Aktualizacja oprogramowania

 1. Do początku 2017 roku dostępne były następujące wersje programów :
  1. 1.3x - RT i ST
  2. 1.4x - ST i Płace
  3. 2.xx - Analizy XLS
 2. Aktualnie upowszechniane są programy w wersji 2.xx.
   Sposób aktualizacji zależy o wersji szczegółowej posiadanego oprogramowania. Wersje tę można odczytać w funkcji menu głównego Pomoc->oProgramie.
  1. Jeżeli wersja szczegółowa jest niższa niż :
   1. 2400 dla wersji 1.3x oraz 1.4x (np. 1.3x.2300),
   2. 0010 dla wersji 2.xx (np. 2.xx.0001),
    to najlepiej najpierw jest przeprowadzić aktualizację do posiadanej (bieżącej) wersji handlowej używając strony internetowej korzystając z artykułu Pobieranie programów. Jest to spowodowane tym, że w programach wersji wymienionych powyżej aktualizacja wywoływana z funkcji Pomoc->Aktualizacja oprogramowania może działać nieprawidłowo.
    Następnie można przejść do wyższej wersji 2.xx tak jak zostało to opisane w następnym punkcie.
  2. W Jeżeli wersja szczegółowa jest wyższa lub równa jak wymienione w punkcie 1 można przejść do wyższej wersji 2.xx bezpośrednio. Można wykonać aktualizację zarówno za pomocą funkcji z menu głównego programu Pomoc->Aktualizacja oprogramowania jak i niniejszej strony korzystając z artykułu Pobieranie programów.
 3. Aktualizacja w ramach bieżącej wersji handlowej np. dla 1.3x lub 1.4x
   Opisana zostanie tu jedynie procedura aktualizacji ze strony internetowej - ze względu na możliwy błąd wymieniony w punkcie B.1. Należy :
  1. Przejść do artykułu Pobieranie programów, a następnie wybrać właściwy program i wersję.
  2. Wtedy możemy pobrać lub uruchomić programy instalacyjne i postępować według wskazań programu. Proces instalacji i aktualizacji programów jest opisany w artykułach, do których linki znajdują się w artykule wymienionym w punkcie 1.
    Tam tez są linki do artykułów:
   1. "Jak uruchomić instalację ?" (w poszczególnych wersjach Windows)
   2. "Problemy z pobieraniem plików" (opisujące problemy występujące kiedy Użytkownik ma ograniczone prawa).
   3. "Wykonanie instalacji lokalnie" - czyli jak pobrać kolejno pliki niezbędne do instalacji i wykonać aktualizację już bez użycia internetu.
 4. Aktualizacja do wyższej wersji np. z 1.4x do 2.xx
   Jeżeli wersja programu jest już równa lub wyższa jak wymienione w punkcie B.1, to możemy wykonać aktualizację na 2 sposoby :
  1. Ze strony internetowej. Wówczas trzeba przejść do artykułu Pobieranie programów, a następnie wybrać właściwy program i wersję. Wtedy możemy pobrać lub uruchomić programy instalacyjne i postępować według wskazań programu. Proces instalacji i aktualizacji programów jest opisany w artykułach, do których linki znajdują się w artykule wymienionym w tym punkcie. Tam tez są linki do artykułów:
   1. "Jak uruchomić instalację ?" (w poszczególnych wersjach Windows)
   2. "Problemy z pobieraniem plików" (opisujące problemy występujące kiedy Użytkownik ma ograniczone prawa).
   3. "Wykonanie instalacji lokalnie" - czyli jak pobrać kolejno pliki niezbędne do instalacji i wykonać aktualizację już bez użycia internetu.
  2. Z programu za pomocą funkcji menu głównego Pomoc->Aktualizacja oprogramowania. Dokumentacja opisująca tę procedurę znajduje się w Pomocy programu (wywołanie : klawisz F1 lub przycisk Pomoc). Najkrócej mówiąc trzeba po wejściu do tej funkcji nacisnąć przycisk Zainstaluj wyższą wersję programu i dalej postępować według wskazań programu.
 5. Uwagi
   Niezależnie od sposobu wykonywania aktualizacji należy przed jej wykonaniem:
  1. Upewnić się, że nikt inny nie używa programów.
  2. Wykonać kopię danych wszystkich zestawów.
  3. Upewnić się, że Użytkownik wykonujący aktualizację ma odpowiednie prawa w systemie operacyjnym (jest użytkownikiem na prawach Administratora), a ustawienia zabezpieczeń internetowych pozwalają na pobieranie plików z internetu.
   Po wykonaniu aktualizacji należy wykonać funkcję Aktualizacja struktur baz danych, aby przystosować bazy danych do pracy z nową wersją programu. Funkcję tę trzeba wykonać dla wszystkich zestawów danych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów