Instalacja nowego oprogramowania

 1. Uwagi wstępne do instalacji
   W zależności od wersji systemu Windows na komputerze Użytkownika mogą wystąpić różnego rodzaju zabezpieczenia utrudniające prawidłową instalację programu lub jego późniejszą pracę. Dlatego zalecamy, aby:
  1. Użytkownik wykonujący instalację programu był zalogowany do komputera na prawach administratora.
  2. Użytkownikom pracującym na programie nadać pełnię praw do folderu (i jego podfolderów) gdzie zainstalowany jest program.
 2. Uruchomienie instalacji
  1. Plik Instalatora programu można pobrać z naszej strony internetowej i zapisać na dysku komputera Użytkownika i uruchomić go. Można też przy uruchomieniu linku od razu wybrać opcję Uruchom. Zależnie od ustawień Zapory Windows mogą się pojawiać pytania o zezwolenie na pobieranie lub uruchomienie programu - należy zezwolić. Strona PI Rol-Tech jest zabezpieczona przed wirusami, a programy nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera Użytkownika. Pliki instalatora mogą też zostać dostarczone pocztą elektroniczną. Wówczas trzeba zapisać te załączniki do wybranego przez siebie folderu i po uruchomieniu Instalatora wybrać opcję Wykonaj lokalnie. Wtedy Instalator nie będzie już korzystał z połączenia internetowego.
 3. Instalacja na pojedynczym komputerze
   Po uruchomieniu Instalatora należy wybrać tryb Serwer, wskazać lokalizację i nacisnąć klawisz Instaluj. Zostanie zainstalowane oprogramowanie oraz skróty do niego.
 4. Instalacja w sieci lokalnej
   Obejmuje uruchomienie instalacji w trybie Serwer oraz instalację w trybie Klient na wybranych stanowiskach komputerowych podłączonych do sieci.
  1. Przy instalacji w trybie Serwer wskazuje się folder lokalizacji plików programu na komputerze, który jest serwerem. Instalowane jest oprogramowanie, konfiguracja, bazy początkowe, dane Demo. Najpierw wykonujemy instalację na serwerze. Instalacja w trybie Klient wymaga podania lokalizacji programów.
  2. Instalacja w trybie Klient - na komputerze klienckim instalowane są biblioteki DLL oraz tworzone są skróty (wywołania) programów zainstalowanych na serwerze.
 5. Instalacja do pracy w trybie terminalowym
  1. Do pracy na odległość przez zdalny pulpit należy zapewnić dostęp do serwera. Realizowane jest to na poziomie systemów operacyjnych Windows. Praca w tym trybie nie wymaga wykonywania żadnych instalacji na komputerze klienta (z której uruchamiany jest zdalny pulpit) bowiem całe przetwarzanie odbywa się na serwerze.
  2. Wszelkie drukarki oraz drukarki fiskalne, które będą wykorzystywane w pracy przez Zdalny pulpit muszą być odpowiednio skonfigurowane - wykonuje się to na poziomie Windows.
 6. Uruchomienie programu
   Odbywa się na kilka sposobów:
  1. klikając na skrócie programu np. Płace na pulpicie (jeśli opcję zaznaczono przy instalacji),
  2. na pulpicie w folderze ‘PI RolTech - Płace' klikamy na skrócie do programu Płace (jeśli opcję zaznaczono przy instalacji),
  3. z menu Start->Wszystkie programy-> ‘PI RolTech - Płace' ->Płace
 7. Problemy przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu programu
   Zależnie od systemu operacyjnego, komputera(np. 64-bitowy system)przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu programu mogą pojawić się różne problemy. Wówczas należy:
  1. Przy pierwszym uruchomieniu programu uruchomić program w trybie administratora tj. kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie wywołującej program i z menu, które się pojawi wybrać pozycję Uruchom jako administrator. Może się pojawić pytanie o hasło administratora – należy je podać. Powinna je znać osoba, która zajmuje się administracją tego komputera.
  2. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany Windows 7, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie wywołującej program i z menu, które się pojawi wybrać pozycję Właściwości. Pojawi się okno z zakładkami. Należy wybrać zakładkę Zgodność, zaznaczyć opcję Uruchom ten program w trybie zgodności z: i wybrać Windows XP (Service Pack 3). Nacisnąć przyciski Zastosuj i OK. Teraz można uruchomić program.
 8. Aktywacja licencji przy pierwszym uruchomieniu programu
   Uwaga!
  1. Jeśli Użytkownik otrzymał licencję czasową lub bezterminową (plik o rozszerzeniu LIC) należy skopiować ją do folderu gdzie przechowywany jest program.
  2. Przy pierwszym uruchomieniu programu należy jednorazowo aktywować licencję! Po wyświetleniu komunikatu Aktualna Licencja nie została aktywowana. Czy chcesz ją teraz aktywować? Należy kliknąć TAK.
  3. Dla wersji DEMO (o czasie działania do 30 dni) w oknie Licencja klikamy Uruchom w wersji DEMO.
  4. Jeśli otrzymaliśmy inna licencję czasową lub bezterminową wybieramy przycisk Aktywuj licencję. Wskazujemy lokalizację pliku z kluczem licencyjnym. Po wczytaniu licencji pojawi się standardowe okno Logowanie.
 9. Uruchomienie programu
   Po zainstalowaniu programu można go uruchomić korzystając ze skrótu utworzonego według zadanych parametrów lub zaznaczając opcję Uruchom program po zakończeniu Instalacji - wówczas program zostanie uruchomiony automatycznie. Jako operatora można podać ADM lub DEMO - hasła są puste (nie trzeba ich podawać).
 10. Logowanie do programu
   W oknie Logowanie wprowadzamy operatora ADM lub DEMO. Wybór potwierdzamy przyciskiem Loguj (lub klawiszami ALT i L). Zgłosi się menu główne programu. Przystępujemy do konfigurowania programu zgodnie z instrukcją.


Instalacja dla poszczególnych systemów operacyjnych


Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów