Kontakt z PI RolTech    Aktualnie dysponujemy również 3 serwerami FTP, które są używane przez nasze programy do kontaktu z Użytkownikami. Pracują one jak tzw. lustra (mirror) - są identyczne, ale znajdują się u różnych dostawców. Wyklucza to w praktyce jednoczesną awarię wszystkich trzech serwerów. Programy są tak skonstruowane, że łączą się z pierwszym dostępnym serwerem i wykonują zlecone zadanie.
Z ich pomocą realizowane są następujące funkcje :
1. Instalacja i aktualizacja oprogramowania przez internet.
2. Aktualizacja licencji.
3. Wysyłanie/odtwarzanie kopii danych do/z PI Rol-Tech.
4. Wysyłanie plików XML do PI Rol-Tech jeżeli Użytkownik nie może sam znaleźć w nich błędu.
5. Wysyłanie informacji o błędach, które wystąpiły w programach.Lokalizacja

Wyświetl większą mapę [Przejdź do www.maps.google.pl

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów