Aktualizacja oprogramowania

 1. Sierpień 2018 roku - dostępne są nowe wersje programów : 3.xx - RT i Lokal
  1. Przejście do wersji RT 3.xx
    Aby można było pracować w wersji 3.xx należy wykonać następujące czynności.
   1. Aktualizacja oprogramowania - można ją wykonać na wiele sposobów. Dokładniejsze informacje podane są na naszej stronie www.roltech.com.pl w artykule Aktualizacja oprogramowania.
   2. Aktywacja licencji - Licencję przygotowuje PI RolTech. Można ją przesłać pocztą elektroniczna lub pobrać z naszego serwera.
   3. Aktualizacja struktur baz danych - po wykonaniu poprzednich punktów trzeba przystosować bazy danych do pracy z programami w wersji 3.xx.
    Wykonuje się to za pomocą funkcji Administracja->Zestawy->Aktualizacja struktur baz danych
   4. Nadanie operatorom praw do funkcji - W tej wersji jest kilka nowych funkcji. Po aktualizacji oprogramowania są one niedostępne dla operatorów ponieważ nie maja oni do nich praw. Należy nadać te prawa wybranym operatorom. Można to zrobić w funkcji Administracja->Operatorzy przycisk Zmień prawa
   5. Moje ustawienia dla operatorów - każdy operator powinien sprawdzić i ustawić nowe parametry.
  2. Parametry okresu obrachunkowego [zestawu danych]
    W wersji 3.xx zmienione zostały zasady przechowywania parametrów oraz doszło trochę nowych. Dlatego zalecamy, aby wejść do poniższych funkcji, sprawdzić, czy są one poprawne.
   1. Administracja->Zestawy->Kartoteka zestawów danych - dane okresu obrachunkowego.
   2. Administracja->Blokady - daty blokad edycji dokumentów.
   3. Administracja->Słowniki->Parametry podstawowe - parametry zestawu.
   4. Administracja->Słowniki->Parametry JPK - parametry dotyczące plików JPK
   5. FK->Słowniki->Ustawienia FK-Rozrachunki - konieczne są ustawienia jeśli prowadzone są różnice kursowe.
   6. Sprzedaż->Cenniki - Jeżeli są używane cenniki zalecamy sprawdzenie, czy są poprawne.
  3. Deklaracja VAT-7 wersja 18
    Do rozliczeń VAT począwszy od miesiąca lipca 2018 używany jest wzór numer 18. Dodane zostały pola służące zwrotowi podatku VAT i uwzględniające Split Payment. Aby poprawnie wypełnić te deklarację należy :
   1. Sprawdzić, czy poprawne są dane domyślne (dane firmy oraz parametry pliku eksportowego) - Przycisk Parametry domyślne w głównym oknie funkcji.
   2. Pobrać definicje (przypisane rejestrów i kont FK) za poprzedniego wzoru (tj. 17) - Przycisk Pobierz rejestry. Znajduje się on na na 1 stronie deklaracji po prawej stronie (za polami Miesiąc i Rok).
  4. JPK-VAT
    Obsługa plików JPK-VAT nie uległa zmianie. Zmiany nastąpiły w deklaracji VAT-7, ale dotyczą one danych, które nie są przesyłane do plików JPK-VAT.
    Dlatego po utworzeniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 program umie pobrać dane z tego wzoru i dalsza obsługa obsługa plików JPK-VAT jest taka jak dotychczas.
  5. JPK na żądanie [Faktury, Magazyn, Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe]
   1. Administracja->Słowniki->Parametry JPK - Te parametry są używane także dla tworzenia plików JPK-VAT. Jeżeli zostały już ustawione, to nie ma potrzeby robić tego powtórnie. Jedynie trzeba wprowadzić folder, w którym będą przechowywane pliki JPK na żądanie. Zalecamy, aby był to inny folder niż dla plików JPK-VAT bowiem te sa tworzone co miesiąc, a pozostałe pliki JPK kiedy będzie taka potrzeba/
   2. Administracja->Dokumenty->Sprzedaż->Definiowanie - W polu Kod JPK trzeba przyporządkować dokument sprzedaży do jednej z grup dokumentów określonych w specyfikacji JPK.
    Dostępne grupy to :
    1. Faktura,
    2. Korekta,
    3. Zaliczka
    4. Pozostałe.
   3. Administracja->Dokumenty->Magazyn->Definiowanie - W polu Kod JPK trzeba przyporządkować dokument magazynowy do jednej z grup dokumentów określonych w specyfikacji JPK.
    Dostępne grupy to :
    1. PZ - zakup,
    2. WZ - sprzedaż,
    3. RW - zużycie,
    4. MM - wszystkie pozostałe dokumenty.
  6. Split payment - podzielona płatność VAT
    Jeżeli używany jest Split Payment to należy uzupełnić dane w następujących funkcjach.
   1. Administracja->Słowniki->Banki - Określić, czy dany rachunek obsługuje split (pole Split), a jeśli tak to trzeba podać konto dla rachunku VAT.
   2. Administracja->Słowniki->Metody eksportu przelewów - Jeżeli używana jest funkcja edycji i eksportu przelewów konieczne jest wprowadzenie zmian w metodach eksportu przelewów. Muszą one odpowiadać formatom określonym przez banki.
   3. FK->Słowniki->Kontrahenci->Kartoteka kontrahentów - Zaznaczenie opcji Kontrahent akceptuje przelewy Split Payment (zakładka Sprzedaż/Płatności) powoduje, że przy dopisaniu przelewu domyślnym formatem będzie Split.
 2. Programy upowszechniane w wersji 3.xx.
   Użytkownicy RT wersja 2.xx (licencja 2.10) przechodzą do wyższej wersji 3.xx instalując wyższą wersję handlową programu RT. Aktualnie posiadaną wersję RT można odczytać w funkcji menu głównego Pomoc->o Programie. Instalację najlepiej wykonać bezpośrednio z programu za pomocą funkcji z menu głównego Pomoc->Aktualizacja oprogramowania -> Zainstaluj wyższą wersję programu. Można przeprowadzić ją również z niniejszej strony korzystając z artykułu Pobieranie programów. Przy instalacji wymagana jest nowa licencja na wersję RT 3.xx.
   Uwaga! Przed wykonaniem aktualizacji do wyższej wersji handlowej należy:
  1. Upewnić się, że nikt inny nie używa programów.
  2. Wykonać kopię danych wszystkich zestawów.
  3. Upewnić się, że Użytkownik wykonujący aktualizację ma odpowiednie prawa w systemie operacyjnym (jest użytkownikiem na prawach Administratora), a ustawienia zabezpieczeń internetowych pozwalają na pobieranie plików z internetu.
   Po wykonaniu aktualizacji należy wykonać funkcję Aktualizacja struktur baz danych, aby przystosować bazy danych do pracy z nową wersją programu. Funkcję tę trzeba wykonać dla wszystkich zestawów danych.
   W związku z nowymi funkcjami i możliwościami programu dla każdego zestawu danych wykonujemy czynności opisane w instrukcji Konfiguracja RT przy aktualizacji do wersji 3.xx oraz JPK-VAT i JPK na żądanie.
 3. Do początku 2017 roku dostępne były następujące wersje programów :
  1. 1.3x - RT i ST
  2. 1.4x - ST i Płace
  3. 2.xx - Analizy XLS
 4. Programy upowszechniane w wersji 2.xx.
   Sposób aktualizacji zależy o wersji szczegółowej posiadanego oprogramowania. Wersje tę można odczytać w funkcji menu głównego Pomoc->oProgramie.
  1. Jeżeli wersja szczegółowa jest niższa niż :
   1. 2400 dla wersji 1.3x oraz 1.4x (np. 1.3x.2300),
   2. 0010 dla wersji 2.xx (np. 2.xx.0001),
    to najlepiej najpierw jest przeprowadzić aktualizację do posiadanej (bieżącej) wersji handlowej używając strony internetowej korzystając z artykułu Pobieranie programów. Jest to spowodowane tym, że w programach wersji wymienionych powyżej aktualizacja wywoływana z funkcji Pomoc->Aktualizacja oprogramowania może działać nieprawidłowo.
    Następnie można przejść do wyższej wersji 2.xx tak jak zostało to opisane w następnym punkcie.
  2. Jeżeli wersja szczegółowa jest wyższa lub równa jak wymienione w punkcie 1 można przejść do wyższej wersji 2.xx bezpośrednio. Można wykonać aktualizację zarówno za pomocą funkcji z menu głównego programu Pomoc->Aktualizacja oprogramowania jak i niniejszej strony korzystając z artykułu Pobieranie programów.
 5. Aktualizacja w ramach bieżącej wersji handlowej np. dla 1.3x lub 1.4x
   Opisana zostanie tu jedynie procedura aktualizacji ze strony internetowej - ze względu na możliwy błąd wymieniony w punkcie B.1. Należy :
  1. Przejść do artykułu Pobieranie programów, a następnie wybrać właściwy program i wersję.
  2. Wtedy możemy pobrać lub uruchomić programy instalacyjne i postępować według wskazań programu. Proces instalacji i aktualizacji programów jest opisany w artykułach, do których linki znajdują się w artykule wymienionym w punkcie 1.
    Tam tez są linki do artykułów:
   1. "Jak uruchomić instalację ?" (w poszczególnych wersjach Windows)
   2. "Problemy z pobieraniem plików" (opisujące problemy występujące kiedy Użytkownik ma ograniczone prawa).
   3. "Wykonanie instalacji lokalnie" - czyli jak pobrać kolejno pliki niezbędne do instalacji i wykonać aktualizację już bez użycia internetu.
 6. Aktualizacja do wyższej wersji np. z 1.4x do 2.xx
   Jeżeli wersja programu jest już równa lub wyższa jak wymienione w punkcie B.1, to możemy wykonać aktualizację na 2 sposoby :
  1. Ze strony internetowej. Wówczas trzeba przejść do artykułu Pobieranie programów, a następnie wybrać właściwy program i wersję. Wtedy możemy pobrać lub uruchomić programy instalacyjne i postępować według wskazań programu. Proces instalacji i aktualizacji programów jest opisany w artykułach, do których linki znajdują się w artykule wymienionym w tym punkcie. Tam tez są linki do artykułów:
   1. "Jak uruchomić instalację ?" (w poszczególnych wersjach Windows)
   2. "Problemy z pobieraniem plików" (opisujące problemy występujące kiedy Użytkownik ma ograniczone prawa).
   3. "Wykonanie instalacji lokalnie" - czyli jak pobrać kolejno pliki niezbędne do instalacji i wykonać aktualizację już bez użycia internetu.
  2. Z programu za pomocą funkcji menu głównego Pomoc->Aktualizacja oprogramowania. Dokumentacja opisująca tę procedurę znajduje się w Pomocy programu (wywołanie : klawisz F1 lub przycisk Pomoc). Najkrócej mówiąc trzeba po wejściu do tej funkcji nacisnąć przycisk Zainstaluj wyższą wersję programu i dalej postępować według wskazań programu.
 7. Uwagi
   Niezależnie od sposobu wykonywania aktualizacji należy przed jej wykonaniem:
  1. Upewnić się, że nikt inny nie używa programów.
  2. Wykonać kopię danych wszystkich zestawów.
  3. Upewnić się, że Użytkownik wykonujący aktualizację ma odpowiednie prawa w systemie operacyjnym (jest użytkownikiem na prawach Administratora), a ustawienia zabezpieczeń internetowych pozwalają na pobieranie plików z internetu.
   Po wykonaniu aktualizacji należy wykonać funkcję Aktualizacja struktur baz danych, aby przystosować bazy danych do pracy z nową wersją programu. Funkcję tę trzeba wykonać dla wszystkich zestawów danych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów