Jak uruchomić instalację w Windows 7


Opis instalacji jest przykładowy i oparty na instalacji programu Płace. Okna oraz ich kolejność mogą być różne dla poszczególnych wersji Windows z rodziny 7, niemniej zasady uruchamiania instalacji są takie same.

Zachowanie systemu zależy od tego czy jest włączony Filtr SmartScreen. Zarządzanie nim znajduje się w menu przeglądarki (Internet Explorer) w punkcie Narzędzia->Filtr SmartScreen.

 1. Jeżeli SmartScreen jest wyłączony, należy:
  1. Kliknąć na link pobierający program.
  2. Po uruchomieniu linku na dole ekranu pojawi się poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk Uruchom.
  3. Pojawi się okno przedstawione poniżej. Należy nacisnąć przycisk Uruchom. Wówczas zostanie uruchomiony Instalator
 2. Jeżeli SmartScreen jest załączony, należy:
  1. Kliknąć na link pobierający program.
  2. Po uruchomieniu linku na dole ekranu pojawi się poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk Uruchom.
  3. Pojawi się okno przedstawione poniżej. Należy nacisnąć przycisk Akcje.
  4. Pojawi się okno Filtru SmartScreen. Aby uruchomić Instalatora trzeba wybrać opcję Uruchom mimo to.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów