Problemy z pobieraniem plików

Program instalatora jest plikiem typu EXE i przy ustawieniu wysokiego poziomu zabezpieczeń przed zagrożeniami z internetu mogą się zdarzyć problemy z pobieraniem tego typu plików. Wówczas należy podjąć kroki opisane w poniższych punktach.

 1. Poziom zabezpieczeń
   W przeglądarce Internet Explorer należy uruchomić funkcję menu Narzędzia internetowe i ustawić Poziom zabezpieczeń na Średni lub Średnio-wysoki. Jeżeli to nie pomoże to proszę przejść do następnego punktu
 2. Zaufane witryny
    Dodać witrynę www.roltech.com.pl do zaufanych witryn. Jeśli to równiez nie pomoże proszę przejść do następnego punktu. Poniżej przedstawiony jest sposób dodania
   1. Z menu głównego wybieramy Narzędzia->Opcje internetowe. Należy nacisnąć przycisk Dodaj.
   2. Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia i Zaufane witryny. Naciskamy przycisk Witryny.
   3. Pojawi się kolejne okno. Naciskamy przycisk Dodaj.
   4. Pojawi się kolejne okno. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy  wpisujemy www.roltech.com.pl oraz odznaczamy opcję Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w strefie i naciskamy Dodaj.
 3. Pobieranie plików do wykonania instalacji lokalnej lub zapis plików instalacyjnych jako załączniki poczty elektronicznej.
   Pliki instalacyjne można pobrać z tej witryny. Mogą one też zostać dostarczone przez PI Rol-Tech e-mailem (jako załączniki). W obu przypadkach należy te pliki zapisać w wybranym prze siebie folderze. Pliki te mogą być oznaczone jako "pobrane z internetu" i konieczne jest wówczas usunięcie tego znacznika. Jest to konieczne ponieważ w przeciwnym razie Windows nie pozwoli uruchomić i otworzyć tych plików - potraktuje je jako niebezpieczne. Wykonuje się to w następujący sposób
  1. Za pomocą funkcji Mój komputer  przechodzimy do folderu, gdzie zostały zapisane pliki instalacyjne.
  2. Klikamy prawym klawiszem na pliku instalacyjnym. Pojawi się okno i wybieramy Właściwości.  Jeżeli ta blokada jest aktywna to na zakładce Ogólne pod polem Atrybuty : Tylko dla odczytu i Ukryty (na dole okna) będzie widoczny napis Zabezpieczenia : Ten plik pochodzi z innego komputera i może być zablokowany, aby pomóc w ochronie komputera oraz przycisk Odblokuj. Należy go nacisnąć, a potem nacisnąć przycisk OK. Przy powtórnym wejściu do Właściwości  tego pliku tych komunikatów i przycisku Odblokuj nie będzie.
  3. Powyższą czynność należy wykonać kolejno dla wszystkich plików instalacyjnych. Po odblokowaniu plików instalacyjnych można uruchomić Instalatora.
 4. Kontakt z osobą administrującą siecią i komputerem
   Może się zdarzyć, że administrator sieci lub komputera wprowadził ustawienia uniemożliwiające pobieranie plików EXE z internetu. Wówczas tylko on może wprowadzić niezbędne zmiany.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów