Zgodność z Ustawą o rachunkowości


Poniżej znajduje się link do pobrania pliku pomocy (typ CHM) , w którym zawarte są informacje w jaki sposób programy PI RolTech realizują postanowienia Ustawy o rachunkowości.

Plik ten ma format standardowej pomocy Windows. Zalecamy zapisanie tego pliku w dowolnym miejscu np. na Pulpicie. Jeżeli jest taka potrzeba można wydrukować jeden lub wszystkie artykuły zawarte w tej pomocy. Wykonuje się to za pomocą przycisku Drukuj w oknie pomocy.
 

 

 
  Uwaga !
  Po pobraniu plik może zostać oznaczony przez Windows jako "pobrany z internetu", ponieważ ma format CHM uznawany przez Windows za potencjalnie niebezpieczny. Objawia się to tym, że nie są wyświetlane artykuły pomocy. Aby "odblokować" plik należy :
 1. Kliknąć na ikonę pliku prawym klawiszem myszy i wybrać z menu pozycję właściwości.
   Pojawi się poniższe menu i trzeba wybrać pozycję Właściwości

 2. Otworzy się okno jak poniżej
   Naciskamy przycisk Odblokuj, a potem Zastosuj i OK
   Plik zostanie odblokowany,i poszczególne artykuły będą wyświetlane.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów