PI ROLTECH - analiza potrzeb

PI "ROL-TECH" oferuje kompleksowe usługi informatyczne począwszy od rozpoznania potrzeb Klienta aż do chwili kiedy Użytkownik będzie mógł samodzielnie pracować z programami. Aby osiągnąć ten cel organizujemy cały proces od podstaw. Pierwszy etap to analiza przedwdrożeniowa.

  1. Analizujemy potrzeby odnośnie systemu informatycznego Przedsiębiorstwa tak aby zapewnić właściwy przepływ informacji i ich wykorzystanie w działalności Firmy. Podstawowymi kryteriami w tym zakresie są: szybkość dostępu do żądanych danych, czytelność i zrozumiały sposób przedstawienia informacji dla Użytkownika, wysokość kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
  2. Analizujemy wymogi sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej stawianej przedsiębiorstwu.
  3. Przyjmowane są założenia organizacyjne. Następuje ustalenie obiegu dokumentów pomiędzy działami przedsiębiorstwa zapewniającego prawidłowy przepływ informacji w firmie i terminową obsługę sprawozdawczości.
  4. Określa się zakres obowiązków i terminów wykonania prac przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie danych i przekazanie informacji do odpowiednich komórek przedsiębiorstwa
   Na bazie tych punktów przedstawiamy Użytkownikowi wstępny plan i kosztorys prac, które należy wykonać.
  1. Jeśli pojawia się potrzeba wykonania specyficznych funkcji na życzenie Użytkownika określamy czas i koszty wykonania prac.
  1. Doradztwo w ramach analizy przedwdrożeniowej. Ponieważ zazwyczaj zetknęliśmy się już z większością problemów występujących w przedsiębiorstwach możemy zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, zakresu kompetencji poszczególnych osób i obiegu dokumentów tak aby można było w sposób optymalny wykorzystać zarówno posiadany sprzęt, oprogramowanie i możliwości pracowników.

Dane analizy służą do przygotowania umowy, harmonogramu wdrożenia i zakresu obowiązków każdej ze stron.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów