Lista artykułów w postaci PDF

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły w postaci PDF umieszczone na tej stronie

1Wszystkie artykuły sprężone w pliku ZIPPobierz 
2Wymagania sprzętowe, praca w trybie terminalowymPobierzPrzeglądaj
3Oddziały (filie), odległe punkty sprzedaży, rozwiązania dla firm rozproszonych terytorialnie PobierzPrzeglądaj
4Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistówPobierzPrzeglądaj
5Kalkulacja ANR - automatyczne wykonanie kalkulacji z wykorzystaniem modułu Analizy XLSPobierzPrzeglądaj
6Walutowość, pełny rozrachunek walutowy - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
7Podstawowe problemy przedsiębiorstw rolnychPobierzPrzeglądaj
8Zarządzanie małym i średnim browarem - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
9Sprzedaż w browarze - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
10Obsługa sprawozdań urzędowych (Bilans, F-01, VAT-7), zestawienia z modułów RTPobierzPrzeglądaj
11Sprawozdania, analizylizy wewnętrzne, zestawienia w modułach RTPobierzPrzeglądaj
12Rozliczenia z kontrahentem - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
13Magazyn - opis modułuPobierzPrzeglądaj
14Magazyn - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
15Zalecenia dotyczące wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwiePobierzPrzeglądaj
16Sprzedaz - opis modułuPobierzPrzeglądaj
17Sprzedaz - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
18Analizy XLS - opis modułuPobierzPrzeglądaj
19Opakowania - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
20Środki Trwałe - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
21Środki Trwałe - opis modułuPobierzPrzeglądaj
22Kasa - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
23Rozrachunki - opis modułuPobierzPrzeglądaj
24Rozrachunki - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
25Archiwum - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
26FK - opis modułuPobierzPrzeglądaj
27FK - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
28Administracja - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
29Zamowienia - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
30System Zarządzania Firmą RT - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
31Koszty wydziałowe - techniczna realizacja podziału kosztów na poszczególne produkcjePobierzPrzeglądaj
32Dekretacja - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
33Płace - opis modułuPobierzPrzeglądaj
34Płace - przykładyPobierzPrzeglądaj

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów