Współpraca z OpenOffice

Dane wprowadzone do programu mogą być dostępne tylko w formie przewidzianej przez ten program. Mogą to być wydruki w postaci papierowej lub pliku w określonym formacie. To wystarcza do wykonania standardowych czynności. Często te dane (wydruki) są podstawą do wykonywania analiz lub sprawozdań, które nie są wykonywane przez program. Wtedy wydruki są podstawą do dalszego przetwarzania tych informacji. Najczęściej te analizy i sprawozdania są wykonywane z użyciem programu MS Excel będącego częścią pakietu MS Office. Program ten jest płatny. Jako zamiennik stosowany jest OpenOffice - jest on bezpłatny i na podstawowym poziomie zapewnia taką samą funkcjonalność. Aby nie trzeba było ręcznie przepisywać wartości z wydruków do arkuszy OpenOffice, programy PI Rol-Tech standardowo mają możliwość wykonania ich w postaci arkusza zapisanego w postaci XML. Format ten jest zaakceptowany przez OpenOffice. Tak można wykonać każdy wydruk z wyjątkiem dokumentów, których forma jest oparta o szablony (faktury, WZ, KP, KW itp.). 

 1. Wymagania
   Aby wykonywać wydruki w postaci arkuszy OpenOffice nie jest konieczna instalacja OpenOffice. Format arkuszy jest w tym przypadku oparty o strukturę XML dla Excela 2003. Jest to plik tekstowy i do jego tworzenia nie są wymagane żadne programy.
 2. Zasady drukowania
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w dokonuje się wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML). Należy wybrać opcję XML i podać nazwę pliku. Zostanie on utworzony w folderze, w którym są przechowywane inne wydruki dla bieżącego Użytkownika. Są teraz 2 możliwości:
  1. Przycisk Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
  2. Przycisk Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program uruchomi OpenOffice oraz otworzy ten wydruk, aby od razu można było go przeglądać.
   Dalsze postępowanie z wydrukiem (skoroszytem) zależy jedynie od Użytkownika. Sposób przechowywania wydruków wykonanych w postaci plików jest opisany w dokumentacji programów.
 3. Skoroszyty z wydrukami
   Skoroszyt zawierający wydruk jest to taki sam skoroszyt, jaki zostanie stworzony przy tworzeniu skoroszytu w programie OpenOffice. Pierwszy arkusz będzie miał zmienioną nazwę na Wydruk i w nim umieszczone zostanie zestawienie. Wydruk zawiera takie same informacje jakby był wykonany na papier lub do pliku tekstowego. Komórki są sformatowane, aby uczynić wydruk jak najbardziej czytelnym. Różnice są następujące:
  1. Wygląd - w arkuszach wszystko jest umieszczane w komórkach, więc rozmieszczenie graficzne poszczególnych elementów wydruku jest trochę inne niż dla wydruków papierowych.
  2. Brak podziału na strony - wiersze są jeden pod drugim bez podziału na strony i pozycji "z przeniesienia" i "do przeniesienia". Podział na strony można wykonać w OpenOffice zgodnie z własnymi zasadami.
 4. Uwagi 
  1. Ponieważ nie jest konieczna instalacja OpenOffice do wykonania wydruku można go zrobić i plik wynikowy przekazać osobie dysponującej OpenOfficem lub Excelem. Excel w wersji 2003 lub wyższej potrafi obsługiwać ten typ plików. Opis, jak można to uzyskać zawarty jest w pomocy dla Excela.
  2. Program OpenOffice nie może współpracować z programem Analizy XLS tak jak MS Excel - nie ma takich możliwości technicznych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów