Oferta - programyRT

Zawiera moduły:
FK, Rozrachunki, Kasa, Zamówienia, Sprzedaż, Magazyn, Opakowania, Dekretacja, Administracja, Archiwum


ST

Ewidencja środków trwałych, WNiP, wyposażenia.
Naliczanie na konta finansowe.
Dekretacja do FK.
Inwentaryzacja.
Sprawozdanie F-03.


Płace

Naliczanie płac.
Eksport danych do Płatnika.
Obsługa deklaracji podatkowych.
Dekretacja wypłat.


Analizy XLS

Tworzenie analiz w postaci
arkuszy Excela.
Umieszczanie danych z programów RT, ST i Płace we wskazanych komórkach analiz (arkuszy Excela).
Wykonywanie analiz (pobieranie danych) o zaplanowanej godzinie.


 

Lokal

Naliczenia czynszów.
Dekretacja naliczeń do FK.
Wystawiania faktur VAT.

 

 

 

Programy mogą pracować w różnych konfiguracjach sprzętowych wyposażonych w system operacyjny Windows


Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów