym, na którym wykonana zostaje zmiana dostępna jest nowa klasyfikacja środków. Dla niższych okresów obrachunkowych pozostaje poprzednia z 2010r.
  3. Dodana możliwość drukowania opisów technicznych środków trwałych na wydrukach postaci arkusza XLS.
  4. Uwaga! Wymagany zakup licencji 2.10.
 13. 2018-01-08 : Zapowiedź zmian w programach. Nowa struktura JPK_VAT(3), F-03 i KŚT 2016, F-01
   W poniższych punktach przedstawiamy zmiany w programach wymuszone zmianą przepisów prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2018r. Aktualizacje programów będą udostępnione w czasie umożliwiającym Państwu terminowe wykonanie wymaganych sprawozdań. Będziemy powiadamiać o nich telefonicznie oraz pocztą internetową.
  1. Nowa struktura JPK_VAT - wersja 3.
  2. Zmiany w Środkach Trwałych (F-03 i KŚT 2016).
   1. Sprawozdanie F-03 za 2017 r. Uwaga wykonywane jest według "starej (2010)" klasyfikacji. Termin przekazania F-03 za 2017r to 15.02.2018r.
   2. Zmiana symboli KŚT środków trwałych na 2018-01-01. Od 2018-01-01 obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych 2016, która zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych 2010.
  3. F-01 obowiązujące w 2018 roku
    Jest to sprawozdanie kwartalne, termin przekazania za I kwartał 2018r. to 20 kwietnia 2018r.
 14. 2017-11-19 : Wszystkie programy
   W związku ze zmianami dotyczącymi dostępu do internetu (od września 2017 jesteśmy podłączeni przez światłowód) musiały zostać zmienione parametry połączeń FTP. Ponieważ jednocześnie zostały wprowadzone poprawki dotyczące komunikacji z naszymi serwerami (aktualizacja oprogramowania, zmiana licencji, przesyłania kopii itp.). Zalecamy wykonie aktualizacji programów, ale nie jest to konieczne. Można jedynie pobrać nowy plik zawierający parametry połączeń FTP - jest to opisane w artykule Parametry połączeń FTP
 15. 2017-09-13 : Płace
   Dokumenty płacowe
  1. Dodane zostały formuły podające kwoty wynagrodzenia (brutto i netto) na miesiąc.
  2. Poprawione zostało obliczanie kwoty wynagrodzenia netto - dotychczas niepoprawnie zliczana była składka chorobowa.
 16. 2017-07-05 : Rozrachunki i Magazyn
   Rozrachunki
  1. Drukowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń salda.
    Dotychczas powyższe dokumenty w niektórych przypadkach nie uwzględniały dokumentów ze wszystkich kont, które rozrachunkowe i przypisane do jednego kontrahenta (tj. jeśli kontrahent miał kilka kont tego samego rodzaju np. należności to program nie uwzględniał dokumentów z niektórych kont).
  2. Zestawienia definiowalne
    Wydruk definiowalny ma dwie opcje : pomijanie kolumn zwierających same zera i drukowanie danych dokumentów. Poprawione zostały zależności pomiędzy tymi opcjami tak, aby wartości były drukowane w odpowiednich kolumnach. Dotychczas przy pomijaniu kolumn zerowych wartości w kolumnach były przesuwane nieprawidłowo.
   Magazyn
  1. Dodane zostało zestawienie Sumy dla kontrahentów
 17. 2017-06-20 : Obsługa JPK-VAT
   W dniu 14 czerwca 2017 roku zmieniony został program Klient JPK wersja 2.0 do wysyłania plików JPK. Niestety dopiero od 19 czerwca była możliwa poprawna aktualizacja tego programu.
   Wprowadzone zostały zmiany dotyczące poprawności plików JPK. Dodana została weryfikacja numerów NIP. Ta weryfikacja ma charakter informacyjny i nie wpływa na wysyłanie plików JPK. Mimo, że pojawiają się czerwone paski i komunikaty pliki JPK można wysyłać.
   Poniżej podane są linki do komunikatów Krajowej Admninistracji Skarbowej dotyczące tych zagadnień
  1. Aktualizacja aplikacji JPK 2.0 - zmiany w wersji 1.0.2.6
  2. Weryfikacja numeru NIP w aplikacji JPK 2.0 w wersji 1.0.2.6
 18. 2017-05-11 : Płace - Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (umowy zlecenia)
   Dodana została opcja ograniczenia podstawy do obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla umów zleceń.
 19. 2017-04-26 : Konta Jednostek organizacyjnych
   Poprawiony został błąd umożliwiający usunięcie konta w jednostce organizacyjnej mimo, że na były na tym koncie obroty. Sytuacja taka zachodziła kiedy jednocześnie ze wskazanym kontem były usuwane konta podległe (np. syntetyka wraz z kontami podległymi).
 20. 2017-04-12 : Sprawozdania finansowe
   Dodane zostały sprawozdania finansowe według wzorów obowiązujących za 2016 rok : bilans , rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.
   UWaga - wymagany jest zakup licencji 2.02.
 21. 2017-03-21 : Deklaracje VAT-7
  1. Przy wskazaniu w polu "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" deklaracji, z której ma być pobrana kwota nie było automatycznie wykonywane przeliczanie deklaracji. Aby ta kwota była uwzględniona w deklaracji konieczne było wymuszenie przeliczenia lub zmiana w innej kwocie. Od wersji 0013 przeliczanie następuje automatycznie po wskazaniu deklaracji z kwotą nadwyżki.
  2. Poprawiona została specyfikacja XSD - umożliwia to poprawny eksport danych do pliku XML i import do pliku PDF.
 22. 2017-03-08 : Płace 2.xx
  1. Stałe składniki wypłaty
    Dodana została opcja czasowego wyłączenia stałego składnika wypłaty. Dotychczas jeżeli składnik nie miał być zastosowany w edytowanej wypłacie należało go skasować. Teraz można go wyłączyć i włączyć bez usuwania (nie trzeba pamiętać wartości jeśli jest to zmiana chwilowa - np. na jeden miesiąc).
  2. Zmienione zostały opcje określające w jaki sposób składniki wchodzą do podstaw : dodatków i potrąceń procentowych oraz stażu.
  3. Wydruk - Zestawienie podstaw
    Poprawione zostało drukowanie podstawy do zasiłków - dotychczas nie były uwzględniane składki na ubezpieczenia społeczne.
  4. Wydruk - Lista przerw (urlopy-zasiłki)
    Poprawione zostało drukowanie w postaci graficznej - podczas drukowana występował błąd uniemożliwiający tworzenie wydruku. W postaci tekstowej lub arkusza XLS/XML wydruk działał poprawnie.
 23. 2017-03-07 : Sprzęt + Windows
   Dodany został artykuł Odblokowanie plików pomocy [ CHM ], w którym opisany jest problem z plikami pomocy - nie jest wyswietlana zawartość artykułów (poszczególnych pozycji).
 24. 2017-03-06 : FK - Sprawozdanie F-01 za rok 2017
   Dodane zostało sprawozdanie F-01 obowiązujące w roku 2017. Wymagana jest licencja minimum 2.02.
 25. 2017-02-18 : ST wersja 2.xx.0011
   Możliwość definiowania zestawień ilościowych z kolejnością na jednostki organizacyjne; materialnie odpowiedzialnych; miejsca użytkowania. W zestawieniach definiowalnych dodane wydruki ilościowe IJ, IJN, IMO, IMON, IMU, IMUN.
 26. 2017-02-14 : Dodanie artykułu o aktualizacji oprogramowania
   W artykule Aktualizacja oprogramowania opisane są sposoby aktualizacji oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem przejścia z wersji 1.3x i 1.4x do 2.xx.
 27. 2017-02-14 : Płace - dekretacja wypłat
   Poprawiona została funkcja dekretacji wypłaty dla pracownika (rozksięgowanie kosztów). Dla niektórych składników i podziałów wypłaty nie była wykonywana dekretacja kwoty brutto.
 28. 2017-02-13 : Na naszej stronie dodane zostały artykuły o edycji deklaracji VAT-7 i pliku JPK-VAT
   Znajdują się one w artykule Jednolity Plik Kontrolny (punkt 2).
 29. 2017-02-13 : Rejestry VAT-FK
   W programach serii 2.xx dodany został prewspółczynnik dla kolumn rejestrów VAT (FK). Umożliwia on automatyczne wstawienie do tej kolumny rejestru wartości NETTO i VAT, po przemnożeniu tych wartości przez zadeklarowany prewspółczynnik.
 30. 2017-01-30 : Nowe programy serii 1.3x i 1.4x w wersji 2400, a serii 2.xx w wersji 0010.
   Wprowadzona została poprawka dotycząca aktualizacji oprogramowania.
 31. 2017-01-23 : ST wersja 2.xx.0001
   Pierwsza wersja serii 2.xx - zawiera obsługę F-03 za 2016 rok.
 32. 2017-01-16 : RT wersja 2.xx.0001
   Pierwsza wersja serii 2.xx - zawiera obsługę JPK.
 33. 2017-01-16 : ST wersja 1.4x.2301
   Zostało poprawione drukowanie ilości - jeżeli w definicji wydruku znajdowały się tylko wartości dotyczące ilości, to nie były one drukowane.
 34. 2017-01-03 : Wszystkie programy wersji 2300
   Przy starcie program odwołuje się do skrótów umieszczonych na pulpicie. Niektóre z nich mogą zawierać odwołania zawierające znaki, których nie można używać w nazwach folderów i plików. Wówczas pojawiał się błąd i program kończył działalność. W tej wersji wprowadzona została poprawka, która rozwiązuje ten problem.
 35. 2017-01-03 : RT wersja 1.3x.2300
   Poprawione zostało drukowanie faktury korygującej w walucie obcej. W niektórych przypadkach dla wersji od 2000 do 2200 w programie mógł wystąpić błąd i nie można było wydrukować faktury.
 36. 2017-01-03 : Płace wersja 1.3x.2300
   1. Wykonane zostały zmiany w tworzeniu pliku XML dla wersji 6 formularza (za 2016 rok), aby był przystosowany do aktualnej specyfikacji XSD. Bez tych zmian import danych do interaktywnego formularza PIT-4R (6) może się nie udać lub nie będzie można wykonać wysyłki formularza.
  1. [Z] Wydruk Lista przerw (urlopy,zasiłki)
    Do wydruku w postaci graficznej i arkusza XLS dodano drukowanie imienia pracownika. Dotychczas drukowane było tylko nazwisko. W postaci tekstowej drukowane było zarówno nazwisko jak i imię. 
 37. 2016-12-07 : Płace - Wersja 1.4x.2100
  1. Obliczanie podstaw do urlopu
   Dodana została możliwość obliczania podstaw do urlopu w oparciu o godziny przepracowane w czasie nominalnym (bez nadgodzin).
  2. Korekty zaległości
   Dodana została możliwość załączenia / wyłączenia naliczania zaległych korekt tj. takich dla których kwota składnika w poprzednich wypłatach była mniejsza niż wymagana kwota korekty.
 38. 2016-12-07 : Wszystkie programy wersji 2100
   Dodana została funkcja uruchomienia domyślnej przeglądarki i wywołania strony www PI RolTech.
 39. 2016-11-30 : Płace - wersja 2002
   Dekretacja
  1. Dodana możliwość podziału konta : syntetyka, analityka 1, analityka 2, analityka 3. Umożliwia to eksport tych części konta do pliku CSV.
  2. Zmienione zostały zasady tworzenia treści dekretów.
 40. 2016-11-20 : Płace - wersja 2001
  1. Funkcja Wypłaty - Lista przerw (urlopy, zasiłki)
    Dodana została opcja załączenia / wyłączenia drukowania danych podstaw do przerw.
  2. Funkcja Zestawienia z kartoteki płacowej - Przerwy
    Dodana została opcja załączenia / wyłączenia drukowania danych podstaw do przerw.
  3. Edycja składnika - Lista dla składnika
    Przy usuwaniu składnika poprzez Listę dla składnika program nie przeliczał wypłaty dla pracownika, który miał ten składnik.
  4. Pasek wypłaty w postaci graficznej.
    Przesunięte w lewo zostały wartości : ilość dni oraz ilość godzin. Zostało to wykonane ponieważ w przypadku wartości : procent nie była ona czytelna. Wartości "zachodziły" na siebie. dla dużej wartości procentu.
  5. Pasek wypłaty.
    Stawki procentowe ubezpieczenia emerytalnego i rentowego są pokazywane w następujący sposób : jeżeli maja wartość 0 (np. w wyniku przekroczenia maksymalnej podstawy ubezpieczenia ) to drukowane jest 0 (zero), kiedy są niezerowe drukowana jest standardowa stawka dla miesiąca podatkowego, do którego zalicza się dana wypłata. Dotychczas drukowana była realnie zastosowana stawka. czytelna. Wartości "zachodziły" na siebie. dla dużej wartości procentu.
  6. Przy ręcznej zmianie ilości miesięcy zaliczonych dla zasiłku chorobowego program nie przeliczał ilości dni zaliczonych. Zostało to poprawione.
  7. Kalkulator podstaw do zasiłków
    Przy przeglądaniu szczegółów dla wybranego miesiąca (Przycisk "Pokaż miesiąc szczegółowo") stawki obowiązująco w miesiącu są to standardowe stawki ubezpieczeń. Dotychczas były to realnie zastosowane stawki dla wypłaty.
 41. 2016-11-15 : Wersja 2000
   Wszystkie programy mają dodany program QuickSupport ( TeamViewer ) , który umożliwia udzielenie Użytkownikowi zdalnej pomocy za pomocą połączenia komputer - komputer.
   Zasady działania opisane są w artykule Sposoby udzielania pomocy, a instalacja i korzystanie z programu QuickSupport (TeamViewer) w artykule Pomoc zdalna - TeamViewer.
 42. 2016-10-26 : Płace - wersja 1033
   Poprawa korekty kosztów autorskich w wypłacie korygującej. Program nieprawidłowo uwzględniał te koszty w formularzu PIT-11 - dodawał tę kwotę do kosztów podstawowych.
 43. 2016-10-11 : Płace - wersja 1032
  1. Pobieranie przerwy do wypłaty.
    Dla przerw z innych miesięcy niż miesiąc bieżącej wypłaty program nie wpisywał miesiąca do pozycji wypłaty - zostało to skorygowane.
  2. Kontrola poprawności wypłaty.
    Został zmieniony sposób kontroli poprawności wypłaty. Program pomniejszał przy kontroli kwotę do wypłaty o składki : emerytalną i rentową naliczoną dla urlopu macierzyńskiego. A te składki są płacone z budżetu i nie powinny brać udziału w obliczaniu kwoty do wypłaty.
 44. 2016-07-21 : Płace - wersja 1031
   Została zmieniona kontrola poprawności numeru PESEL dla osób urodzonych w roku 2000 i latach późniejszych. Dodana została kontrola zgodności numer PESEL z płcią ( mężczyzna / kobieta).
 45. 2016-07-06 : Wszystkie programy - wersja 1030
   Zmienione zostały parametry połączeń z serwerami FTP PI RolTech.
   Aktualizacja do wersji 1030 zapewnia poprawną łączność z tymi serwerami.  Poprawne połączenie jest konieczne między innymi do aktualizacji oprogramowania uruchamianej z menu programów (Pomoc->Aktualizacja oprogramowania) oraz wysyłania i odbierania kopii danych.
   Jeżeli wersja programów jest równa lub wyższa 1000 (wersję programów można sprawdzić w funkcji Pomoc->o Programie) to wystarczy wykonać funkcję opisaną w artykule Parametry połączeń FTP . W przypadku niższych wersji konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Niemniej wszystkim Użytkownikom zalecamy aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji.
 46. 2016-06-30 : Płace wersja 1021
  1. Zmiana sposobu obliczania postawy do urlopu
    W przypadku zmiany angażu z formy stawki godzinowej na wynagrodzenie miesięczne lub odwrotnie dla składników z zaznaczoną opcją Zastosuj aktualne stawki ze względu na brak odpowiedniej wartości stawki godzinowej lub miesięcznej w poprzedzających miesiącach współczynnik przyjmuje wartość 1 (wyeliminowano błąd dzielenia przez 0).
  2. Ograniczenie wieku przy naliczaniu FGŚ I FP
    Miesiąc, od którego nie są naliczane te składki jest miesiącem podatkowym wypłaty - dotychczas był to miesiąc płacowy.
 47. 2016-06-16 : Wersja 1020 - Zmiana sposobu obsługi wylogowania w przypadku wystąpienia błędu programu
   W pewnych przypadkach program nie zapisywał wylogowania Użytkownika z programu, kiedy wystąpił błąd.  Mogło to powodować trudności z powtórnym wejściem do programu - program sygnalizował przekroczenie ilości dozwolonych licencji. W wersji 1020 zostało to poprawione. Dotyczy to wszystkich programów w wersjach 1.3x i 1.4x.
 48. 2016-04-01 : Zmiana sposobu komunikacji z serwerami FTP.
   Do 31 marca 2016 roku do komunikacji z naszymi Użytkownikami przeznaczony był jeden serwer FTP. Za pomocą tego serwera realizowane między innymi takie funkcje jak : aktualizacja oprogramowania, przesyłanie i odtwarzanie kopii danych oraz raportowanie błędów. Z względu na awarie stron www i serwerów u naszych dostawców hostingu, które miały miejsce na przełomie roku  zmieniliśmy sposób komunikacji. PI RolTech aktualnie dysponuje trzema serwerami FTP przeznaczonymi do komunikacji z Użytkownikami. Każdy z tych serwerów jest tzw. lustrem - ma taka samą zawartość i zadania. Ponieważ są u różnych dostawców ryzyko awarii u wszystkich trzech jednocześnie jest znikome. Począwszy od wersji 1000 programy sprawdza, który serwer jest dostępny i z nim się łączy oraz wykonuje wskazane zdania. Od strony Użytkownika zasady pracy są w zasadzie takie same oprócz jednego momentu - kiedy PI RolTech zmieni dostawcę usług hostingowych lub ten dostawca zmieni parametry dostępu do zasobów (np. hasła). Są to bardzo rzadkie przypadki i jeśli nastąpią poinformujemy o nich. Wówczas Użytkownik wykona jedynie funkcję aktualizująca definicje połączeń. Dodatkowo każda aktualizacja oprogramowania ustawi bieżące parametry komunikacji i nie ma wówczas potrzeby wykonywania tej funkcji.
 49. 2016-03-21 : Zmiana sposobu obsługi logowania do programy po nieprawidłowym wylogowaniu.
   Dotyczy sytuacji, kiedy program sygnalizuje przekroczenie ilości stanowisk określonych przez licencję. W przypadku nieoczekiwanego zakończenia programu (np. w wyniku wyłączenia komputera z powodu zaniku zasilania lub błędu Windows) program nie jest w stanie odnotować wylogowania Użytkownika. Wtedy przy powtórnym zalogowaniu program może zakomunikować,że zalogowanie nie jest możliwe z powodu przekroczenia liczby stanowisk (poprzednio program nie wylogował poprawnie Użytkownika). Wówczas pojawi się okno, w którym można skasować błędne zapisy tj. wylogować wskazanych Użytkowników. W niektórych przypadkach okno to nie pojawiało się na ekranie monitora, co uniemożliwiło poprawne logowanie do programu. W tej wersji zostało to skorygowane.
 50. 2016-03-09 : Wydruki XML dla OpenOffice (wszystkie programy)
   Poprawiona została obsługa wydruków w postaci XML dla OpenOffice tj. użycie polskich znaków w plikach XML - czasami niektóre znaki były interpretowane niepoprawnie.
   Programy lepiej wykrywają, czy OpenOffice jest zainstalowany na komputerze (różne wersje OpenOffice mają odmienna organizację wewnętrzną i zapisy w rejestrach Windows ).
 51. 2016-02-12 : FK - VAT-7 wersja 16
   Pojawił się interaktywny formularz VAT-7 (16). W artykule Eksport deklaracji do pliku XML (wysyłanie do systemu e-Deklaracje) opisany jest sposób obsługi tego formularza
 52. 2016-02-02 : Płace - formularze PIT
   Zaktualizowane zostały formularze PIT-11 (22) , PIT-11Z(22) , PIT-11 (23), PIT-11Z (23), PIT-40 (22) oraz PIT-40Z (22).
  1. Formularze te uwzględniają osoby zagraniczne, które nie mają statusu rezydenta.
  2. Formularze PIT-11 (23) drukowane są poprawnie (dotychczas nie była poprawnie drukowana 2 strona z powodu błędnego formatu pliku PDF).
  3. Zestawienie Pozycje dla składnika - dodana została opcja wyboru kolejności pracowników : według numerów lub nazwisk.
   Program w wersji 14x.0830 można pobrać tutaj.
 53. 2016-01-27 : RT wersja 1.3x
  1. Dodana została obsługa sprawozdania F-01 za cały 2015 rok i okresy w 2016 roku (wymagana licencja min. 1.36)
  2. Dodana została obsługa deklaracji VAT-7 wersja 16 obowiązująca w 2016 roku (wymagana licencja min. 1.36)
 54. 2016-01-27 : ST wersja 1.4x
  1. [N] Kartoteki środków trwałych można porządkować w kolejności według nazwy środka [licencja min. 1.45] .
  2. [N] Można tworzyć listy dowolnie wybranych środków i według tych list wykonywać zestawienia środka [licencja min. 1.45].
  3. [N] Dodano obsługę sprawozdania F-03 za rok 2015 [licencja min. 1.45].
  4. [Z] Zmieniono naliczenia na konta finansowe. Jeśli przy koncie finansowym środka jest wprowadzony symbol JO to niezależnie od ustawień dla dekretacji ( Administracja->Opcje-> zakładka Dekretacja) naliczenia wartości (brutto, umorzenia lub amortyzacji kosztowej) są wykonywane na konto jednostki wpisanej przy koncie.
 55. 2016-01-27 : Formularze PIT
   W dniu 2016-01-25 na stronie MF pojawiły się nowe wersje deklaracji PIT-11(23) , PIT-40(22) i PIT- 4R(6). PIT-11(23) ma jednak błąd w pliku PDF - nie można poprawnie wydrukować 2 strony deklaracji. Program w wersji 14x.0820 można pobrać tutaj.
   Dlatego zalecamy aby :
  1. PIT-11Z drukować i wysyłać w wersji 22 - jest to wersja akceptowana przez Urzędy Skarbowe o ile dotyczy roku 2015.
  2. PIT-40Z musi być drukowany i wysłany w wersji 22 za rok 2015.
  3. PIT-4R może być w wersji 5 lub 6.
 56. 2016-01-19 : Formularze PIT
   Dotychczas wysyłane formularze PIT za 2015 rok (wersja PIT11-22 i PIT40-20) były akceptowane. Aktualnie pokazały się nowe wersje ( PIT11-23 i PIT40-22), ale nie ma niestety nic o deklaracjach zbiorczych PIT-11Z i PIT-40Z. Naszym zdaniem zawierają błędy i należy jeszcze poczekać kilka dni, aby te błędy zostały wyeliminowane. Nowe wersje formularzy będą włączone najszybciej jak to będzie możliwe. Termin złożenia deklaracji PIT-11 i PIT-40 to 29.02.2106.
   Czy formularze w starych wersjach (22 i 20) są przyjmowane przez e-Deklaracje nie wiemy.
   Na stronie Ministerstwa Finansów jest komunikat dotyczący formularzy - zobacz komunikat.
 57. 2016-01-10 : Przebudowa strony www
   W tym dniu rozpoczęta została przebudowa naszej strony www. Nie wszystko będzie działać od razu. Prosimy o trochę cierpliwości. Działają wszystkie funkcje związane z pobieraniem programów, przesyłaniem i odtwarzaniem kopii oraz błędów. Przewidywany czas zakończenia przebudowy to 31 stycznia 2016 roku.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów